Nájdené rozsudky pre výraz: alkohol v krvi

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 801

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

253 dokumentov
35 dokumentov
1 dokument
33 dokumentov
10 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Obžalovaný vedome ignoroval pravidlá cestnej premávky (zákon č. 8/2009 Z. z.), ktoré zakazujú vodičom jazdu bezprostredne potom ako užívali alkoholické nápoje, respektíve v prípadoch, kedy by mohli byť ešte ovplyvnení alkoholickými nápojmi. Z tohto pohľadu je bez významu, aké okolnosti ho k vedomému porušeniu zákazu viesť motorové vozidlá pod vplyvom alkoholických nápojov viedli (relevantnou okolnosťou by bolo len konanie v krajnej núdzi, o krajnú núdzu však v posudzovanom prípade celkom zjavne nešlo). Pokiaľ ide o jazdu obžalovaného pod vplyvom alkoholu, tak výška nameranej hodnoty alkoholu v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2To/23/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1620010122 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Šamko ECLI: ECLI:SK:KSBA:2021:1620010122.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Šamka a sudcov JUDr. Magdalény Blažove
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Trestný zákon výslovne nestanovuje akú presne hladinu etylalkoholu v krvi musí páchateľ trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Tr. zák. v krvi mať, aby uňho išlo o stav vylučujúci spôsobilosť a teda aj o trestný čin v zmysle citovaného zákonného ustanovenia. Dlhoročná súdna prax však, vychádzajúc z poznatkov lekárskej vedy, ustálila, že žiadny, ani nadpriemerne disponovaný vodič motorového vozidla, nie je schopný bezpečne riadiť motorové vozidlo, pokiaľ hladina alkoholu v jeho krvi dosiahne úroveň najmenej 1,00 g/kg (teda 1 promile). To znamená, že vyššie spomí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 4To/22/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8113010672 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 10. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martina Zeleňáková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8113010672.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ma
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Konanie obžalovaného, ktorý bezprostredne po zastavení vozidla sa odmietol podrobiť dychovej skúške na alkohol, resp. skúške na alkohol odberom krvi, napĺňa znaky objektívnej stránky prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 2 Tr. zákona, pričom obžalovaný sa skutku dopustil v priamom úmysle podľa § 15 písm. a/ Tr. zákona, ako to uzavrel aj konajúci súd. Právna kvalifikácia konania obžalovaného je teda správna a zodpovedá zákonu.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 5To/46/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8114011541 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 01. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Rešatková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2019:8114011541.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Evy Rešatkovej a su
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zodpovednosť za škodu podľa Občianskeho zákonníka vzniká vtedy, keď jedna osoba spôsobí inej osobe svojim zavineným konaním alebo svojou činnosťou, resp. nečinnosťou škodu. Ustanovenie § 441 OZ upravuje prípad, keď škodu síce spôsobila iná osoba, ale súčasne škoda bola spôsobená aj zavinením poškodeného. Ak sa preukáže, že za škodu je zodpovedný nielen škodca, ale táto vznikla aj zavinením poškodeného, škodu znáša tak zodpovedný subjekt ako aj poškodený, a to pomerne.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 19Co/229/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8110216445 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 06. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zlata Simková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8110216445.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlaty Simko
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Treba uviesť, že trest je právnym následkom trestného činu, a teda musí byť úmerný k spáchanému trestnému činu (zásada proporcionálnosti trestu) a je jedným z prostriedkov na dosiahnutie účelu Trestného zákona. Ochrana spoločnosti pred páchateľmi trestných činov vrátane ochrany práv a slobôd jednotlivých občanov robí z trestu prostriedok sebaobrany spoločnosti pred trestnými činmi. Trest má však okrem toho pôsobiť výchovne, a to nielen na páchateľa, ale aj na ostatných členov spoločnosti. Pritom generálna prevencia sa má uskutočňovať prostredníctvom individuálnej prevencie. Ak sa teda páchateľ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 1To/134/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5713897915 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 01. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Bargel ECLI: ECLI:SK:KSZA:2014:5713897915.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martin
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Účelová komunikácia v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách slúži spojeniu jednotlivých výrobných závodov alebo jednotlivých objektov a nehnuteľností s ostatnými pozemnými komunikáciami alebo komunikačným účelom v uzavretých priestoroch alebo objektoch. Miestnymi komunikáciami v zmysle § 4b ods. 1 citovaného zákona sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 5To/137/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6213000089 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 01. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Deák ECLI: ECLI:SK:KSBB:2014:6213000089.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici na verejnom zasadnutí konanom dňa 7
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Je potrebné pripomenúť, že ani prípadná pasivita účastníka konania nezbavuje správny orgán povinnosti vykonať aj iné dôkazy, ktoré účastníci konania nenavrhli, ak sú potrebné na zistenie a objasnenie skutočného stavu veci (§ 196 ods. 6 zákona ) najmä v situácii, ak dôkazné bremeno na preukázanie naplnenia obsahu zákonného ust. § 111 ods. 1 zákona leží na konajúcom správnom orgáne. Nemožno totiž opomenúť skutočnosť, že preto, aby žalovaná mohla pristúpiť k redukcii výšky priznaného nároku žalobcu (sankcia právnej normy) sama musela preukázať, že nastala situácia (dispozícia právnej normy) predp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 29Sa/35/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5019200637 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 03. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Vargová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2020:5019200637.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v konaní vedenom pred sudkyňou JUDr. Janou
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Aj podľa názoru odvolacieho súdu je možné odmietnutie dychovej skúšky na alkohol, ku ktorej malo dôjsť pri vykonávaní činnosti v priamej súvislosti s plnením pracovných povinností, kvalifikovať ako závažné porušenie pracovnej disciplíny v zmysle ZP v takej intenzite, ktorá odôvodňovala okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 68 ods. 1 písm. b) ZP. Zamestnávateľ má právo kedykoľvek v rámci kontroly plnenia pracovných povinností zamestnanca (nielen počas pracovnej doby, ale aj pri nástupe zamestnanca do zamestnania), vykonať u neho dychovú skúšku na alkohol, a pokiaľ zamestnanec jej vykonan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 14Co/54/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1207213210 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 03. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Javorčíková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2013:1207213210.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Javorčíkovej a členiek
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Záver o primeranosti trestu je daný vtedy, ak sa opiera o rozumnú väzbu medzi legitímnym cieľom a zvoleným prostriedkom jeho realizácie. Možno konštatovať, že páchateľa môže so spravodlivosťou, a teda aj so spoločnosťou zmieriť len spravodlivý trest. Trest sa musí rovnať spôsobenému bezpráviu. Z toho vyplýva, že keď bude trest, resp. odplata obsiahnutá v treste prísnejšia ako bezprávie spôsobené trestným činom, nedôjde len k negácii tohto bezprávia, ale zároveň uloženým trestom vznikne nové bezprávie - bezprávie voči neprimerane potrestanému páchateľovi trestného činu. Trest, ktorým štát a spo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 3To/57/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5819010018 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 09. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Adriana Gallová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2019:5819010018.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. A
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: K zníženiu nároku v dôsledku jeho spoluzavinenia odvolací súd dodáva: Podľa § 8 ods. 1 zák. č. 8/2003 Z. z. osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť. Podľa § 137 ods. 2 zák. č. 8/2003 Z. z. porušenie povinností ustanovených týmto zákonom sa považuje za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Ustanovenie § 415 OZ zakotvuje všeobecnú preventívnu povinnosť počínať si tak, aby sa nikomu neškodilo. Táto povinnosť je vyjadrená slovami, že každý je pov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 23Co/356/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2114201037 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 06. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Iveta Jankovičová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2018:2114201037.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Iveta
MENU