Nájdené rozsudky pre výraz: aplikačné problémy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 186

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

96 dokumentov
47 dokumentov
3 dokumenty
261 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6S/142/2019 1019200918 27. 08. 2020 JUDr. Andrea Krišková ECLI:SK:KSBA:2020:1019200918.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Kriškovej a členov senátu Mgr. Mariána Degmu a JUDr. Otílie Belavej, v právnej veci žalobcu: Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice 7, 92
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/24/2020 2218205050 30. 11. 2020 JUDr. Ľubica Bundzelová ECLI:SK:KSTT:2020:2218205050.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľubica Bundzelová a sudkýň: JUDr. Daša Kontríková a Mgr. Katarína Arnouldová, v spore žalobkyne: W. M., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom G. XXX, zastúpená: advokátska
Právna veta: Žalobca v konaní o nároku na náhradu škody je podľa § 757 v spojení s § 373 a nasl. Obchodného zákonníka úspešný za predpokladu, ak preukáže, že došlo k porušeniu povinností ustanovených Obchodným zákonníkom (§757 ObZ) konaním žalovaného, že došlo k vzniku škody a existuje príčinná súvislosť medzi porušením povinností vyplývajúcich z Obchodného zákonníka a vzniknutou škodou. Z hľadiska § 373 ObZ je teda irelevantné, či k porušeniu povinnosti došlo vinou žalovaného alebo nie, nakoľko zodpovednosť za škodu je v Obchodnom zákonníku koncipovaná ako objektívna zodpovednosť s možnosťou liberácie.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 2Cob/20/2020 8319202013 11. 05. 2021 JUDr. Milan Majerník ECLI:SK:KSPO:2021:8319202013.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Majerníka a členov senátu JUDr. Mareka Kohúta a JUDr. Andreja Radomského v právnej veci žalobcov: 1/ Y.. Y. P. J., O. XXX/X, XXX XX X. B. S., N.: XXXXXXXX (pozasta
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/251/2018 2117214300 22. 07. 2019 JUDr. Daša Kontríková ECLI:SK:KSTT:2019:2117214300.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Daša Kontríková a sudkýň: JUDr. Ľubica Spálová a JUDr. Ľubica Bundzelová, v spore žalobcov: 1) Ing. E. Z., nar. XX.XX.XXXX, bytom Z. X, R., 2) Q. Z., nar. XX.XX.XXX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/25/2020 2315217201 30. 11. 2020 JUDr. Ľubica Bundzelová ECLI:SK:KSTT:2020:2315217201.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľubica Bundzelová a sudkýň: JUDr. Daša Kontríková a Mgr. Katarína Arnouldová, v spore žalobcov: 1/ maloletý Y. X., nar. XX.XX.XXXX, bytom X. Q. D. č. XX, XXX XX X.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/299/2018 2116223816 23. 01. 2019 JUDr. Magdaléna Krajčovičová ECLI:SK:KSTT:2019:2116223816.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a sudkýň: JUDr. Andrea Dudášová a JUDr. Ľuboslava Vanková, v právnej veci v právnej veci žalobkýň: 1. C. V., nar. XX.XX.XXXX, trvale
MENU