Nájdené rozsudky pre výraz: akreditácia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 331

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

40 dokumentov
27 dokumentov
41 dokumentov
17 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: odôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu
Právna veta: Odôvodnenie rozhodnutia má obsahovať údaje o tom, ako správny orgán dospel k výrokom ktoré sú uvedené vo výrokovej časti. Teda má tu byť uvedené, ktoré skutočnosti boli podkladom na jeho rozhodnutie, ako dospel k sumám, ktoré sú uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. Ďalej je potrebné, aby v odôvodnení rozhodnutia bolo uvedené, ako aplikoval konkrétne ustanovenia právnych predpisov, ako použil tieto právne predpisy na toto konkrétne rozhodnutie, na jeho výrokovú časť, podľa akých predpisov rozhodoval. Ďalej je potrebné v odôvodnení tiež uviesť, ako sa vyrovnal s návrhom, resp. námietkami účas ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 7Sa/35/2017 8017200675 28. 11. 2017 JUDr. Marian Hoffmann, PhD. ECLI:SK:KSPO:2017:8017200675.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudcom JUDr. Marianom Hoffmannom, PhD. v právnej veci navrhovateľky R. S., nar. XX.XX.XXXX, zastúpenej R.. Ivetou Rajtákovou, advokátkou, so sídlom Košice, Štúrova č. 20 proti odporcovi Mestskej časti K
Kľúčové slová: zákaz styku rodiča s maloletým dieťaťom záujem dieťaťa
Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že obmedzenie a zákaz styku rodiča s dieťaťom je výnimkou zo všetkých pravidiel povinnosti dbať na pravidelný kontakt rodiča s dieťaťom v prípade, že záujem dieťaťa vyžaduje, aby bolo dočasne stretávanie s jedným rodičom obmedzené alebo úplne zakázané. Ide o výnimočné riešenie a vážny zásah do výkonu rodičovských práv a povinností, ktorý môže byť odôvodnený iba okolnosťami zo strany dieťaťa. Tieto musia byť natoľko závažné, že ochrana záujmu dieťaťa vyvolala potrebu obmedziť prirodzený kontakt. Jediným kritériom pre vyslovenie obmedzenia alebo zákazu styku je teda aktu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11CoP/126/2016 1113213577 22. 11. 2016 JUDr. Bianka Gelačíková ECLI:SK:KSBA:2016:1113213577.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Bianky Gelačíkovej a členov senátu Mgr. Patrície Železníkovej a Mgr. Aleny Čakváriovej vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: C. B., nar. XX.XX.XX
Právna veta: V tejto súvislosti sa súd stotožnil s odborným usmernením Úradu verejného zdravotníctva SR vydaného v súlade s § 5 ods. 4 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. za účelom zjednotenia postupu RÚVZ v SR, podľa ktorého detské ihriská možno charakterizovať ako účelové plochy, ktoré sú súčasťou infraštruktúry sídlisk, areálov škôl a predškolských zariadení. Tieto sú určené na rozvoj psychomotorického vývoja detí a pohybových aktivít ako významná súčasť vývoja jednotlivca, ktoré aktivity smerujú k podpore a ochrane zdravia detí. Na týchto plochách popri pohybových aktivitách sa objavujú zvuky, ktor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Poprad 9C/115/2011 8711207606 04.04.2012 JUDr. Marek Kohút ECLI:SK:OSPP:2012:8711207606.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Poprad sudcom JUDr. Marekom Kohútom v právnej veci žalobkyne: Ľ. T., nar. XX.X.XXXX, bytom H., T. XXXX/X, občan SR, zastúpená splnomocneným zástupcom O.. O. T., bytom T. XXXX/X, H., občan SR, proti žalovanému: E. H., so sídlom H
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 20Sa/5/2019 1018201540 26. 06. 2020 JUDr. Róbert Foltán ECLI:SK:KSTT:2020:1018201540.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave sudcom JUDr. Róbertom Foltánom v právnej veci žalobcu A. L., nar. XX.X.XXXX, bytom L. XXXX/XX, R. P., zastúpeného advokátkou Mgr. PhDr. Zuzanou Tománkovou Mikovou, PhD., MPH, Šancová 110, Bratislava, proti žalovaném
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 10Co/193/2018 2318205514 07. 01. 2019 JUDr. Gabriela Brišková ECLI:SK:KSTT:2019:2318205514.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Briškovej a členiek senátu JUDr. Zlatice Javorovej a JUDr. Terézie Mecelovej, v právnej veci žalobkyne: Čistý deň, n. o., Galanta, Hodská cesta 1228, IČO: 36 084 158, zastúpenej adv
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Co/409/2012 1108212787 26. 02. 2014 JUDr. Ayše Pružinec - Erenová ECLI:SK:KSBA:2014:1108212787.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ayše Pružinec Erenovej a členov senátu JUDr. Márie Hajdínovej a Mgr. Anny Križákovej v právnej veci navrhovateľa: PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s., IČO: 35 805 60
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5S/148/2019 1019200934 10. 12. 2019 JUDr. Eva Fulcová ECLI:SK:KSBA:2019:1019200934.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Fulcovej a členiek senátu JUDr. Viery Šebestovej a JUDr. Dáši Filovej, v právnej veci žalobcu: IN TV, s.r.o., so sídlom Zámočnícka 80/32, 900 42 Dunajská Lužn
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 25CoP/55/2016 4116224776 13. 10. 2016 JUDr. Lýdia Gálisová ECLI:SK:KSNR:2016:4116224776.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Lýdie Gálisovej a členiek senátu JUDr. Márie Malíkovej a JUDr. Sone Vackovej, vo veci starostlivosti súdu o maloletého Z. U., nar. XX.XX.XXXX, bydlisko u rodičov, zastúpeného: Úrad práce, sociáln
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 25CoPom/1/2016 4616206460 27. 10. 2016 JUDr. Mária Malíková ECLI:SK:KSNR:2016:4616206460.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Malíkovej a členiek senátu JUDr. Lýdie Gálisovej a JUDr. Sone Vackovej, vo veci starostlivosti súdu o maloletého: D. K., nar. XX. XX. XXXX, bydlisko u rodičov, zastúpeného: Úrad práce, soc
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13CoPom/2/2016 6616215823 21. 12. 2016 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2016:6616215823.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ferdinanda Zimmermanna a sudcov JUDr. Danice Kočičkovej a JUDr. Amy Odalošovej vo veci starostlivosti o maloleté dieťa Q. B., nar. XX. XX. XXXX, dieťa mat
MENU