Nájdené rozsudky pre výraz: aplikácia správnej úvahy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 42

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

25 dokumentov
3 dokumenty
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V dôsledku márneho uplynutia lehoty na zaplatenie poplatku za udržiavanie platnosti patentu, v zmysle patentového zákona patent zanikne. Je zrejmé, že sa jedná o výrazný zásah do práv majiteľa patentu, preto zákonodarca upravil mechanizmus uvedenia do predošlého stavu v ustanoveniach § 10 zákona č. 495/2008 Z. z. Podľa správneho súdu základné pochybenie v úsudku žalovaného pri posudzovaní vynaloženia náležitej starostlivosti spočíva v tom, že nezohľadnil konanie žalobcu ako náležitú starostlivosť, ktorú si vyžadovali okolnosti, čo vyústilo v zásade do „potrestania" žalobcu stratou práv majiteľ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 23S/55/2020 6020200201 25. 11. 2020 JUDr. Drahomíra Mikulajová ECLI:SK:KSBB:2020:6020200201.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Mikulajovej (sudca spravodajca) a členiek senátu JUDr. Jany Novotnej a JUDr. Silvie Zdráhalovej Rúfusovej, v právne
Právna veta: Žalovaná je orgánom verejnej správy, ktorého prvoradým poslaním je presadzovať záujmy verejnosti, dohliadať na dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich vysielanie a retransmisiu a vykonávať štátnu správu v oblasti vysielania a retransmisie. Medzi túto kompetenciu patrí i vyhodnocovanie takých obsahov, ktoré môžu svojim charakterom porušiť zákaz vymedzený v § 19 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z., o. i. aj zákaz, aby programová služba a jej zložky otvorenou alebo skrytou formou hanobili na základe viery a náboženstva. Interpretácia normy ustanovenej v § 19 ods. 1 písm. b/ zákona je po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5S/133/2019 1019200846 23. 02. 2021 JUDr. Anna Peťovská PhD. ECLI:SK:KSBA:2021:1019200846.2 Rozhodnutie Krajský súd v Bratislave ako správny súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Peťovskej, PhD. a členiek senátu JUDr. Evy Fulcovej a JUDr. Otílie Belavej, v právnej veci žalobcu: MAC TV, s.r.o., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, I
Právna veta: Ak zákonodarca výslovne uzákonil inštitút dlhšieho reklamného oznámenia, z tejto skutočnosti ešte nevyplýva existencia jeho opaku, ktorým by malo byť tzv. kratšie reklamné oznámenie. Takýto právny inštitút zákonodarca neustanovil, a ani to nebolo potrebné, vzhľadom na to, že ako správne uvádza žalovaná, dlhšie reklamné oznámenie nie je opakom žiadneho zákonom nepomenovaného inštitútu komerčnej komunikácie, ale pojem „dlhšie“ slúži len na dostatočne zreteľné odlíšenie od reklamy. Ak by sa jednalo o reklamu, musí komunikát spĺňať kumulatívne tri nasledujúce definičné prvky: ide o verejné oznámen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5S/239/2012 1012201384 13.05.2014 JUDr. Anna Peťovská PhD. ECLI:SK:KSBA:2014:1012201384.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Peťovskej, PhD. a členiek senátu: JUDr. Viery Šebestovej a JUDr. Dáši Filovej, v právnej veci žalobcu: RADIO, a.s., Prešovská 39, 821 02 Bratislava, zast
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 11S/144/2017 3017200460 23. 10. 2018 JUDr. Alena Radičová ECLI:SK:KSTN:2018:3017200460.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Radičovej a sudcov JUDr. Milana Straku a JUDr. Rastislava Dlugoša, PhD. v právnej veci žalobcu: Medingo s.r.o., so sídlom R. Jašíka 158/8, Partizánske, IČO: 5
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Sp/12/2015 1015200227 28. 09. 2016 JUDr. Ľubomír Šramko ECLI:SK:KSBA:2016:1015200227.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v konaní pred sudcom JUDr. Ľubomírom Šramkom v právnej veci navrhovateľky: P. Y. U. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom T. XXXX/XX, V., proti odporcovi: Centrum právnej pomoci, kancelária Bratislava, so sídlom Nám.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/74/2016 5016200361 25. 01. 2017 JUDr. Veronika Poláčková ECLI:SK:KSZA:2017:5016200361.2 Rozhodnutie Krajský súd v Žiline - ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Veroniky Poláčkovej a členov senátu JUDr. Eriky Šobichovej a JUDr. Zuzany Jančárovej, v právnej veci žalobcu: EUROFIN, spol. s.r.o. „v likvidácii", so sídlom Hodžova 13,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 26Sa/1/2020 5020200035 26. 10. 2021 JUDr. Róbert Bebčák ECLI:SK:KSZA:2021:5020200035.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v konaní pred sudcom JUDr. Róbertom Bebčákom, v právnej veci žalobkyne: P. S., nar. XX.XX.XXXX, bytom XXX XX J. č. XXX, právne zastúpenej: JUDr. Lucia Boráková, advokátka, so sídlom J. R. XXX, XXX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/301/2012 1012201671 16.01.2013 Mgr. Viliam Pohančeník ECLI:SK:KSBA:2013:1012201671.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a členov senátu JUDr. Vlastimila Pavlikovského a JUDr. Mariána Trenčana, v právnej veci žalobcu: Bytospráva, s.r.o., IČO: 31 357 407, Nobelova 1,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 5Sp/14/2014 8014200734 09. 10. 2014 JUDr. Ľuboslava Mruškovičová ECLI:SK:KSPO:2014:8014200734.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou JUDr. Ľuboslavou Mruškovičovou v právnej veci navrhovateľa P. W., bytom L., Z. XX, zastúpeného JUDr. Jozefom Čorbom, PhD. advokátom so sídlom Žižkova 39, Košice, proti odporcovi Mestu Prešov,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6S/29/2016 8016200540 24. 02. 2017 JUDr. Monika Tobiašová ECLI:SK:KSPO:2017:8016200540.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Moniky Tobiašovej a sudkýň JUDr. Ľuboslavy Mruškovičovej a JUDr. Kataríny Morozovej Nemcovej v právnej veci žalobcu Svidgas s.r.o., so sídlom Trnava, Pekárska 11, IČO
MENU