Nájdené rozsudky pre výraz: alkohol

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9601

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1793 dokumentov
346 dokumentov
120 dokumentov
114 dokumentov
35 dokumentov
116 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Obžalovaný vedome ignoroval pravidlá cestnej premávky (zákon č. 8/2009 Z. z.), ktoré zakazujú vodičom jazdu bezprostredne potom ako užívali alkoholické nápoje, respektíve v prípadoch, kedy by mohli byť ešte ovplyvnení alkoholickými nápojmi. Z tohto pohľadu je bez významu, aké okolnosti ho k vedomému porušeniu zákazu viesť motorové vozidlá pod vplyvom alkoholických nápojov viedli (relevantnou okolnosťou by bolo len konanie v krajnej núdzi, o krajnú núdzu však v posudzovanom prípade celkom zjavne nešlo). Pokiaľ ide o jazdu obžalovaného pod vplyvom alkoholu, tak výška nameranej hodnoty alkoholu v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2To/23/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1620010122 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Šamko ECLI: ECLI:SK:KSBA:2021:1620010122.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Šamka a sudcov JUDr. Magdalény Blažove
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa názoru krajského súdu skutkové zistenia uvedené vo výroku napadnutého rozsudku skutočne možno založiť najmä na usvedčujúcich výpovediach príslušníkov polície V. G. a O. Y., z ktorých vyplývajú predovšetkým skutočnosti týkajúce sa najskôr manévrovania obžalovaným s motorovým vozidlom (možná snaha o únik spod policajnej kontroly) a napokon odmietnutie podrobiť sa dychovej skúške resp. lekárskemu vyšetreniu spojenému s odberom a vyšetrením krvi. Skutočnosti, ktoré uviedol obžalovaný J. R. na svoju obranu ohľadne nepodrobeniu sa dychovej skúške resp. lekárskemu vyšetreniu spojenému s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 5To/65/2018 6117010519 11. 09. 2018 JUDr. Juraj Babjak ECLI:SK:KSBB:2018:6117010519.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Babjaka a zo sudcov JUDr. Jána Deáka a JUDr. Jána Bobora, o odvolaniach okresného prokurátora v Banskej Bystrici a obžalovaného J. R. proti rozsudk
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Konanie obžalovaného, ktorý bezprostredne po zastavení vozidla sa odmietol podrobiť dychovej skúške na alkohol, resp. skúške na alkohol odberom krvi, napĺňa znaky objektívnej stránky prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 2 Tr. zákona, pričom obžalovaný sa skutku dopustil v priamom úmysle podľa § 15 písm. a/ Tr. zákona, ako to uzavrel aj konajúci súd. Právna kvalifikácia konania obžalovaného je teda správna a zodpovedá zákonu.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 5To/46/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8114011541 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 01. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Rešatková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2019:8114011541.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Evy Rešatkovej a su
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Krajský súd dáva do pozornosti, že bez ohľadu na frekventovanosť premávky a čas, ktorý uplynul od požitia alkoholu, obžalovaný si bol vedomý skutočnosti, že krátko pred jazdou požil alkohol a práve preto, že nevedel koľko ho požil, mal byť obozretnejší a pokiaľ ide o frekvenciu vozidiel na ceste, je potrebné uviesť, že vo vozidle nebol sám a bol zodpovedný za život i zdravie ďalšej osoby, pričom aj na menej frekventovanej ceste je možné spôsobiť dopravnú nehodu. Z tohto pohľadu nie je relevantná ani obrana obžalovaného spočívajúca v tom, že hrá reprezentačne futbal a alkohol požíva iba príleži ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 2To/23/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4617010675 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 04. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubomíra Kubáňová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2018:4617010675.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľubomíry Ku
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Trestný zákon výslovne nestanovuje akú presne hladinu etylalkoholu v krvi musí páchateľ trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Tr. zák. v krvi mať, aby uňho išlo o stav vylučujúci spôsobilosť a teda aj o trestný čin v zmysle citovaného zákonného ustanovenia. Dlhoročná súdna prax však, vychádzajúc z poznatkov lekárskej vedy, ustálila, že žiadny, ani nadpriemerne disponovaný vodič motorového vozidla, nie je schopný bezpečne riadiť motorové vozidlo, pokiaľ hladina alkoholu v jeho krvi dosiahne úroveň najmenej 1,00 g/kg (teda 1 promile). To znamená, že vyššie spomí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 4To/22/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8113010672 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 10. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martina Zeleňáková ECLI: ECLI:SK:KSPO:2014:8113010672.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ma
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže podľa § 211 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a) Tr. zák. s poukazom na ust. § 138 písm. b) Tr. zák. sa dopustí ten páchateľ, kto vydá z nedbanlivosti osobu mladšiu ako 18 rokov nebezpečenstvu spustnutia tým, že jej umožní viesť záhaľčivý život a čin spácha závažnejším spôsobom - t.j. po dlhší čas. Okresný súd správne uvádza, čo považuje za nebezpečenstvo spustnutia, keď zákonný znak predmetného trestného činu je naplnený, ak osoba mladšia ako 18 rokov dôsledky konania páchateľa si osvojuje škodlivé návyky, povahové rysy, prípadne skony a záujmy, k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 4To/70/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1415010035 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 12. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Bobor ECLI: ECLI:SK:KSBB:2017:1415010035.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici na verejnom zasadnutí 13. decembra 2017 v sen
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Aj podľa názoru odvolacieho súdu je možné odmietnutie dychovej skúšky na alkohol, ku ktorej malo dôjsť pri vykonávaní činnosti v priamej súvislosti s plnením pracovných povinností, kvalifikovať ako závažné porušenie pracovnej disciplíny v zmysle ZP v takej intenzite, ktorá odôvodňovala okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 68 ods. 1 písm. b) ZP. Zamestnávateľ má právo kedykoľvek v rámci kontroly plnenia pracovných povinností zamestnanca (nielen počas pracovnej doby, ale aj pri nástupe zamestnanca do zamestnania), vykonať u neho dychovú skúšku na alkohol, a pokiaľ zamestnanec jej vykonan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 14Co/54/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1207213210 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 03. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Javorčíková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2013:1207213210.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Javorčíkovej a členiek
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Pracovná zmluva uzavretá medzi účastníkmi konania obsahuje všetky podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a je teda platná. Počnúc odo dňa vzniku pracovného pomeru má žalovaný práva ale aj povinnosti zamestnávateľa, a teda bol okrem iného povinný podľa § 47 ods. 1 Zákonníka práce prideľovať žalobcovi prácu a vytvárať podmienky pre plnenie jeho pracovných úloh a platiť za vykonanú prácu mzdu. Tento pracovný pomer sa skončil ukončením v skúšobnej dobe. K ukončeniu skúšobnej dobe došlo na základe listu žalobcu. Na závere o existencii a trvaní pracovného pomeru nemení nič ani skutočnosť, že podľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 13Cpr/8/2012 8112233232 04.02.2013 Mgr. Miloš Kolek ECLI:SK:OSPO:2013:8112233232.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prešov, samosudcom Mgr. Milošom Kolekom, v právnej veci žalobcu: L. L., Z.. XX. XX. XXXX, B. X., P. X, zastúpený JUDr. Ladislavom Lukáčom, advokátom, Prešov, Hlavná 19, proti žalovanému: F. U. -B., X., Č. XXXX/X, D.: XXXXXXXX, o
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Účelová komunikácia v zmysle § 22 ods. 1 zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách slúži spojeniu jednotlivých výrobných závodov alebo jednotlivých objektov a nehnuteľností s ostatnými pozemnými komunikáciami alebo komunikačným účelom v uzavretých priestoroch alebo objektoch. Miestnymi komunikáciami v zmysle § 4b ods. 1 citovaného zákona sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 5To/137/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6213000089 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 01. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ján Deák ECLI: ECLI:SK:KSBB:2014:6213000089.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici na verejnom zasadnutí konanom dňa 7
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: V znení § 22 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov priestupku sa dopustí ten, kto ako vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku, alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody a § 22 ods ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/85/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7015200790 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 12. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2015:7015200790.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte, zloženom z predsedníčky senátu JUDr. T
MENU