Nájdené rozsudky pre výraz: antidiskriminačný spor

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 22

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

10 dokumentov
7 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: „Nepretržitým vykonávaním práce“ podľa zákona č. 124/2006 Z. z. je aj jej prerušenie na menej ako osem týždňov počas najmenej piatich rokov. Z uvedeného nepochybne vyplýva, že akékoľvek prerušenie vykonávania práce vrátane prerušenia doby, ktorá je považovaná za „výkon práce“ podľa Zákonníka práce na viac ako osem týždňov nie je „nepretržitým vykonávaním práce“ v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a to bez ohľadu na dôvod, pre ktorý k prerušeniu práce došlo, teda či tento dôvod prerušenia je zároveň považovaný za „výkon práce“ podľa Zákonníka práce. (...) Súd prvej inštancie jasne a zrozumiteľne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 16CoPr/6/2019 1316213772 24. 11. 2020 JUDr. Ing. Mario Dubaň ECLI:SK:KSBA:2020:1316213772.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ing. Maria Dubaňa a sudcov JUDr. Ivany Štiftovej a JUDr. Romana Majerského, v spore žalobkyne: C.. C. T., nar. X.XX.XXXX, K. X, D., zastúpenej advokátkou Mgr. H
Právna veta: Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia vyplýva, že dôvodom nepriznania nároku na poskytovanie právnej pomoci bola skutočnosť, že v prípade žalobcu nebolo možné vylúčiť zrejmú bezúspešnosť sporu (§ 8 zákona č. 327/2005 Z. z.). Vo vzťahu k ustanoveniu § 8 zákona č. 327/2005 Z. z. je potrebné si uvedomiť, že toto ustanovenie nepredstavuje taxatívny výpočet skutočností, na ktoré musí žalovaný pri posudzovaní otázky zrejmej bezúspešnosti sporu prihliadať, avšak na konkrétne skutočnosti, ktoré sú v ňom výslovne uvedené, sa má podľa názoru správneho súdu prihliadať vždy. Rozsah posúdenia zrejmej bezú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/18/2018 1017201807 05. 09. 2019 JUDr. Anita Filová ECLI:SK:KSTT:2019:1017201807.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, ako súd správny, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anity Filovej a sudcov JUDr. Pavla Lacza a JUDr. Ľubomíra Bundzela v právnej veci žalobcu: K. F., dátum narodenia: XX.XX.XXXX, adresa trvalého pobytu: G
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Ncb/3/2018 7915218736 15. 03. 2018 JUDr. Tatiana Pastieriková ECLI:SK:KSBA:2018:7915218736.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tatiany Pastierikovej a členiek senátu JUDr. Eleny Kúšovej a JUDr. Dany Šiffalovičovej v právnej veci žalobcu: STAR-CAR s.r.o., Seňa 118, 040 58 Seňa, IČO: 45 699 968, zast.: AZARIO
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 13CoE/122/2018 7606209933 28. 09. 2018 JUDr. Drahomíra Brixiová ECLI:SK:KSKE:2018:7606209933.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Drahomíry Brixiovej a z členov senátu JUDr. Gabriely Varhalíkovej a Mgr. Márie Hlaváčovej v exekučnej veci oprávneného: M.. D. D., nar. X.X.XXXX, bytom v U., G. trieda XX proti povinnému: G
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Ncb/12/2017 1315892441 31. 08. 2017 JUDr. Tatiana Pastieriková ECLI:SK:KSBA:2017:1315892441.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislava v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tatiany Pastierikovej a členiek senátu JUDr. Eleny Kúšovej a JUDr. Dany Šiffalovičovej v právnej veci žalobcu: U. R., F.. XX.XX.XXXX, U. XXXX/X, XXX XX P., proti žalovanému: PROFI
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5CoPr/10/2018 1315207943 30. 10. 2020 JUDr. Juraj Považan ECLI:SK:KSBA:2020:1315207943.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Považana a členov senátu JUDr. Janky Richterovej a JUDr. Milana Chalupku v právnej veci žalobcu: Z.. Z. G., J.. XX.XX.XXXX, G. A. Č.. XXX, zast. JUDr. Alojz Baránik, advokát s.r.o., s
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 12Co/334/2018 6717202681 27. 02. 2020 JUDr. Peter Kvietok ECLI:SK:KSBB:2020:6717202681.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Kvietka a sudcov Mgr. Martina Štubniaka a Mgr. Janky Benkovičovej, v spore žalobkyne Y. N., narodenej XX. XX. XXXX, s trvalým pobytom W. 2, Y., p
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 9CoPr/2/2020 2517204772 07. 07. 2020 JUDr. Bibiána Ťažiarová ECLI:SK:KSTT:2020:2517204772.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Bibiána Ťažiarová a sudcov: JUDr. Martin Holič a Mgr. Renáta Gavalcová, v právnej veci žalobkyne: Mgr. N. Z., nar. XX.X.XXXX, bytom I., Q. Y. XXXX/XX, proti žalova
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 1CoPr/6/2016 7214220417 24. 08. 2016 JUDr. Adriana Murínová ECLI:SK:KSKE:2016:7214220417.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Adriany Murínovej a sudcov JUDr. Ladislava Cakociho a JUDr. Petra Tutka v spore žalobcu M. T., nar. XX.X.XXXX, bývajúceho v G. Y., T. XX, zastúpeného Prof. JUDr. Jánom Kľučkom, CSc., advoká
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 7CoPr/3/2021 8720202243 29. 11. 2021 JUDr. Branislav Breza ECLI:SK:KSPO:2021:8720202243.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Branislava Brezu a sudcov JUDr. Martina Fiľakovského a JUDr. Anny Kovaľovej v právnej veci žalobkyne: PaedDr. V. N., nar. XX.XX.XXXX, bývajúcej v Z. N., na ul. S. č. XXX
MENU