SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1162210
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64424
USSR: 35610
NSČR: 123961
NSSČR: 66961
USČR: 79866
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424567
Krajské súdy (ČR): 43660
Posledná aktualizácia
07.06.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: aktualizácia územného plánu


Približný počet výsledkov: 13 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: aktualizácia územného plánu
  • aktualizacia nájdené 1227 krát v 594 dokumentoch
  • uzemny nájdené 32425 krát v 8658 dokumentoch
  • plan nájdené 50539 krát v 8518 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 12 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 4 dokumenty


Právna veta: Súd súhlasí s argumentáciou správnych orgánov, že určenie lokality na výstavbu vo výhľade neznamená, že dané pozemky sú určené na výstavbu, ale predstavuje len predbežný predpoklad stavebného úradu, že v budúcnosti tieto lokality budú na základe návrhu zmeny územného plánu určené na výstavbu. V tejto súvislosti súd konštatuje, že uvedené pozemky sú síce určené na bývanie v rodinných domoch, avšak na tento účel sú iba predbežne rezervované a musia ešte prejsť procesom ďalšieho spracovania, prerokovania a schvaľovania týchto zmien a doplnkov územného plánu obce príslušnými dotknutými orgán ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 20S/72/2017 2017200202 03. 04. 2019 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2019:2017200202.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Bundzela a členov senátu JUDr. Róberta Foltána a Mgr. Moniky Kadlicovej v právnej veci žalobcov: 1. Ing. B. M., nar. XX.XX.XXXX a 2. M. M., nar. X.XX.XXXX, obaja trvale bytom .
Právna veta: 99. Vymedzením pozemku pohrebiska v územnom pláne, tak že hranica pohrebiska by sa nachádza vo vzdialenosti bližšej ako 50 m od hranice pozemkov žalobcu má za následok obmedzenie vlastníckeho práva žalobcu. Obmedzenie spočíva v tom, že mu je bránené, aby na pozemkoch realizoval výstavbu a využíval ich spôsobom, ktorý pôvodne zamýšľal (výstavbu rodinných domov, čo bolo v súlade s prijatým územným plánom). Už samotné vymedzenie verejnoprospešnej stavby v územnom pláne a s ňou spojené zákonné ochranného pásma zasahujúce na pozemky žalobcu predstavuje značné obmedzenie jeho vlastníckeho p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .j. prečo určitú otázku posúdil inak ako orgán verejnej moci. Hranica OP bola presne určená orgánom územného plánovania, a to aktualizáciou územného plánu ÚPN M Zvolen - Zmeny a doplnky 05 a v súlade s platným ustanovením § 30 zák. č. 50/1974 Zb .
... navrhovateľa sa nachádza požiarna zbrojnica a mestská polícia v V.. Predmetné parcely sú súčasťou funkčnej plochy určenej v zmysle platnej aktualizácie územného plánu hl. mesta SR Bratislava, rok XXXX, v znení neskorších zmien a dodatkov pre funkciu občianskej vybavenosti, v severnej časti pozemku .
... práva a záujmy účastníkov. Dokumentácia spĺňa požiadavky stanovené stavebným zákonom a umiestnenie stavby je v súlade s Aktualizáciou územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. Účastníci konania, resp. žalobcovia podali odvolanie, v ktorom uviedli, že počas ... účastníkov konania. Príslušné dokumenty splnili požiadavky ustanovené stavebným zákonom a umiestnenie stavby je v súlade s Aktualizáciou územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. Ďalej Krajský súd v Bratislave poukazuje na to, že stavebník preukázal .
... z územného plánu H. E., vrátane stanoviska H. E. k rozšíreniu hraníc zastaveného územia H. E. a o zmenách a aktualizácii územného plánu V. obci , vrátane žalovanej parcely, správami zo Q. A. A. o žalovaných pozemkoch, výpisom E. Č.. XXXX v A..Ú .
... , Smolník, Úhorná. Podľa bodu 1.7 lokalitného programu, väzby vyplývajúce z riešenia urbanistickej štúdie Horského parku zohľadniť a zapracovať do aktualizácie územného plánu regiónu KSK. Podľa bodu 1.17 lokalitného programu, návrh ochrany a prírody a tvorby Krajiny, prvky ÚSES. Podľa § 536 .
... SZZ č. 4-21 Dúbravčice za osadu zariadenú v súlade so zákonom so zákonom 64/1997 Z. z. Podľa platnej Aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR Bratislava v znení zmien a doplnkov, je územie, na ktorom sa nachádzajú predmetné pozemky, určené na využitie .
... nachádza mimo zastavané územie obce. Je určená na plochy ornej pôdy a výhľadovo určené na plochy rodinných domov pri prebiehajúcej aktualizácii územného plánu mesta. Podstatná časť odporcov trvala na tom, aby súd odčlenil 3,5 m z parcely na to, aby sa zriadilo .
... a jej manželovi, ktorí ho aj naďalej užívali ako záhradu. Uviedol, že územnoplánovacia informácia vydaná podľa aktualizácie územného plánu hlavného mesta SR Bratislava pre rok 1993 určila síce predmetný pozemok pre funkciu malopodlažná bytová zástavba, z ... zistil, že Miestny úrad Bratislava Ružinov podal navrhovateľom "územnoplánovaciu informáciu", podľa ktorej zo schválených zmien a doplnkov aktualizácie územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy za rok 1993 je predmetný pozemok parc. č. XXXX/X v k. ú. .
... vydal napadnuté rozhodnutie predčasne a nezákonne z dôvodu, že mesto V. O. V. sa rozhodlo uskutočniť aktualizáciu Územného plánu, v rámci ktorej si mali všetky dotknuté osoby právnou cestou uplatniť pripomienky a požiadavky tak, aby korešpondovali ... Ďalej súd poznamenáva, že neprihliadol na námietku žalobcov o predčasnom rozhodnutí správneho orgánu, ktorý mal vyčkať na aktualizáciu Územného plánu mesta V. nad V., pretože potvrdenie nadobudnutia vlastníckeho práva pozemku vydržaním podľa § 11 ods. 1 zák .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.