Nájdené rozsudky pre výraz: aktuálny skutkový a právny stav

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ako už odvolací súd (zhodne s odôvodnením súdu prvej inštancie) zdôvodnil, s poukazom na ustanovenie § 75 ods. 1 Zákona o rodine nemožno ako na objektívnom a povinným rodičom nezavinenú okolnosť prihliadnuť na pokles jeho súčasného mesačného čistého príjmu v porovnaní s predošlým čistým mesačným príjmom a to v dôsledku toho, že sa otec vzdal bez dôležitého dôvodu predošlého výhodnejšieho zamestnania. Životná úroveň povinného rodiča nemôže byť posudzovaná len so zreteľom na súčasne dosahovaný (prípadne len tvrdený) príjem. Majetkové a osobné pomery je nutné posudzovať komplexne, pričom je potre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 14CoP/35/2017 6216207712 12. 09. 2017 JUDr. Mária Podhorová ECLI:SK:KSBB:2017:6216207712.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Podhorovej a členov senátu JUDr. Anny Snopčokovej a JUDr. Petra Priehodu, v právnej veci starostlivosti o maloleté dieťa: A. B., narodený XX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 14Cob/105/2012 5106212841 14. 01. 2013 JUDr. Ivana Nemčeková ECLI:SK:KSZA:2013:5106212841.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v právnej veci žalobcu: v rade 1/ V. O., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom C. D. S. XXX, XXX XX N., v rade 2/ W. A., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom C. D. S. XXX, XXX XX N., v rade 3/ L. R., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom C. D.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7Co/30/2015 7114208410 28. 08. 2015 JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI:SK:KSKE:2015:7114208410.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a členov senátu JUDr. Agnesy Hricovej a JUDr. Imricha Volkaia v právnej veci navrhovateľa K. K. nar. X.X.XXXX bývajúceho v J. č. XX zastú
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 11S/21/2019 3019200036 23. 07. 2019 JUDr. Alena Radičová ECLI:SK:KSTN:2019:3019200036.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Radičovej a sudcov JUDr. Milana Straku a JUDr. Rastislava Dlugoša, PhD. v právnej veci žalobcu: PRIMA ŠPORT, o.z., so sídlom Tatranská 298, 017 01 Považská Bys
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 16CoE/79/2012 3509200759 31.07.2012 JUDr. Mária Prikrylová ECLI:SK:KSTN:2012:3509200759.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: Slovenská republika - Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre, so sídlom Nitra, Piesková 32, IČO: 00 735 809, proti povinnému: Y. C., bytom B., B. S. XXX, o vymoženie 345,21 eur s príslušenstvom, na odvolanie opráv
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 20CoP/62/2016 1516204303 22. 06. 2016 JUDr. Mária Hajdínová ECLI:SK:KSBA:2016:1516204303.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: O. K. T. Y. U. Z. T. O. Á. , narodená dňa XX.X.XXXX, bytom Z., K. Č.. XX, zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Vazovova č. 7/a, Bra
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 5CoE/271/2018 2313202680 18. 04. 2019 JUDr. Martin Žovinec ECLI:SK:KSTT:2019:2313202680.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Žovinca a sudcov: Mgr. Kristíny Ferencziovej a JUDr. Jozefa Piknu, v exekučnej veci oprávneného: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 9Co/241/2018 7513212468 22. 05. 2019 JUDr. Táňa Veščičiková ECLI:SK:KSKE:2019:7513212468.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Táne Veščičikovej a členiek senátu JUDr. Viery Bodnárovej a JUDr. Dany Popovičovej v spore žalobkyne Q. V.Č., K.. XX.X.XXXX, B. XX, Košice zast. JUDr. Ivetou Rajt
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 8Co/401/2009 1108233364 06.12.2011 JUDr. Ľuboš Sádovský ECLI:SK:KSBA:2011:1108233364.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY F. súd v L. v senáte zloženom z predsedu senátu E.. V. R. a členov senátu E.. H. P. a E.. E. Y., v právnej veci navrhovateľa v X. rade: E. C., bytom F. č. X, L., v 2. rade: P. C., bytom F. ul. č. XX, L., obaja zastúpení E.. E. F., b
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 8Co/135/2019 4417209706 10. 06. 2021 JUDr. Jarmila Pogranová ECLI:SK:KSNR:2021:4417209706.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jarmily Pogranovej a sudcov JUDr. Vladimíra Novotného a JUDr. Adriany Kálmánovej, PhD. v právnej veci žalobcu: V. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom T. F., J. Y. 17, zastúpen
MENU