Nájdené rozsudky pre výraz: analógia procesného práva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 62

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Otázka, ktorý z účastníkov konania je povinný uhradiť súdnej exekútorke trovy exekúcie v prípade, že na majetok povinného bol po začatí exekúcie vyhlásený konkurz, nebola v Exekučnom poriadku v znení účinnom do 31.12.2011 výslovne riešená. V rozhodovacej praxi súdov prevládal názor, že súdnemu exekútorovi v tomto prípade náhrada trov exekúcie nepatrí, keďže oprávneného nie je možné zaviazať na úhradu trov exekúcie podľa § 203 Exekučného poriadku a vo vzťahu k povinnému vzhľadom na zastavenie exekučného konania ex lége, nie je možné určovať ďalšie povinnosti. Exekučný poriadok v súčasnom znení ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 14CoE/2/2013 7209220999 26.04.2013 JUDr. Roman Rizman ECLI:SK:KSKE:2013:7209220999.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, Staničné námestie 9, Košice, IČO: 35 556 757, proti povinnej: JUDr. Melánia Burdová, Vrátna 22/A, Košice, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu Košická stavebná s
Právna veta: V praxi nie je ničím výnimočným, keď rozsudok vo výroku o určení alebo zvýšení výživného je už právoplatný, avšak výrok rozsudku o dlžnom výživnom bol odvolacím súdom zrušený, teda je predmetom ďalšieho konania na súde prvej inštancie. Pre rozsudok aj v zostávajúcej časti, v tomto prípade o dlžnom výživnom, je rozhodujúci stav v čase jeho vyhlásenia (§ 217 CSP), preto je súd povinný pri rozhodovaní o dlžnom výživnom, teda o tejto zostávajúcej časti predmetu konania rozhodnúť podľa stavu ku dňu jeho rozhodnutia (vyhlásenia), a zisťovať všetky plnenia povinného, ktoré môžu byť zohľadnené pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7Co/1/2020 7116200510 31. 03. 2020 JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI:SK:KSKE:2020:7116200510.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a členov senátu JUDr. Agnesy Hricovej a JUDr. Imricha Volkaia v právnej veci W. Č. nar. XX.X.XXXX bývajúcej v D. na F. ul. č. X na návrh C
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 14CoE/134/2011 7206221018 13.01.2012 JUDr. Eva Feťková ECLI:SK:KSKE:2012:7206221018.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: JUDr. Ján Pirč, Štrbská 4, Košice, správca konkurznej podstaty úpadcu Východoslovenská kúpeľná a liečebná spoločnosť, a.s. v konkurze, Kúpeľná 82, Sobrance, IČO: 36 569 844, proti povinnému T.. Y. S., X. W., L.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 2CoE/175/2013 3798898593 29.10.2013 JUDr. Dušan Ecker ECLI:SK:KSTN:2013:3798898593.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: Sociálna poisťovňa, so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, IČO: 30 807 484, proti povinnému: UNIPEX, spol. s r.o., naposledy so sídlom Púchov, Pod Zábrehom 1562/17, IČO: 31 613 098, t.č. vymazaný z obchod
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 2CoE/150/2013 3700898664 22.10.2013 JUDr. Peter Tóth ECLI:SK:KSTN:2013:3700898664.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: Sociálna poisťovňa, so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, IČO: 30 807 484, proti povinnému: TH COMPUTER spol. s r.o., naposledy so sídlom v Považskej Bystrici, Centrum 18/23, IČO: 31 570 160, t.č. vymazan
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 16CoE/90/2011 8309208530 27.10.2011 JUDr. Anna Kovaľová ECLI:SK:KSPO:2011:8309208530.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v exekučnej veci oprávneného J. H., T., pob. U., F. J. XX, U., IČO: 308 07 484 proti povinnému E. E. W. a C., J. X XXX, J., IČO: 142 94 508, o vymoženie 7 633 Eur s prísl., o odvolaní súdneho exekútora proti uzneseniu Okresného súdu Humenné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 4CoE/121/2013 8299897914 28. 08. 2013 JUDr. Gabriela Klenková ECLI:SK:KSPO:2013:8299897914.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v exekučnej veci oprávneného S. O. A., s. r. o., Kračúnovce 97, Kračúnovce, IČO: 31 722 539 proti povinnému LIJAREX, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov, Protifašistických bojovníkov 4, Prešov, IČO: 31 667 805 o vymoženie 23 112,65
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 2CoE/149/2013 3199894577 24. 10. 2013 JUDr. Jozef Mészáros ECLI:SK:KSTN:2013:3199894577.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: Sociálna poisťovňa, so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta č. 8, IČO: 30 807 484, proti povinnému: BBM METAL, s.r.o., naposledy so sídlom Dubnica nad Váhom, Kmeťova 358/2, IČO: 31 647 774, t. č. vymazaný z
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 21CoE/149/2014 1211203533 29. 07. 2014 JUDr. Eugen Palášthy ECLI:SK:KSBA:2014:1211203533.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v exekučnej veci oprávneného: Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 35 763 469, proti povinnému: POWER WORK, s.r.o., Trenčianska 20, Bratislava, IČO: 36 337 331, o vymoženie uloženej povinnosti, na odvolanie súdne
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 13CoE/51/2013 3199894576 01.07.2013 JUDr. Eva Vašková ECLI:SK:KSTN:2013:3199894576.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8, pobočka Považská Bystrica, Kukučínova 208/23, IČO 30 807 484 proti povinnému BBM METAL, s.r.o. so sídlom Dubnica nad Váhom, Kmeťova 358/2, IČO: 31 647
MENU