Nájdené rozsudky pre výraz: akreditácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 356

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

47 dokumentov
30 dokumentov
41 dokumentov
19 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: odôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Odôvodnenie rozhodnutia má obsahovať údaje o tom, ako správny orgán dospel k výrokom ktoré sú uvedené vo výrokovej časti. Teda má tu byť uvedené, ktoré skutočnosti boli podkladom na jeho rozhodnutie, ako dospel k sumám, ktoré sú uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Ďalej je potrebné, aby v odôvodnení rozhodnutia bolo uvedené, ako aplikoval konkrétne ustanovenia právnych predpisov, ako použil tieto právne predpisy na toto konkrétne rozhodnutie, na jeho výrokovú časť, podľa akých predpisov rozhodoval. Ďalej je potrebné v odôvodnení tiež uviesť, ako sa vyrovnal s návrhom, resp. námietkami účas ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 7Sa/35/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8017200675 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 11. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marian Hoffmann, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSPO:2017:8017200675.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudcom JUDr. Marianom Hoffmannom, PhD. v právne
Kľúčové slová: zákaz styku rodiča s maloletým dieťaťom záujem dieťaťa
Právna oblasť: Rodinné právo

Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že obmedzenie a zákaz styku rodiča s dieťaťom je výnimkou zo všetkých pravidiel povinnosti dbať na pravidelný kontakt rodiča s dieťaťom v prípade, že záujem dieťaťa vyžaduje, aby bolo dočasne stretávanie s jedným rodičom obmedzené alebo úplne zakázané. Ide o výnimočné riešenie a vážny zásah do výkonu rodičovských práv a povinností, ktorý môže byť odôvodnený iba okolnosťami zo strany dieťaťa. Tieto musia byť natoľko závažné, že ochrana záujmu dieťaťa vyvolala potrebu obmedziť prirodzený kontakt. Jediným kritériom pre vyslovenie obmedzenia alebo zákazu styku je teda aktu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 11CoP/126/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113213577 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 11. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Bianka Gelačíková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2016:1113213577.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: V prvom rade prvostupňový súd, napriek odvolacím námietkam, správne zistil pomer poľahčujúcich a priťažujúcich okolností. Správne zistil, že v prospech obžalovaného je potrebné prihliadať aj na poľahčujúcu okolnosť uvedenú v § 36 písm. l) Tr. zákona. Obžalovaný sa totiž k spáchaniu trestného činu priznal, keď ešte pred začatím dokazovania na hlavnom pojednávaní urobil vyhlásenie o svojej vine, pričom na slovné prejavenie svojej ľútosti využil záverečnú reč. Priznanie tejto poľahčujúcej okolnosti nevylučuje ani tá skutočnosť, že obžalovaný v prípravnom konaní vypovedať odmietol a orgánom činným ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 10To/21/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8719010782 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 10. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Monok ECLI: ECLI:SK:KSPO:2020:8719010782.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Mon
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V tejto súvislosti sa súd stotožnil s odborným usmernením Úradu verejného zdravotníctva SR vydaného v súlade s § 5 ods. 4 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. za účelom zjednotenia postupu RÚVZ v SR, podľa ktorého detské ihriská možno charakterizovať ako účelové plochy, ktoré sú súčasťou infraštruktúry sídlisk, areálov škôl a predškolských zariadení. Tieto sú určené na rozvoj psychomotorického vývoja detí a pohybových aktivít ako významná súčasť vývoja jednotlivca, ktoré aktivity smerujú k podpore a ochrane zdravia detí. Na týchto plochách popri pohybových aktivitách sa objavujú zvuky, ktor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Poprad 9C/115/2011 8711207606 04.04.2012 JUDr. Marek Kohút ECLI:SK:OSPP:2012:8711207606.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Poprad sudcom JUDr. Marekom Kohútom v právnej veci žalobkyne: Ľ. T., nar. XX.X.XXXX, bytom H., T. XXXX/X, občan SR, zastúpená splnomocneným zástupcom O.. O. T., bytom T. XXXX/X, H., občan SR, proti žalovanému: E. H., so sídlom H
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 20S/29/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1018201540 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 04. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Róbert Foltán ECLI: ECLI:SK:KSTT:2022:1018201540.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Róberta Foltána
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 20Sa/5/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1018201540 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 06. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Róbert Foltán ECLI: ECLI:SK:KSTT:2020:1018201540.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave sudcom JUDr. Róbertom Foltánom v právnej veci žalobcu A. L
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 10Co/193/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2318205514 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 01. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Brišková ECLI: ECLI:SK:KSTT:2019:2318205514.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Briškovej a členiek senátu JUDr
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2Co/409/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1108212787 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 02. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ayše Pružinec - Erenová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2014:1108212787.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu J
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5S/148/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1019200934 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 12. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Fulcová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2019:1019200934.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Ful
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 25CoP/55/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4116224776 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 10. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Lýdia Gálisová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2016:4116224776.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Lýdie Gálisovej a členiek senátu JUDr. Márie M
MENU