Nájdené rozsudky pre výraz: aktívna participácia osôb

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 5Sa/9/2017 7017200143 27. 07. 2018 JUDr. Pavol Naď ECLI:SK:KSKE:2018:7017200143.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, sudcom JUDr. Pavlom Naďom, v právnej veci žalobcu: B. Z., F. XX, N. proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Odbor pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok, Špitálska 8, Bratis
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 1Sa/2/2018 7018200018 14. 12. 2018 JUDr. Milan Konček ECLI:SK:KSKE:2018:7018200018.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach ako správny súd (ďalej len „súd") sudcom JUDr. Milanom Končekom v právnej veci žalobcu: X. B., T. XX, XXX XX A. proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor pomoci v hmotnej núdzi a štátnych so
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 10Sa/7/2017 7017200144 06. 05. 2019 JUDr. Pavol Tkáč ECLI:SK:KSKE:2019:7017200144.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach sudcom JUDr. Pavlom Tkáčom v právnej veci žalobcu: C. R., R. H. L., K. XX, proti žalovanému Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok o preskúmanie zákonnosti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6S/28/2015 8015200722 12. 02. 2016 JUDr. Monika Tobiašová ECLI:SK:KSPO:2016:8015200722.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Moniky Tobiašovej a sudkýň JUDr. Ľuboslavy Mruškovičovej a JUDr. Kataríny Morozovej Nemcovej v právnej veci žalobkyne F. L., trvale bytom X., XX. T. XX, proti žalovan
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6Sa/17/2018 7018200303 05. 12. 2018 JUDr. Dana Bystrianská ECLI:SK:KSKE:2018:7018200303.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach sudkyňou JUDr. Danou Bystrianskou v právnej veci žalobcu: R. U., trvale bytom X.-Y. X., adresa na doručovanie: J.. N.. Š. XXXX/XXX, XXX XX W., proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/271/2015 1015202014 20. 04. 2016 Mgr. Viliam Pohančeník ECLI:SK:KSBA:2016:1015202014.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a členov senátu JUDr. Mariána Trenčana a JUDr. Renáty Janákovej, v právnej veci žalobcu: Richard Kamenický, Bzovícka 24, Bratislava, proti žalo
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 8Sa/2/2020 8020200495 14. 10. 2021 JUDr. Ingrid Kalináková ECLI:SK:KSPO:2021:8020200495.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove, sudkyňou JUDr. Ingrid Kalinákovou, v právnej veci žalobkyne H. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom T. XXXX/X, XXX XX A., právne zastúpenej advokátom Mgr. Ivanom Mazanecom, so sídlom Metodova 3331/12 080 01 Prešov, proti
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 5Sa/8/2017 7017200137 15. 11. 2017 JUDr. Marek Kotora ECLI:SK:KSKE:2017:7017200137.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, sudcom JUDr. Marekom Kotorom, v právnej veci žalobcu: E. X., nar. XX.XX.XXXX, bytom R. Q. XX, XXX XX K., zastúpený Mgr. Miroslava Pyšniaková, advokátka, M. Gorkého č. 1, Michalovce, proti žalovanému: Ústredie prác
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 8Sa/19/2018 8018200157 27. 09. 2018 JUDr. Ingrid Kalináková ECLI:SK:KSPO:2018:8018200157.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove, sudkyňou JUDr. Ingrid Kalinákovou, v právnej veci žalobkyne C. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom H. XXXX/X, XXX XX W., právne zastúpenej advokátom Mgr. Ivanom Mazanecom, so sídlom Metodova 3331/12 080 01 Prešov, prot
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 28Sa/23/2020 5020200291 24. 02. 2022 JUDr. Martina Nemravová ECLI:SK:KSZA:2022:5020200291.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v konaní pred sudkyňou JUDr. Martinou Nemravovou, v právnej veci žalobkyne: G. M., nar. XX.XX.XXXX, bytom C. XXXX/X, XXX XX Z., proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, so s
MENU