Nájdené rozsudky pre výraz: aplikačné problémy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 184

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

93 dokumentov
47 dokumentov
3 dokumenty
260 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zmluvná pokuta je zabezpečovací prostriedok v zmluvných vzťahoch a ide o paušalizovanú náhradu škody, ktorej zaplatenia sa môže oprávnená osoba domáhať v prípade porušenia zmluvnej povinnosti druhou stranou, a to bez toho, aby musel byť preukázaný vznik a výška škody. Zmluvná pokuta je zmluvou určená peňažná suma, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi, alebo veriteľ dlžníkovi, ak dôjde k porušeniu povinnosti, ktoré na seba zmluvou prevzali, a to aj vtedy, keď porušením povinnosti veriteľovi alebo dlžníkovi žiadna škoda nevznikla. Jej funkcia spočíva v hrozbe majetkovou sankciou dlžníka v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 11Co/725/2014 7813208947 30.07.2015 JUDr. Ladislav Duditš ECLI:SK:KSKE:2015:7813208947.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Duditša a sudkýň Mgr. Angeliky Sopoligovej a JUDr. Zuzany Matyiovej v právnej veci žalobcu U.. A. O., E.. XX.XX.XXXX, I. K. A., E. P. XXXX/XX, proti žalovaným
Právna veta: 51. Názorovú nejednotnosť a ako uviedol žalovaný chaos v nazeraní na pôvodný zámer zákonodarcu pri prijatí zákona č. 182/1993 Z. z. a ním sledovaný účel zápisu a vedenia zákonného záložného práva v katastri mala za cieľ odstrániť novela zákona č. 182/1993 Z. z. vykonaná zákonom č. 63/2019 Z. z. s účinnosťou od 01.04.2019. Z porovnania textu znenia ustanovenia § 15 Zákona o vlastníctve bytov s textom tohto ustanovenia po novele je zrejmé, že sa nejedná o právnu úpravu novú a odlišnú od pôvodnej právnej úpravy zákonného záložného práva, ale zákonom č. 63/2019 Z. z. došlo len k precizovaniu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 23S/143/2019 6019200392 27. 05. 2020 JUDr. Martin Ľupták, PhD. ECLI:SK:KSBB:2020:6019200392.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd správny, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Ľuptáka, PhD. (sudca spravodajca) a členov senátu JUDr. Drahomíry Mikulajovej a JUDr. Silvie Zdráhalovej Rúfusovej, v prá
Právna veta: Odvolací súd sa stotožňuje s názorom, že z obsahu ustanovenia § 215 ods. 5 TP nevyplýva zákaz „sprístupnenia“ uznesenia o zastavení trestného stíhania iným osobám ako v ňom vymedzeným, pretože toto ustanovenie len upravuje okruh osôb, ktorým sa predmetné uznesenie musí z procesnoprávnych dôvodov doručiť. Pretože TP ako osobitný predpis neobsahuje výslovný zákaz sprístupniť uznesenie o zastavení trestného stíhania aj iným osobám, je dôvodné konštatovať, že takéto uznesenie (aj jeho obsah) možno za dodržania podmienok stanovených v § 6 TP sprístupniť aj tretím osobám.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 31S/40/2018 5018200146 24. 04. 2019 JUDr. Veronika Poláčková ECLI:SK:KSZA:2019:5018200146.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline - ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Veroniky Poláčkovej a členov senátu Mgr. Nory Tomkovej a JUDr. Pavla Polku, v právnej veci žalobcu: Ing. F. G., nar. XX.XX.XXXX, bytom P. Q. X, B
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 21Cob/89/2014 2014898909 21. 08. 2014 JUDr. Róbert Foltán ECLI:SK:KSTT:2014:2014898909.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľa Mgr. P. J., bytom W. XXX, zastúpeného spoločnosťou BAJO LEGAL, s.r.o., Astrová 2/A, Bratislava, o zápis do obchodného registra, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Trnava č.k. 23Nsre/21/2014-11
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17Co/642/2015 3813224636 27. 01. 2016 JUDr. Emília Zimová ECLI:SK:KSTN:2016:3813224636.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa L. P. J. s.r.o. so sídlom v T., H. 5, IČO: 35 724 803, zastúpeného Q. P., s.r.o., so sídlom v T., H. 5, IČO: 36 613 843, proti odporcovi v 1.rade Q. V., nar. X.X.XXXX, bytom H., Ľ. Z. XXX/XX a v X.rade R. U.,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17Co/1005/2015 3813203380 16. 09. 2015 JUDr. Emília Zimová ECLI:SK:KSTN:2015:3813203380.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa: U. F. R., s.r.o., so sídlom v L., J. 5, IČO: 35 724 803, zastúpeného Advokátska kancelária V. F. s.r.o. so sídlom v L., J. 5, IČO: 36 613 843, proti odporcovi v 1.rade V. H., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom P.,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 16Co/14/2020 1215210106 29. 05. 2020 JUDr. Roman Majerský ECLI:SK:KSBA:2020:1215210106.2 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Majerského a sudcov JUDr. Ing. Maria Dubaňa a JUDr. Ivany Štiftovej, v spore žalobcu: Sumlux s.r.o., Bitúnková 13, Nové Zámky, IČO: 46 061 436, proti žalovanému: Wüstenrot poisťovňa,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5Co/148/2020 1112237134 26. 11. 2020 JUDr. Juraj Považan ECLI:SK:KSBA:2020:1112237134.3 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Považana a sudcov JUDr. Jany Richterovej a JUDr. Milana Chalupku, v právnej veci žalobkyne: R.. S. L., I.. XX.X.XXXX, Z. O. Z., Z. X, zast. JUDr. Luciou Flochovou, advokátkou v Bratisl
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 26CoE/166/2013 4308203417 30. 08. 2013 JUDr. Pavol Pilek ECLI:SK:KSNR:2013:4308203417.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre v exekučnej veci oprávneného: Slovenská konsolidačná, a. s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava, IČO: 35 776 005, proti povinnému: P. K., nar. XX. XX. XXXX, bytom C. XXX/XX, R., o vymoženie sumy 99,58 eura a trov exekúcie, o odvolaní oprávne
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 25CoE/97/2011 4211215651 30. 11. 2011 JUDr. Dušan Harbuta ECLI:SK:KSNR:2011:4211215651.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v exekučnej veci oprávneného: SR - Obvodný úrad Komárno, Nám. M. R. Štefánika 10, Komárno, IČO: 42 114 900, proti povinnému: S. Q., nar. XX. XX. XXXX, bytom I. K. X, J., o vymoženie sumy 9,95 eura s príslušenstvom, o odvolaní oprávneného pro
MENU