Nájdené rozsudky pre výraz: aktívne opatrenia na trhu práce

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 18

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: nesprávny úradný postup orgánov verejnej moci
Právna veta: Hmotnoprávnym základom pre uplatnenie práva žalobcu na náhradu škody je ust. § 9 zák. č. 514/2003 Z.z. v znení platnom do 31.12.2012 o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, podľa ktorého štát zodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom. Zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom má povahu objektívnej zodpovednosti, ktorej sa nemožno zbaviť a ktorá je založená na súčasnom (kumulatívnom) splnení troch podmienok, ktorými je nesprávny úradný postup, vznik škody a príčinná súvislosť medzi nesprávnym úradným postupom a vznikom škody. Prvotnou ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/333/2016 3815201352 15. 06. 2017 JUDr. Iveta Martináková ECLI:SK:KSTN:2017:3815201352.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivety Martinákovej a sudkýň JUDr. Oľgy Lichnerovej a JUDr. Alice Beňovej v spore žalobcu O., zastúpeného M., proti žalovanému Z., o náhradu škody, o odvolaní žal
Kľúčové slová: náležitosti rozhodnutia odôvodnenie rozhodnutia
Právna veta: Z ustanovenia § 60a v spojení s ustanovením § 47 ods. 3 Zákona o správnom konaní jednoznačne vyplýva, že odvolací orgán, ak má byť jeho rozhodnutie preskúmateľné, musí sa vyrovnať so všetkými odvolacími námietkami účastníka správneho konania, uviesť, aká úvaha ovplyvnila rozhodnutie, pričom žalovaný uvedeným spôsobom vo veci nepostupoval. Je zrejmé, že rozhodnutie orgánu štátnej správy musí byť odôvodnené tak, aby bolo zrozumiteľné nie pre orgán štátnej správy, ktorý rozhodnutie vydáva, ale pre účastníka konania. Je zrejmé, že ak právny predpis ustanovuje určité podmienky pre vydanie rozhodnut ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Sa/3/2017 8017200093 16. 05. 2017 Mgr. Magdaléna Želinská ECLI:SK:KSPO:2017:8017200093.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove sudkyňou Mgr. Magdalénou Želinskou v právnej veci žalobcu M. L., bytom A., Z. č. XX, proti žalovanému Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska č. 8, Bratislava, o sociálnej žalobe, o preskúmanie zákon
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 24Sa/4/2019 6019200133 30. 05. 2019 JUDr. Drahomíra Mikulajová ECLI:SK:KSBB:2019:6019200133.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd správny, v konaní pred sudkyňou JUDr. Drahomírou Mikulajovou v právnej veci žalobcu: W. L., nar. XX.XX.XXXX, bytom M. X, XXX XX Z. Z., zastúpený advokátkou JUDr. Ľubicou Blažejovou
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 4Sa/6/2020 8020200102 30. 04. 2020 JUDr. Monika Tobiašová ECLI:SK:KSPO:2020:8020200102.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci žalobcu Mesto Snina, Strojárska 2060/95, Snina proti žalovanému 1) Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, Bratislava, 2) Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné, Kukorelliho 1, Humenné o preskúmanie zák
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/123/2015 5015200793 16. 12. 2015 JUDr. Erika Šobichová ECLI:SK:KSZA:2015:5015200793.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senátom zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Šobichovej a členov senátu JUDr. Veroniky Poláčkovej a JUDr. Zuzany Jančárovej, v právnej veci žalobcu: R. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom D. XX, XXX XX V., právne
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6Sa/2/2019 8219200218 04. 09. 2019 JUDr. Eva Sláviková ECLI:SK:KSPO:2019:8219200218.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove sudkyňou JUDr. Evou Slávikovou v právnej veci žalobcu G. Y., bytom J. XX, J., proti žalovanému Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, so sídlom Špitalská 8, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 13S/26/2014 3014200131 21. 09. 2016 JUDr. Ing. Miroslav Manďák ECLI:SK:KSTN:2016:3014200131.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu JUDr. Ing. Miroslava Manďáka a sudcov JUDr. Evy Vékonyovej a JUDr. Juraja Floroviča v právnej veci žalobcu: T. L., bytom L. č. X., zastúpený Y. L., bytom M. L., L. XXX, proti ž
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 20S/204/2015 5015201075 24. 05. 2016 JUDr. Erika Čanádyová ECLI:SK:KSZA:2016:5015201075.1 Rozhodnutie Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Čanádyovej a členov senátu JUDr. Jany Martinčekovej a Mgr. Nory Tomkovej, v právnej veci žalobcu: D. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom Ul. T. č. XX/X, XXX XX G., proti žalovanému: Ústredie pr
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 24Sa/72/2016 5016200821 21. 03. 2017 JUDr. Zuzana Jančárová ECLI:SK:KSZA:2017:5016200821.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline - ako správny súd, v konaní pred sudkyňou JUDr. Zuzanou Jančárovou, v právnej veci žalobcu: Y. Z., nar. XX.XX.XXXX, bytom E. XX, XXX XX W., zastúpeného advokátkou: JUDr. Gabrielou Kľačanovou, advokátska kancelár
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 7Sa/19/2020 7020200025 29. 07. 2021 JUDr. Marian Hoffmann, PhD. ECLI:SK:KSPO:2021:7020200025.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove sudcom JUDr. Marianom Hoffmannom, PhD., v právnej veci žalobkyne: I. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom S. XXXX/X, XXX XX W., proti žalovanému: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, so sídlom Špitálska 8, 812 6
MENU