Nájdené rozsudky pre výraz: aplikačné problémy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 186

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

96 dokumentov
47 dokumentov
3 dokumenty
261 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 23To/108/2021 3621010112 08. 02. 2022 JUDr. Marián Dunčko ECLI:SK:KSTN:2022:3621010112.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána Dunčka a sudcov JUDr. Ondreja Samaša a JUDr. Beáty Javorkovej na verejnom zasadnutí konanom dňa 08. februára 2022 prejednal odvolanie prokurátora Okresnej prokuratúry Partizánske v trestn
Právna veta: Z hľadiska objektívnej stránky je trestný čin podvodu podľa § 221 Trestného zákona charakterizovaný ako obohatenie seba alebo iného na škodu cudzieho majetku uvedením niekoho do omylu alebo využitím niečieho omylo a spôsobením tak na cudzom majetku malej škody. Keďže trestný čin podvodu podľa § 221 ods. 1 Trestného zákona je prečinom, nevyhnutné je skúmať aj materiálny korektív v zmysle § 10 ods. 2 Trestného zákona. Objektom trestného činu podvodu podľa § 221 Trestného zákona je ochrana cudzieho majetku, bez ohľadu na druh a formu vlastníctva. Subjekt trestného činu podvodu podľa § 221 Trestné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 3To/89/2021 2118012999 25. 01. 2022 JUDr. Katarína Stanislavská ECLI:SK:KSTT:2022:2118012999.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Stanislavskej a sudcov JUDr. Rastislava Kresla a JUDr. Ladislava Révesa, v trestnej veci proti obžalovanému npráp. R. C., nar. X.X.XXXX v H., trvale byt
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2CoCsp/86/2021 7120205390 21. 12. 2021 JUDr. Anna Slovinská ECLI:SK:KSKE:2021:7120205390.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Slovinskej a sudkýň JUDr. Zuzany Matyiovej a JUDr. Oľgy Mičietovej v spore žalobcu Intrum Slovakia, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Mýtna 48, IČO: 35 831 154
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9CoE/116/2021 4415207880 21. 12. 2021 Mgr. Andrea Szombathová Poláková ECLI:SK:KSNR:2021:4415207880.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Andrey Szombathovej-Polákovej a členiek senátu Mgr. Ingrid Radošickej Vallovej a JUDr. Kataríny Marčekovej, v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s. r. o., so sídlom Bratislava, Pr
Právna veta: Za protiprávne spôsobenú škodu zodpovedá právnická osoba v prípade, ak škoda bola spôsobená tými, ktorí plnili jej úlohy, ak ku škode došlo v rámci plnenia jej úloh. V prejednávanom spore ide o osobitný druh zodpovednosti, ktorý je upravený v špeciálnom predpise zákona č. 245 /2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Tento zákon však neobsahuje osobitnú úpravu náhrady škody, preto sa na daný prípad použijú všeobecné ustanovenia podľa § 420 OZ o všeobecnej zodpovednosti za škodu. Povinnosti právnickej osoby, školy pri zabezpečení bezpečnosť a ochrana zdravia vo výchove a vzdelávaní vyp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 5Co/240/2020 7117201149 25. 11. 2021 JUDr. Slávka Zborovjanová ECLI:SK:KSKE:2021:7117201149.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Slávky Zborovjanovej a sudcov JUDr. Adriany Murínovej a JUDr. Zuzany Stolárovej, v spore žalobkyne J. P., L.. X. X. XXXX, T., Č. XX/A, zastúpenej JUDr. Jánom G
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 2S/17/2020 7020200061 18. 11. 2021 JUDr. Katarína Morozová Nemcová ECLI:SK:KSPO:2021:7020200061.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Morozovej Nemcovej a členov senátu JUDr. Mariana Hoffmanna, PhD. a doc. JUDr. Petra Molitorisa, PhD., v právnej veci žalobcu spoločnosti DIAMON, s.r
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 76S/22/2021 6021200106 10. 11. 2021 JUDr. Silvia Zdráhalová Rúfusová ECLI:SK:KSBB:2021:6021200106.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd správny, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Silvie Zdráhalovej Rúfusovej (sudca spravodajca) a členov JUDr. Jany Novotnej a JUDr. Drahomíry Mikulajovej, v právnej
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2Co/165/2020 7518206100 04. 11. 2021 JUDr. Zuzana Matyiová ECLI:SK:KSKE:2021:7518206100.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Matyiovej a sudkýň JUDr. Anny Slovinskej a JUDr. Aleny Mikovej, v spore žalobcu Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., so sídlom v Bratislave, zast. SEDLAČKO
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 71S/9/2020 6020200331 28. 10. 2021 JUDr. Alena Antalová ECLI:SK:KSBB:2021:6020200331.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Antalovej a členov senátu Mgr. Ivany Datlovej a JUDr. Petra Molčana v právnej veci žalobcu: Združenie domových samospráv, o.z., so sídlom Rovni
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23CoCsp/18/2021 2119207380 27. 10. 2021 JUDr. Ľubica Bundzelová ECLI:SK:KSTT:2021:2119207380.3 Uznesenie Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľubica Bundzelová a sudkýň: JUDr. Gabriela Brišková a JUDr. Daša Kontríková, v spore žalobcu: Intrum Slovakia s. r. o., IČO: 35 831 154, so sídlom Mýtna 48, Bratislava, zastúpený: JUDr.
MENU