Nájdené rozsudky pre výraz: aplikačné problémy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 227

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

109 dokumentov
56 dokumentov
3 dokumenty
269 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zmluvná pokuta je zabezpečovací prostriedok v zmluvných vzťahoch a ide o paušalizovanú náhradu škody, ktorej zaplatenia sa môže oprávnená osoba domáhať v prípade porušenia zmluvnej povinnosti druhou stranou, a to bez toho, aby musel byť preukázaný vznik a výška škody. Zmluvná pokuta je zmluvou určená peňažná suma, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi, alebo veriteľ dlžníkovi, ak dôjde k porušeniu povinnosti, ktoré na seba zmluvou prevzali, a to aj vtedy, keď porušením povinnosti veriteľovi alebo dlžníkovi žiadna škoda nevznikla. Jej funkcia spočíva v hrozbe majetkovou sankciou dlžníka v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 11Co/725/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7813208947 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 07. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Duditš ECLI: ECLI:SK:KSKE:2015:7813208947.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava D
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: 51. Názorovú nejednotnosť a ako uviedol žalovaný chaos v nazeraní na pôvodný zámer zákonodarcu pri prijatí zákona č. 182/1993 Z. z. a ním sledovaný účel zápisu a vedenia zákonného záložného práva v katastri mala za cieľ odstrániť novela zákona č. 182/1993 Z. z. vykonaná zákonom č. 63/2019 Z. z. s účinnosťou od 01.04.2019. Z porovnania textu znenia ustanovenia § 15 Zákona o vlastníctve bytov s textom tohto ustanovenia po novele je zrejmé, že sa nejedná o právnu úpravu novú a odlišnú od pôvodnej právnej úpravy zákonného záložného práva, ale zákonom č. 63/2019 Z. z. došlo len k precizovaniu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 23S/143/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6019200392 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 05. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Ľupták, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSBB:2020:6019200392.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd správny, v senáte zloženo
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Odvolací súd sa stotožňuje s názorom, že z obsahu ustanovenia § 215 ods. 5 TP nevyplýva zákaz „sprístupnenia“ uznesenia o zastavení trestného stíhania iným osobám ako v ňom vymedzeným, pretože toto ustanovenie len upravuje okruh osôb, ktorým sa predmetné uznesenie musí z procesnoprávnych dôvodov doručiť. Pretože TP ako osobitný predpis neobsahuje výslovný zákaz sprístupniť uznesenie o zastavení trestného stíhania aj iným osobám, je dôvodné konštatovať, že takéto uznesenie (aj jeho obsah) možno za dodržania podmienok stanovených v § 6 TP sprístupniť aj tretím osobám.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 31S/40/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5018200146 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Veronika Poláčková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2019:5018200146.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline - ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky sen
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Žalobca v konaní o nároku na náhradu škody je podľa § 757 v spojení s § 373 a nasl. Obchodného zákonníka úspešný za predpokladu, ak preukáže, že došlo k porušeniu povinností ustanovených Obchodným zákonníkom (§757 ObZ) konaním žalovaného, že došlo k vzniku škody a existuje príčinná súvislosť medzi porušením povinností vyplývajúcich z Obchodného zákonníka a vzniknutou škodou. Z hľadiska § 373 ObZ je teda irelevantné, či k porušeniu povinnosti došlo vinou žalovaného alebo nie, nakoľko zodpovednosť za škodu je v Obchodnom zákonníku koncipovaná ako objektívna zodpovednosť s možnosťou liberácie.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2Cob/20/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8319202013 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Majerník ECLI: ECLI:SK:KSPO:2021:8319202013.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Majerník
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 21Cob/89/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2014898909 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 08. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Róbert Foltán ECLI: ECLI:SK:KSTT:2014:2014898909.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľa Mgr. P. J., bytom W. XXX, zastúpeného spoločnosťou BAJO LEGAL,
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 17Co/642/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3813224636 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 01. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Emília Zimová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2016:3813224636.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa L. P. J. s.r.o. so sídlom v T., H. 5, IČO: 35 724 803, zastú
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 17Co/1005/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3813203380 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 09. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Emília Zimová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2015:3813203380.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa: U. F. R., s.r.o., so sídlom v L., J. 5, IČO: 35 724 803,
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 16Co/14/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1215210106 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 05. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Majerský ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:1215210106.2 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Majerského a sudcov JUDr. Ing. Mar
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 6CoE/99/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4211215814 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Polyaková ECLI: ECLI:SK:KSNR:2012:4211215814.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre v exekučnej veci oprávneného: Slovenská konsolidačná, a. s., so sídlom: Bratislava, Cintorí
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5Co/148/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1112237134 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 11. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Juraj Považan ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:1112237134.3 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Považana a sudcov JUDr. Jany Richte
MENU