Nájdené rozsudky pre výraz: arborétum

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 41

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

19 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ďalšou a nemenej dôležitou náležitosťou rozhodnutia popri jeho výrokovej časti je samotné odôvodnenie rozhodnutia. V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie skutočnosti, ktoré boli podkladom rozhodnutia, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodol. Odôvodnenie musí nadväzovať na výrokovú časť rozhodnutia a musí byť s ňou v súlade. Správny orgán je povinný v odôvodnení rozhodnutia uviesť všetky podstatné skutočnosti, ktoré boli podkladom rozhodnutia, t. j. opísať predmet konania, poukázať na skutkové zistenia, uviesť dôkazy, z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/2/2014 4014200009 03.09.2014 JUDr. Darina Vargová ECLI:SK:KSNR:2014:4014200009.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Vargovej a členiek senátu JUDr. Marty Molnárovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobcu: C. B., nar. XX. XX. XXXX, R.. F. XX, G., zastúpeného JUDr. Ka
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 6Co/184/2015 4109238063 06. 12. 2016 JUDr. Marta Polyáková ECLI:SK:KSNR:2016:4109238063.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marty Polyákovej a sudkýň JUDr. Dagmar Podhorcovej a JUDr. Ingrid Doležajovej, v právnej veci žalobcu: SR - Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen, so sídlom Zvolen, Štúrova
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7Sp/5/2012 7012200293 22. 01. 2016 JUDr. Pavol Naď ECLI:SK:KSKE:2016:7012200293.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, samosudca JUDr. Pavol Naď v právnej veci navrhovateliek: 1) Y. V., U.. XX.X.XXXX, R. L. XX, 2) K. N., U.. XX.X.XXXX, R. M. XX a 3) B.. K. N., U.. X.X.XXXX, R. L. XXX, právne zastúpených JUDr. Gabrielom Gulbišom so sí
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 49Cbi/9/2010 6010201137 15.11.2012 JUDr. Eva Kmeťová ECLI:SK:KSBB:2012:6010201137.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd prvostupňový samosudkyňou JUDr. Evou Kmeťovou v právnej veci žalobcu K. L., nar. XX. XX. XXXX, bytom L. M. XXX, XXX XX Q., proti žalovanému JUDr. Ondrej Zachar, advokát, Horná 65/A, 974 01 Ba
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 5CoE/62/2013 4108227337 31. 05. 2013 JUDr. Boris Minks ECLI:SK:KSNR:2013:4108227337.2 Uznesenie Krajský súd v Nitre v exekučnej veci oprávneného: Obec Vieska nad Žitavou, Slepčany 64, IČO 00 308 617, proti povinnému: Arborétum Mlyňany Slovenskej akadémie vied, Vieska nad Žitavou 178, Slepčany, IČO 00 166 677, zastúpený: Advokátska kancelária Gabriel Orlík, s.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 44Sp/12/2011 2011200081 03. 03. 2014 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2014:2011200081.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v konaní pred samosudcom JUDr. Pavlom Laczom v právnej veci navrhovateľov:1/ Ing.E. L., nar.XX.XX.XXXX, bytom L. XX, XXX XX F., 2/ Y. L., rod. L., nar. XX.XX.XXXX, bytom R. XXX, XXX XX F., proti odporcovi: Okresný úr
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 22Sp/5/2016 5016200040 20. 05. 2016 JUDr. Jana Martinčeková ECLI:SK:KSZA:2016:5016200040.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v konaní pred samosudkyňou JUDr. Janou Martinčekovou, v právnej veci navrhovateľa: Slovenský pozemkový fond, so sídlom Búdkova 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, proti odporcovi: Okresný úrad Žilina, pozem
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/346/2013 4013201058 04.06.2014 JUDr. Darina Vargová ECLI:SK:KSNR:2014:4013201058.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Vargovej a členov senátu JUDr. Marty Molnárovej a JUDr. Pavla Lukáča, v právnej veci žalobkyne: PaedDr. J. S., nar. XX. XX. XXXX, X. X, X. Q. F., zastúpenej JUDr.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 49Cbi/5/2011 6011200182 04.07.2012 JUDr. Eva Kmeťová ECLI:SK:KSBB:2012:6011200182.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd prvostupňový samosudkyňou JUDr. Evou Kmeťovou v právnej veci žalobcu K. Z., rod. R., nar. XX.XX.XXXX, bytom F. XX, XXX XX T. - Z. F. XXX proti žalovanému JUDr. Ondrej Zachar, advokát, Horná 6
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 44Sp/102/2011 2011200736 18. 11. 2013 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2013:2011200736.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave samosudcom JUDr. Pavlom Laczom v právnej veci navrhovateľa: J. P., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Česká republika, XXX XX B., ul. I. F. XXXX, občan SR, právne zast.: JUDr. Helena Buzgóová, advokátka, Advokátska kance
MENU