Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093240
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63949
USSR: 34963
NSČR: 122278
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422390
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
21.02.2020 01:07

Nájdené rozsudky pre výraz: aktívna a pasívna legitimácia účastníka konania


Približný počet výsledkov: 50 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: aktívna a pasívna legitimácia účastníka konania
  • aktivny nájdené 46680 krát v 18970 dokumentoch
  • a nájdené 19917861 krát v 422354 dokumentoch
  • pasivny nájdené 24509 krát v 10002 dokumentoch
  • legitimacia nájdené 40400 krát v 11916 dokumentoch
  • ucastnik nájdené 2072464 krát v 323630 dokumentoch
  • konanie nájdené 6867796 krát v 406489 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 10 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 6 dokumentov


Právna veta: Právo na vec, ktoré nepripúšťa exekúciu, môže tretia osoba uplatniť voči oprávnenému na súde návrhom na vylúčenie veci z exekúcie podľa osobitného predpisu (§ 55 ods. 1 Exekučného poriadku). Vyššie citované zákonné ustanovenie vyjadruje jednu zo základných zásad exekučného konania, a to zásadu, podľa ktorej oprávnený má byť uspokojený výlučne z majetku povinného. Nemožno totiž vylúčiť, že úkony exekútora postihujú aj veci, ktoré nepatria povinnému, ale svedčí im právo tretej osoby, voči ktorému je exekúcia neprípustná. S pravidla pôjde o vlastnícke a spoluvlastnícke právo tretej osoby. Ak teda ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6Co/73/2013 7612211079 08.10.2013 JUDr. Viktória Midová ECLI:SK:KSKE:2013:7612211079.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viktórie Midovej a sudcov JUDr. Alexandera Husivargu a JUDr. Gizely Majerčákovej, v právnej veci žalobkyne : N. Š., bytom v L., L. XXX/XX, proti žalovanému : Y.. H. L., súdny .
Právna veta: Zmluvný vzťah z nájomnej zmluvy je v zásade zmluvným vzťahom prenajímateľa a nájomcu. V praxi môže dôjsť, a aj dochádza k prípadom, že do tohto vzťahu a do užívacieho práva nájomcu vstúpi tretia osoba, ktorá si prípadne uplatňuje k predmetu nájmu práva, ktoré sú nezlučiteľné s právami nájomcu. Občiansky zákonník takúto situáciu rieši ustanovením § 684, ktoré ukladá prenajímateľovi povinnosť urobiť potrebné právne opatrenia na jeho ochranu, ktorej nedodržanie je sankcionované možnosťou nájomcu odstúpiť od zmluvy. Toto ustanovenie vychádza z už uvedenej podstaty nájomného vzťahu, ktorým vlastník ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyhodnotenie za účelom posúdenia aktívnej a pasívnej legitimácie účastníkov konania vo veci nárokov, ktoré si uplatnil navrhovateľ voči odporcom, a tak ako bude konštatované ďalej, práve otázka nedostatku aktívnej a pasívnej legitimácie účastníkov konania je dôvodom zamietnutia žaloby ... použitej argumentácie, na nesprávnom výklade § 684 Obč. zákonníka súd postavil celkovú otázku aktívnej a pasívnej legitimácie účastníkov konania. Odvolací súd svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že súd prvého stupňa porušil právo .
Právna veta: Určovacia žaloba (§ 80 písm. c/ O.s.p.) má spravidla preventívny charakter - jej účelom je poskytnúť ochranu práva žalobcu predovšetkým skôr, než dôjde k porušeniu právneho vzťahu alebo práva (určovacia žaloba preto vo všeobecnosti nie je opodstatnená tam, kde už právny vzťah alebo právo boli porušené a kde je na mieste žaloba o splnenie povinnosti podľa § 80 písm. b/ O.s.p.). V prípade možnosti žalovať priamo splnenie povinnosti treba preto vždy považovať za neprípustnú určovaciu žalobu, ktorá neslúži potrebám praktického života, spornosť nerieši (neodstraňuje) a len vedie k nárastu poč ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... záujmu na požadovanom určení spôsobilým alebo prípustným prostriedkom ochrany práva, zamietne žalobu bez toho, aby sa zaoberal meritom veci (otázkami aktívnej a pasívnej legitimácie účastníkov konania). Odvolateľ odvolanie odôvodnil tým, že podľa jeho názoru navrhovateľka nemala naliehavý právny záujem na požadovanom určení a prvostupňový súd nebol .
Právna veta: Podľa § 175b veta prvá O.s.p., účastníkmi konania sú tí, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú poručiteľovými dedičmi, a ak takých osôb niet, štát. Účastníkmi konania sú tí, o ktorých sa z hľadiska hmotného práva možno dôvodne domnievať, že sú poručiteľovými dedičmi - teda v ich prospech svedčí niektorý z dedičských titulov zákon alebo závet, alebo obstoja popri sebe. Dedičia zo zákona sú účastníkmi konania dovtedy, kým sa nepochybne zistí, že poručiteľ zanechal platný závet a že z okolností z neho vyplývajúcich dedičia zo zákona neprichádzajú do úvahy a nie sú iné okolnosti, ktoré ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ) nezúčastňovala dôvodiac ochorením dieťaťa, ktoré žiadnym spôsobom súdu nepreukázala. Výsluch účastníkov konania je jedným z dôkazných prostriedkov. Vzhľadom na absenciu aktívnej a pasívnej legitimácie účastníkov konania ako aj na predmet konania súd výsluch účastníkov konania nevykonal. Súd pojednával v zmysle § 101 ods. 2 O.s .
... , vznesenou vedľajším účastníkom na strane odporcov v odvolacom konaní. Námietku premlčania vedľajší účastník bližšie nešpecifikoval. Vzhľadom na prednostné vyriešenie otázky aktívnej a pasívnej legitimácie účastníkov konania so záverom nedostatku aktívnej legitimácie na strane navrhovateľa na podanie takéhoto návrhu nie je námietku premlčania potrebné riešiť. Z vyššie .
... rade posudzoval prípustnosť návrhu podľa § 80 písm. c) O. s. p. z hľadiska existencie naliehavého právneho záujmu a tiež aktívnu a pasívnu legitimáciu účastníkov konania. Pre zistenie, či v danej veci na podaní návrhu podľa § 80 písm. c) O. s. p. existuje naliehavý právny .
... postupované v súlade s § 120 O. s. p. V ďalšom konaní sa bude musieť okresný súd najskôr zaoberať otázkou aktívnej a pasívnej legitimácie účastníkov konania a skúmať základné zákonné podmienky pre ďalšie konanie, a to aj z dôvodu existencie právoplatného a vykonateľného rozsudku Okresného súdu .
... svoj nárok opiera len o tú skutočnosť, že je občan mestskej časti podieľajúci sa na jej majetku. V dôsledku nepreukázania aktívnej a pasívnej legitimácie účastníkov konania je potom logické nepreukázanie príčinnej súvislosti ako tretieho zodpovednostného predpokladu. Podľa §424 Občianskeho zákonníka za škodu zodpovedá aj ten, kto .
... , že súd prvého stupňa sa riadne nevysporiadal s platnosťou právnych úkonov žalobkyne a jej manžela, existenciou pohľadávky povinného voči žalovanému, aktívnou a pasívnou legitimáciou účastníkov konania, správnym vyčíslením výšky vyrovnávacieho podielu podľa znaleckého posudku, a preto je jeho rozhodnutie nesprávne. K odvolaniu sa písomne vyjadril žalobca .
... ods. 1, § 427, 438 ods. 1, 517 ods. 2 a § 813 ods. 1), aj pokiaľ ide o posúdenie aktívnej a pasívnej legitimácie účastníkov konania, rozhodol o predmete sporu vecne správne a to vrátane určenia výšky úrokov z omeškania a začiatku omeškania a nie je .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.