Nájdené rozsudky pre výraz: aktívna solidarita

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 65

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

10 dokumentov
4 dokumenty
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 11/ Vzhľadom na právne závery dovolacieho súdu odvolací súd v rámci odvolacej činnosti vychádzal zo skutkového stavu, zisteného súdu prvej inštancie, t.j. zo skutkového záveru, že finančné prostriedky poskytla žalobkyňa žalovanej z prostriedkov patriacich do BSM, keďže tento skutkový záver žalobkyňa vo svojom odvolaní nenapadla. Odvolací súd sa tak v zmysle usmernenia dovolacím súdom zameral už len na právne posúdenie otázky, či je v danom prípade daná na strane veriteľa zo zmluvy o pôžičke aktívna solidarita manželov, berúc do úvahy právnu úpravu obsiahnutú jednak v ust. § 145 Obč. zák. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 9Co/356/2014 1209207762 14. 09. 2017 JUDr. Magdaléna Floreková ECLI:SK:KSBA:2017:1209207762.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Magdalény Florekovej a členov senátu JUDr. Tomana Huszára a JUDr. Zuzany Posluchovej v právnej veci žalobkyne: K.. F. L.Ň., W.. X. X. XXXX, F. F., H. X, p
Právna veta: 29. Vyhlásenie konkurzu spôsobuje prerušenie súdnych a iných konaní podľa § 47 ods. 1 ZoKR za predpokladu, že sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu, ktorý patrí úpadcovi, s výnimkou konaní, ktoré sú taxatívne vymenované. Konania sa prerušujú ex lege, a preto nie je potrebné o tom vydávať rozhodnutie. ZoKR rieši aj dôsledky prerušenia konania na procesné postavenie ostatných strán sporu, ktorí sú na strane úpadcu. Konanie sa prerušuje aj vo vzťahu k ostatným stranám len vtedy, ak tvoria s úpadcom nerozlučné spoločenstvo alebo vedľajšie účastníctvo. Procesné spoločenstvo vyplýva z hmot ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Cob/110/2019 7216212797 27. 05. 2020 JUDr. Zdenka Kohútová ECLI:SK:KSKE:2020:7216212797.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Kohútovej a sudcov JUDr. Slávky Maruščákovej a JUDr. Igora Ragana v spore žalobcu v 1. rade: Ferona, a.s., Havlíčkova 1043/11, 111 82 Praha 1, Česká republ
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 22Co/93/2019 8119204814 29. 10. 2019 JUDr. Viera Kandriková ECLI:SK:KSPO:2019:8119204814.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Kandrikovej a členov senátu JUDr. Michala Boroňa a JUDr. Branislava Brezu v spore žalobcu: 1. T. U., F.. XX.XX.XXXX, T. S. F. R. XXX, XXX XX S. F. R., 2. Ľ.O.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17Co/302/2018 6117206512 21. 11. 2019 JUDr. Zita Nagypálová ECLI:SK:KSBB:2019:6117206512.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zity Nagypálovej a sudcov JUDr. Dušana Ďuriana a JUDr. Ľubomíra Šablu ako členov senátu, v spore žalobkyne A.. L. L., nar. XX. XX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 14Co/121/2010 6109202366 29. 05. 2012 JUDr. Mária Podhorová ECLI:SK:KSBB:2012:6109202366.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v právnej veci navrhovateľa FRUCONA Košice, a.s., Textilná 6, Košice, IČO: 31 709 346, 2/ Old Herold, s.r.o., Bratislavská 36, Trenčín, IČO: 36 380 547, obaja zastúpení Z.. I. E., E. XX, H. proti odpor
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 7Co/529/2015 1510208435 29. 06. 2016 JUDr. Blanka Podmajerská ECLI:SK:KSBA:2016:1510208435.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Blanky Podmajerskej a členov senátu JUDr. Blanky Malichovej a Mgr. Adely Unčovskej, v právnej veci navrhovateľov: 1./ L. C., nar. XX. XX. XXXX, trvale byto
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 16Cob/78/2019 3117203574 17. 03. 2021 JUDr. Iveta Záleská ECLI:SK:KSTN:2021:3117203574.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivety Záleskej a členiek senátu JUDr. Ivety Sopkovej a Mgr. Stanislavy Kollárovej v právnej veci žalobcu URANPRES, spol. s r.o., so sídlom Čapajevova 29, 080 01 Pre
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 5Co/69/2019 8114213430 09. 06. 2020 JUDr. Gabriela Világiová ECLI:SK:KSPO:2020:8114213430.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Világiovej a členov senátu JUDr. Evy Šofrankovej a JUDr. Karola Krochtu v právnej veci žalobcu T. V., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom H. J. Z. V., XXX XX, v
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 20CoP/46/2012 1510221143 28.11.2012 JUDr. Mária Hajdínová ECLI:SK:KSBA:2012:1510221143.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Hajdínovej a členov senátu JUDr. Dariny Kriváňovej a JUDr. Ayše Pružinec Erenovej v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: U. U. C. Š. Í. M.,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11CoP/119/2018 1514208022 17. 07. 2018 JUDr. Bianka Gelačíková ECLI:SK:KSBA:2018:1514208022.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Bianky Gelačíkovej a členiek senátu Mgr. Patrície Železníkovej a Mgr. Aleny Čakváriovej, vo veci starostlivosti súdu o plnoleté dieťa: W. W., I.. XX.XX.X
MENU