Nájdené rozsudky pre výraz: aktívna solidarita

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 79

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

13 dokumentov
4 dokumenty
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 11/ Vzhľadom na právne závery dovolacieho súdu odvolací súd v rámci odvolacej činnosti vychádzal zo skutkového stavu, zisteného súdu prvej inštancie, t.j. zo skutkového záveru, že finančné prostriedky poskytla žalobkyňa žalovanej z prostriedkov patriacich do BSM, keďže tento skutkový záver žalobkyňa vo svojom odvolaní nenapadla. Odvolací súd sa tak v zmysle usmernenia dovolacím súdom zameral už len na právne posúdenie otázky, či je v danom prípade daná na strane veriteľa zo zmluvy o pôžičke aktívna solidarita manželov, berúc do úvahy právnu úpravu obsiahnutú jednak v ust. § 145 Obč. zák. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 9Co/356/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1209207762 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 09. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Magdaléna Floreková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1209207762.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr.
Právna oblasť: Konkurzné právo

Právna veta: 29. Vyhlásenie konkurzu spôsobuje prerušenie súdnych a iných konaní podľa § 47 ods. 1 ZoKR za predpokladu, že sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu, ktorý patrí úpadcovi, s výnimkou konaní, ktoré sú taxatívne vymenované. Konania sa prerušujú ex lege, a preto nie je potrebné o tom vydávať rozhodnutie. ZoKR rieši aj dôsledky prerušenia konania na procesné postavenie ostatných strán sporu, ktorí sú na strane úpadcu. Konanie sa prerušuje aj vo vzťahu k ostatným stranám len vtedy, ak tvoria s úpadcom nerozlučné spoločenstvo alebo vedľajšie účastníctvo. Procesné spoločenstvo vyplýva z hmot ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/110/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7216212797 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 05. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2020:7216212797.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pokiaľ žalovaný namietal neplatnosť úkonov (uzatvorených zmlúv) podľa § 39a OZ, odvolací súd poukazuje na to, že dané ustanovenie zakotvuje civilný inštitút úžery, ktorého následkom je absolútna neplatnosť právneho úkonu. Ustanovenie vymedzuje úžeru objektívnymi a subjektívnymi znakmi. Objektívnym znakom úžery je porovnanie vzájomných plnení v záväzkovoprávnom vzťahu. Za úžeru sa považujú situácie, pri ktorých ide o hrubý nepomer medzi plnením jednej a druhej strany. Hrubý nepomer sa teda posudzuje porovnaním hodnôt vzájomného plnenia, napr. pri Zmluve o pôžičke pôjde o úroky. V danom prípade ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 6Co/20/2021 4216219687 23. 06. 2021 JUDr. Marta Polyáková ECLI:SK:KSNR:2021:4216219687.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marty Polyákovej a sudkýň JUDr. Dagmar Podhorcovej a JUDr. Ingrid Doležajovej, v právnej veci žalobcu: X. L., nar. XX. XX. XXXX, bytom H. ul. XXXX/XX, Z., zastúpený: Ad
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 22Co/93/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8119204814 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 10. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Kandriková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2019:8119204814.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Kan
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 17Co/302/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6117206512 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 11. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zita Nagypálová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2019:6117206512.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 14Co/121/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6109202366 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Podhorová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2012:6109202366.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v právnej veci navrhovateľa FRUCONA Košice, a.s.,
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 16Cob/78/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3117203574 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 03. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Iveta Záleská ECLI: ECLI:SK:KSTN:2021:3117203574.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivety Zál
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 7Co/529/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1510208435 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Blanka Podmajerská ECLI: ECLI:SK:KSBA:2016:1510208435.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr.
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 5Co/69/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8114213430 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 06. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Világiová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2020:8114213430.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabrie
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 11CoP/119/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1514208022 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 07. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Bianka Gelačíková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2018:1514208022.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr
MENU