Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1097238
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63995
USSR: 35035
NSČR: 122321
NSSČR: 65040
USČR: 78686
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422614
Krajské súdy (ČR): 41862
Posledná aktualizácia
29.02.2020 10:55

Nájdené rozsudky pre výraz: Antidiskriminačný zákon


Približný počet výsledkov: 276 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Antidiskriminačný zákon
  • antidiskriminacny nájdené 493 krát v 286 dokumentoch
  • zakon nájdené 3749882 krát v 363578 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 74 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 88 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 4 dokumenty


Právna veta: V súvislosti s vymedzením obsahových kontúr zásady rovnakého zaobchádzania aj pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov je pre šírku aplikácie v praxi mimoriadne dôležitý § 2 ods. 1 antidiskriminačného zákona, zo znenia ktorého vyplýva, že zákonodarca diferencuje medzi obsahom pojmu zákaz diskriminácie a pojmu dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania, ktorý v porovnaní so zákazom diskriminácie koncipuje podstatne širšie. Osobitosťou tohto ustanovenia z hľadiska aplikačnej praxe je, že aj výkon práv a povinností v súlade s dobrými mravmi zákon podriaďuje pod zásadu rovnakého zaobchádzania, čo má z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prievidza 12C/167/2009 3809210235 28.10.2010 JUDr. Róbert Matulák ECLI:SK:OSPD:2010:3809210235.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd v Prievidzi sudcom JUDr. Róbertom Matulákom v právnej veci navrhovateľky C.. I. E., nar. XX.X.XXXX, bytom G., Ul. P. č. 9, zastúpená JUDr. Tiborom Bickom, advokátom so sídlom v Považskej Bystrici, Dukelská 972/7-3 proti odporcovi .
Právna veta: Pri prijímaní do zamestnania ktorýmkoľvek subjektom musia byť naplnené základné kritéria, ktoré určuje zamestnávateľ. Týmito kritériami je potreba zamestnať zamestnanca na určitú pracovnú pozíciu, kvalifikačné predpoklady, dĺžka praxe ale aj ďalšie kritéria, ktoré môže zamestnávateľ pre konkrétny výkon práce požadovať. Kritéria, ktoré nemôže zamestnávateľ zisťovať o budúcom zamestnancovi vyplývajú z ustanovenia § 41 ods. 6 Zákonníka práce a takéto ani žalovanou neboli zisťované a použité vo vzťahu k žalobcovi. Môže však vyžadovať u žiadateľa o zamestnanie pracovný posudok od iného zamestnávat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 18CoPr/2/2012 8110209549 12.11.2012 JUDr. Mária Kupková ECLI:SK:KSPO:2012:8110209549.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Kupkovej a sudcov JUDr. Jozefa Angeloviča a JUDr. Mariany Muránskej v právnej veci žalobcu S. Z., nar. X.XX.XXXX, bytom K. X., O., zastúpeného JUDr. Milanom Knopom, advokátom .
Právna veta: Cieľom antidiskriminačného zákona je, aby ak dôjde k porušeniu povinnosti dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania súd takéto porušenie vyriekol a uložil povinnosť nápravy (v rozsahu podľa § 9 ods. 2 a 3). Vysloviť porušenie zásady rovnakého zaobchádzania, teda umožňuje antidiskriminačný zákon len súdu a v riadnom konaní, kde je porušenie tejto zásady predmetom dokazovania. Je teda zrejmé, že antidiskriminačný zákon sa dotýka viacerých základných práv a slobôd podľa druhej hlavy ústavy. Základné práva a slobody sa podľa čl. 12 ods. 2 Ústavy SR zaručujú všetkým, bez ohľadu na, o.i. aj rasu al ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1So/1/2014 7013201030 27.05.2014 JUDr. Jana Henčeková ECLI:SK:NSSR:2014:7013201030.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a z členov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci navrhovateľa: D.. A. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom Q. R. XXX/XX .
Právna veta: Z hľadiska zavinenia nie je rozhodujúce, či ten kto sa dopustil diskriminácie, jednal úmyselne, alebo z nedbanlivosti, avšak musí byť jednoznačne preukázané, že došlo k menej priaznivému zaobchádzaniu s diskriminovanou osobou na základe niektorého z diskriminačných dôvodov. Menej priaznivé zaobchádzanie je potrebné určiť porovnaním s inou osobou, s ktorou by sa zaobchádzalo priaznivejšie, než s tým, kto sa stal obeťou diskriminácie, pokiaľ sa táto osoba nachádza v porovnateľnej situácii. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že nie každé konanie, ktoré je v rozpore s právnym predpisom, alebo s intern ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Poprad 13C/81/2010 8710204645 08.11.2011 JUDr. Peter Kuruc ECLI:SK:OSPP:2011:8710204645.11 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Poprad, samosudcom JUDr. Petrom Kurucom, v právnej veci žalobcu B.. U. M., G.. X.X.XXXX, K. A. Z. XXX, proti žalovanému Slovenská autobusová doprava, a. s., Wolkerova 466, Poprad, IČO: 36 479 560, zast. JUDr. Vitalijom Frankom, advokátom, .
Právna veta: Navrhovateľ v návrhu uvádzal rôzne diskriminačné dôvody /priamu aj nepriamu/ a aj v súvislosti s jeho diskrimináciou sa domáhal nemajetkovej ujmy. Podľa názoru súdu v prípade navrhovateľa o žiadnu diskrimináciu nejde. Sám navrhovateľ či už vo výpovedi, alebo v návrhu na začatie konania neuvádza diskriminačný dôvod, za ktorý je možné považovať najmä zákaz diskriminácie z dôvodu pohlavia, manželského stavu, rodinného stavu, rasy, farby pleti, jazyka, veku, zdravotného stavu, viery náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 21C/162/2007 1107239749 22.06.2010 JUDr. Dáša Kontríková ECLI:SK:OSBA1:2010:1107239749.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava I v Bratislave, v konaní pred sudkyňou JUDr. Dašou Kontríkovou, v právnej veci navrhovateľa: Y. K., bytom O. XXX, toho času v G. na výkon trestu odňatia slobody v K., zastúpený advokátom Mgr. Petrom Belicom, so sídlom .
Právna veta: Ust. § 79 Zákonníka práce upravuje práva a povinnosti účastníkov pracovného pomeru v období, v ktorom sú ich vzťahy sporné, v dôsledku rozviazania pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým zrušením alebo zrušením v skúšobnej dobe, ktoré učinil zamestnávateľ a jeho platnosť zamestnanec neuznáva (podal preto na súd žalobu o určenie jej neplatnosti) a v ktorom panuje (až do rozhodnutia súdu o žalobe o určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru alebo do doby, než dôjde k platnému rozviazaniu pracovného pomeru inak) neistota, či pracovný pomer skutočne skončil (podľa zamestnávateľom učineného r ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len antidiskriminačný zákon), § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, § 3 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z.z ... Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 13 ods. 5 Zákonníka práce) totiž vyplýva, že dôkazné bremeno .
Právna veta: Ochrana spotrebiteľa súvisí s kvalitou života a jej podoby môžu byť rozmanité. Nemusí ísť výlučne o agendu neprijateľných podmienok (smernica Rady 93/13 EHS), či nekalých obchodných praktík (smernica EP 2005/29), ale o celú škálu rozmanitých vzťahov dopadajúcich na bežných ľudí. To platí aj pre zbytočné odkladanie uplatňovania práva s výrazným časovým odstupom, ktoré je spájané aj s rizikom jeho premlčania. Nie je nič výnimočné, že s odstupom času má spotrebiteľ zhoršené podmienky obrany, sťažuje sa dôkazná situácia, a preto aj napríklad obrana námietkou premlčania je dôležitá a má svoj význam ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon), zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a .
Právna veta: Právnu kvalifikáciu porušenia pracovnej disciplíny Zákonník práce nevymedzuje. Za porušenie pracovnej disciplíny zamestnanca možno považovať zavinené porušenie povinností, ktoré zamestnancovi vyplývajú z právnych, z pracovnoprávnych predpisov, z pokynov zamestnávateľa, z pracovnej zmluvy, či z pracovného poriadku. Zákonník práce taktiež nedefinuje pojem závažné porušenie pracovnej disciplíny. Naplnenie tejto skutkovej podstaty je preto potrebné posudzovať v každom prípade individuálne, podľa konkrétnych okolností prípadu. Možno však vyvodiť, že ide o také porušenie pracovnej disciplíny, ktoré ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Zamestnanec má právo podať zamestnávateľovi sťažnosť v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa odsekov 1 a ... rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Podľa § 38 ods.1,4 Zákonníka práce písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia .
Právna veta: Z ustanovenia § 13 ods. 2 Zák. práce vyplýva, že jedným z dôvodov diskriminácie môže byť manželský alebo rodinný stav, ale nie skutočnosť, že niekto je manželom niekoho. O diskrimináciu z dôvodu manželského stavu by išlo vtedy, ak by sa s niekým zaobchádzalo inak preto, že je ženatý, príp. slobodný (napr. niekto by nebol bezdôvodne prijatý na určitý druh práce preto, že je slobodný a nemá manželský stav alebo opačne bol by znevýhodňovaný preto, že je v stave manželskom a zamestnávateľ by od neho bezdôvodne požadoval, aby bol slobodný). Diskriminácia v zmysle citovaného ustanovenia musí teda vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vykonávať. a účinný v čase, keď mal vzniknúť nárok žalobkyne (január až jún 2004). V tom čase totiž neexistoval tzv. „antidiskriminačný zákon“ (365/2004 Z.z.). Podľa § 13 ods. l,3 Zákonníka práce (platného ku dňu 30.6.2004) zamestnancom patria ... platný a účinný v čase, keď mal vzniknúť nárok žalobkyne (január až jún 2004). V tom čase totiž neexistoval tzv. „antidiskriminačný zákon“ (365/2004 Z.z.). Podľa § 13 ods. l,3 Zákonníka práce (platného ku dňu 30.6.2004) zamestnancom patria .
Právna veta: V zmysle ustanovenia § 13 Zákonníka práce zamestnanec, ktorý sa považuje za poškodeného z dôvodu neuplatnenia zásady rovnakého zaobchádzania, musí preukázať súdu skutočnosti, z ktorých možno odvodiť, že došlo k priamej alebo nepriamej diskriminácii, a až následne je povinnosťou zamestnávateľa preukázať, že k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania ne-došlo. Rozhodujúce nie je iba presvedčenie účastníka o tom, že bol diskriminovaný, ale len také jeho tvrdené skutočnosti, z ktorých diskriminácia (konanie, ktoré predstavuje priamu alebo nepriamu diskrimináciu) skutočne vyplýva. Táto osoba musí n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... neopiera o nijaké konkrétne skutočnosti, pričom za takéto skutočnosti nemožno považovať ničím nepodložené subjektívne pocity navrhovateľky, antidiskriminačný zákon č. 365/2004 Zb. nadobudol účinnosť až 1.7.2004, preto odporca nemohol porušiť jeho ustanovenia ... neopiera o nijaké konkrétne skutočnosti, pričom za takéto skutočnosti nemožno považovať ničím nepodložené subjektívne pocity navrhovateľky, antidiskriminačný zákon č. 365/2004 Zb. nadobudol účinnosť až 1.7.2004, preto odporca nemohol porušiť jeho .
Právna veta: Vychádzajúc z analógie okamžitého skončenia pracovného pomeru v Zákonníku práce (§ 68 ods. 1 písm. b)), že aj v prípade okamžitého skončenia štátnozamestnaneckého pomeru podľa zákona o štátnej službe porušenie služobných povinností zo strany štátneho zamestnanca musí byť zavinené (aspoň z nedbanlivosti) a musí dosiahnuť určitý stupeň intenzity. Nakoľko zákon o štátnej službe ani Zákonník práce nedefinujú zavinenie, je potrebné vychádzať z jeho definície v § 16 Trestného zákona, ktorý rozlišuje zavinenie vo forme úmyslu, alebo nedbanlivosti. U žalobcu je naplnená minimálne vedomá nedbanli ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa zamestnanec môže domáhať ochrany v služobnom úrade alebo na súde s poukazom na zákon č. 365/2004 Z. z. (antidiskriminačný zákon). Táto právna úprava zamestnancovi poskytuje prostriedky právnej obrany, ktorými sú upustenie, náprava, zadosťučinenie a nemajetková ujma. Preto ak mal žalobca .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.