Nájdené rozsudky pre výraz: aktívna a pasívna legitimácia účastníka konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 88

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

16 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Právo na vec, ktoré nepripúšťa exekúciu, môže tretia osoba uplatniť voči oprávnenému na súde návrhom na vylúčenie veci z exekúcie podľa osobitného predpisu (§ 55 ods. 1 Exekučného poriadku). Vyššie citované zákonné ustanovenie vyjadruje jednu zo základných zásad exekučného konania, a to zásadu, podľa ktorej oprávnený má byť uspokojený výlučne z majetku povinného. Nemožno totiž vylúčiť, že úkony exekútora postihujú aj veci, ktoré nepatria povinnému, ale svedčí im právo tretej osoby, voči ktorému je exekúcia neprípustná. S pravidla pôjde o vlastnícke a spoluvlastnícke právo tretej osoby. Ak teda ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/73/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7612211079 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 10. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viktória Midová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7612211079.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viktórie
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 175b veta prvá O.s.p., účastníkmi konania sú tí, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú poručiteľovými dedičmi, a ak takých osôb niet, štát. Účastníkmi konania sú tí, o ktorých sa z hľadiska hmotného práva možno dôvodne domnievať, že sú poručiteľovými dedičmi - teda v ich prospech svedčí niektorý z dedičských titulov zákon alebo závet, alebo obstoja popri sebe. Dedičia zo zákona sú účastníkmi konania dovtedy, kým sa nepochybne zistí, že poručiteľ zanechal platný závet a že z okolností z neho vyplývajúcich dedičia zo zákona neprichádzajú do úvahy a nie sú iné okolnosti, ktoré ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Pezinok 4C/121/2008 1304110087 11.03.2013 JUDr. Mária Špániková ECLI:SK:OSPK:2013:1304110087.14 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Pezinok v konaní pred samosudkyňou JUDr. Máriou Špánikovou v právnej veci navrhovateľky: W. W., rod. N.L., nar. XX.XX.XXXX, bytom B. XXXX/X, M., zast. advokátom JUDr. Róbertom Pappom, so sídlom Turecká 6, Senci proti odpor
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Určovacia žaloba (§ 80 písm. c/ O.s.p.) má spravidla preventívny charakter - jej účelom je poskytnúť ochranu práva žalobcu predovšetkým skôr, než dôjde k porušeniu právneho vzťahu alebo práva (určovacia žaloba preto vo všeobecnosti nie je opodstatnená tam, kde už právny vzťah alebo právo boli porušené a kde je na mieste žaloba o splnenie povinnosti podľa § 80 písm. b/ O.s.p.). V prípade možnosti žalovať priamo splnenie povinnosti treba preto vždy považovať za neprípustnú určovaciu žalobu, ktorá neslúži potrebám praktického života, spornosť nerieši (neodstraňuje) a len vedie k nárastu poč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 11Co/321/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2609202710 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 06. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Fedor Benka ECLI: ECLI:SK:KSTT:2014:2609202710.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Fedora Benku a sudký
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zmluvný vzťah z nájomnej zmluvy je v zásade zmluvným vzťahom prenajímateľa a nájomcu. V praxi môže dôjsť, a aj dochádza k prípadom, že do tohto vzťahu a do užívacieho práva nájomcu vstúpi tretia osoba, ktorá si prípadne uplatňuje k predmetu nájmu práva, ktoré sú nezlučiteľné s právami nájomcu. Občiansky zákonník takúto situáciu rieši ustanovením § 684, ktoré ukladá prenajímateľovi povinnosť urobiť potrebné právne opatrenia na jeho ochranu, ktorej nedodržanie je sankcionované možnosťou nájomcu odstúpiť od zmluvy. Toto ustanovenie vychádza z už uvedenej podstaty nájomného vzťahu, ktorým vlastník ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Galanta 20C/41/2007 2306205587 19.10.2010 JUDr. Martin Holič ECLI:SK:OSGA:2010:2306205587.12 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Galanta, v konaní pred sudcom JUDr. Martinom Holičom v právnej veci navrhovateľa: INVEST - REAL, a.s., so sídlom Nová Ulica 1588/68, Stupava 900 31, zast.: Lion Law Partners s.r.o., so sídlom Horná 32, 974 01 Banská Bystrica,
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2Cob/133/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1203897850 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zita Ilčíková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2012:1203897850.2 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: Bytový podnik Podunajské Biskupice, s. r. o., Priekop
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/340/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7110202074 Dátum vydania rozhodnutia: 08. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oto Jurčo ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7110202074.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa P. Š., bývajúceho na W. Č..X T. X., zast. H. Š., bývajúcom na T.
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 8Co/513/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5314201498 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 12. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. František Potocký ECLI: ECLI:SK:KSZA:2015:5314201498.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľa: CEWE a.s., so sídlom Galvaniho 7/B, 821
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 5Co/1029/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4215217060 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 11. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Boris Minks ECLI: ECLI:SK:KSNR:2015:4215217060.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre v právnej veci navrhovateľa: AGROVAT PS, s.r.o., Družstevná 449, Trnovec nad Váhom, IČO
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 17Co/708/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3512211893 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 07. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Zajacová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2014:3512211893.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľky: Ing. M. I., bytom K. XXX, proti odporkyni: M. N.,
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 23Co/154/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2306205587 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Dudášová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2013:2306205587.8 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea
MENU