Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1094293
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63957
USSR: 34978
NSČR: 122299
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422428
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
24.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: arbitrárny rozsudok


Približný počet výsledkov: 17 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: arbitrárny rozsudok
  • arbitrarny nájdené 4654 krát v 3333 dokumentoch
  • rozsudok nájdené 2455382 krát v 303733 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 11 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 26 dokumentov


Právna veta: V zmysle § 11 ods. 1, 2 zákona 427/1990 Zb. v znení neskorších právnych predpisov vlastníctvo k veciam vydraženým príklepom licitátora prechádza na vydražiteľa. Zrušením právoplatného rozhodnutia o udelení príklepu zaniká od začiatku jedna z podmienok pre nadobudnutie vlastníckeho práva vydražiteľom v daňovej exekúcii, tým zaniká (ak už vznikol) aj nadobúdací titul a obnovuje sa pôvodný stav. Pokiaľ však vydražiteľ nadobudnuté vlastnícke právo platne previedol na iné osoby, treba aj v oblasti správneho súdnictva pri posudzovaní účinkov súdu, ktorým bolo právoplatné rozhodnutie správcu dane o u ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je celkom jednoznačne založený na nesprávnych právnych záveroch prvostupňového súdu a konanie je postihnuté vadou spočívajúcou v tom, že vydaním arbitrárneho rozsudku sa navrhovateľom de facto odňala možnosť konať pred súdom. Navrhli rozsudok zmeniť a ich návrhu vyhovieť. Odporcovia vo svojom vyjadrení .
Právna veta: V rámci výkonu záložného práva sa záložný veriteľ môže uspokojiť aj predajom zálohu na dražbe podľa osobitného zákona, čo vyplýva z ustanovenia § 151j ods. 1 Občianskeho zákonníka. Týmto osobitným zákonom je zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách. Tento právny predpis umožňuje veriteľovi dosiahnuť uspokojenie pohľadávky siahnutím na majetok záložcu bez predchádzajúceho udobrenia súdom, či iným nezávislým tribunálom. V podstate ide o exekúciu majetku s tým rozdielom , že ju nevykonáva súd, ale spravidla podnikatelia. Pri takomto mimosúdnom výkone záložného práva otázku či pohľadá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zákonom stanovenej lehote odvolania obaja žalovaní. 8. Žalovaný v 1. rade navrhol rozsudok zrušiť, nakoľko tento je zmätočný, neodôvodnený až arbitrárny. Rozsudok nespĺňa nároky na rozsudok kladené, výroky sú svojvoľné, právne posúdenie skutkového stavu absentuje a celkovo rozsudok pôsobí zmätočným dojmom. Argumentácia .
... právne posúdil práve týmto spôsobom. Nedostatočné odôvodnenie súdneho rozhodnutia svedčí o tom, že súd v tejto časti rozhodol svojvoľne a arbitrárne. Rozsudok je v tejto časti nepreskúmateľný, pričom takéto rozhodnutie je jednoznačne porušením práva žalobcu na spravodlivé súdne konanie. Na základe uvedeného .
... však iba opakovaním tých istých doterajších tvrdení, neprávd a skresľovania skutočností, čo považuje dokonca za znevažovanie práce súdu prvého stupňa. Arbitrárny rozsudok podľa jej názoru je rozsudok, ktorý je založený na svojvôli súdu, neopierajúci sa o zákon. Za arbitrárny, resp. nie dostatočne .
... ods. 1 písm. h/ C.s.p. Ďalej namietal, že súd rozhodnutie nedostatočne odôvodnil, a preto je podľa názoru otca arbitrárne. Rozsudok súdu prvej inštancie je zmätočný a nepreskúmateľný, keď súd v odôvodnení na str. 6 uvádza, že otec má čistý mesačný .
... týka spoločných vecí a je neplatným právnym úkonom. Na základe uvedeného konštatovala, že súd prvej inštancie svojim formalistickým prístupom a arbitrárnym rozsudkom porušil jej právo na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie, a tým jej de facto odňal možnosť domáhať .
... rovnosti strán sporového konania, zakotvenú v čl. 6 ods. 1 CSP. Žalobca zvýraznil, že napadnutý rozsudok spĺňa všetky znaky pojmu „arbitrárny rozsudok“. Záver okresného súdu o tom, že podanie žaloby zo strany žalobcu, ktorou sa domáha, že je veriteľom pohľadávok uplatnených z .
... súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Žalobca považuje rozsudok súdu prvej inštancie za nesprávny, nezákonný a navyše arbitrárny. Rozsudok je výsledkom zjavnej svojvôle súdu prvej inštancie a trpí vo svojej podstate nielen samotnou nepreskúmateľnosťou, ale dokonca aj zmätočnosťou. Súd .
... v skutočnosti nastali (ale ani nenastali), čo neurobil, naviac bol v konaní právne zastúpený advokátkou. Tvrdenia otca o nezákonnom a arbitrárnom rozsudku sú v celom rozsahu úplne nereálne najmä z dôvodu, že otec tieto tvrdenia v odvolaní nijakým spôsobom nepreukázal, teda považuje .
... zásadu rovnosti účastníkov sporového konania, ktorá je zakotvená v čl. 6 ods. 1 CSP. Napadnutý rozsudok spĺňa všetky pojmové znaky arbitrárneho rozsudku, čo podľa Ústavného súdu SR znamená najmä extrémny nesúlad právnych záverov s vykonaným dokazovaním, skutkovými a právnymi zisteniami, interpretáciu, ktorá .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.