Nájdené rozsudky pre výraz: archeologické nálezy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 52

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

13 dokumentov
2 dokumenty
2 dokumenty
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Označenie prevádzkarne nie je reklamou, ale splnením zákonom uloženej povinnosti v zmysle § 30 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. A teda, nesplnenie povinnosti označenia prevádzkarne je dokonca v zmysle citovaného právneho predpisu sankcionované.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 1S/58/2011 8011200322 05.10.2012 JUDr. Katarína Morozová Nemcová ECLI:SK:KSPO:2012:8011200322.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Morozovej Nemcovej a sudkýň JUDr. Ľuboslavy Mruškovičovej a JUDr. Moniky Tobiašovej v právnej veci žalobcu G. K., nar. XX. G. XXXX, trvale bytom C. XX
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 8To/22/2019 8116012340 19. 09. 2019 JUDr. Marián Sninský ECLI:SK:KSPO:2019:8116012340.6 Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána Sninského a sudcov JUDr. Moniky Halkociovej a JUDr. Petra Tobiaša, na verejnom zasadnutí konanom dňa 19.09.2019, v trestnej veci obžalovaného Ľ. I.L. pre zločin poškodzovania a znehodnocovan
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/8/2021 2021200029 04. 10. 2021 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2021:2021200029.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, ako súd správny, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Lacza a sudcov JUDr. Ľubomíra Bundzela a Mgr. Maroša Feketeho, v právnej veci žalobcu: ISMONT, s.r.o., so sídlom Strojárenská 1C, 917 02 Trnava, IČO: 45
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Cob/208/2012 1311200520 20.08.2013 JUDr. Oľga Bahníková ECLI:SK:KSBA:2013:1311200520.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Oľgy Bahníkovej a členiek senátu JUDr. Zity Ilčíkovej a JUDr. Lenky Praženkovej v právnej veci žalobcu: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 8
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 20S/66/2020 2020200108 14. 10. 2021 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2021:2020200108.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Bundzela a sudcov JUDr. Pavla Lacza a Mgr. Maroša Feketeho v právnej veci žalobcu: Obec Kútniky, 929 01 Kútniky č. 686, IČO: 003 055 37, zastúpeného spoločnosťou
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 13S/154/2012 3012200810 29. 01. 2014 JUDr. Eva Vašková ECLI:SK:KSTN:2014:3012200810.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Vaškovej a sudcov JUDr. Miroslava Manďáka a JUDr. Juraja Floroviča v právnej veci žalobcu: Tatra Real Trade, a.s., Dunajská 25, Bratislava, IČO: 35 729 465, právne
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 16Cob/126/2012 3110213143 16. 09. 2014 JUDr. Mária Prikrylová ECLI:SK:KSTN:2014:3110213143.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Prikrylovej a členov senátu JUDr. Darinou Legerskou a JUDr. Františka Kováča v právnej veci žalobcu Tatra Real Trade, a.s., so sídlom Dunajská 25, Bratisl
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 20S/9/2021 2021200028 17. 03. 2022 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2022:2021200028.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Bundzela a sudcov JUDr. Pavla Lacza a JUDr. Petra Dumana v právnej veci žalobcu: MIKO s.r.o., Strojárenská 1C, 917 02 Trnava, IČO: 45 342 245, v konaní zastúpeného
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5S/148/2014 1014201173 14. 02. 2019 JUDr. Zuzana Mališová ECLI:SK:KSBA:2019:1014201173.2 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: MAMUT, s.r.o., so sídlom Cintorínska 32, 811 08 Bratislava, IČO: 31 336 094, zastúpený: Právne centrum, s.r.o., so sídlom Mýtna 42, 811 05 Bratislava, IČO: 36 698 873, proti žalovanému: Pamiatkový úrad Sloven
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 11S/42/2012 3012200776 19.02.2013 JUDr. Viera Hrnčárová ECLI:SK:KSTN:2013:3012200776.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Hrnčárovej a sudcov JUDr. Aleny Radičovej a JUDr. Juraja Floroviča v právnej veci žalobcu: Tatra Real Trade, a.s., Dunajská 25, Bratislava, právne zast. JUDr. P
MENU