Nájdené rozsudky pre výraz: archeologický výskum

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 32

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V danom prípade treba vychádzať zo skutočnosti, že samotnému meritórnemu rozhodnutiu v stavebnom konaní predchádza vydávanie iných aktov tzv. podkladových a podmieňujúcich aktov, akým je v danom prípade aj záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu. V praxi sa totiž vyskytujú situácie kedy k realizácii určitej činnosti napr. aj pri dodatočnom povoľovaní stavby je potrebné vydať niekoľko správnych aktov, pričom skôr vydané správne akty podmieňujú správne akty, ktoré boli vydané neskôr. Všetky tieto správne akty teda tvoria určitú časovú a logickú postupnosť. Existujú dva druhy väzieb v rám ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/120/2010 2010200622 15.11.2012 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2012:2010200622.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Bundzela a členov senátu JUDr.Kataríny Benczovej a JUDr. Pavla Lacza v právnej veci žalobkyne: Mgr.M. Y., bytom A.Q. XX/XX, XXX XX T.,právne zastúpená advokátom: M
Právna veta: Umiestňovať stavbu možno len na základe rozhodnutia o umiestnení stavby, pokiaľ stavebný zákon neustanovuje inak. V § 39a ods. 3 písm. a/ až e/ tohto zákona je taxatívne upravené, kedy sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby, pričom stavbu „sklad z kontajnerov“ sem podľa názoru súdu nemožno zahrnúť. (...) Uvedené potom znamená, že žalobca sa dopustil priestupku podľa ust. § 105 ods. 3, písm. a/, b/ zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, keď umiestnil a uskutočnil stavbu, na ktorú sa vyžadovalo územné rozhodnutie a aj st ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/156/2018 4018200530 01. 07. 2020 JUDr. Eva Šišková ECLI:SK:KSNR:2020:4018200530.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šiškovej a členiek senátu JUDr. Marty Molnárovej a JUDr. Dariny Vargovej, v právnej veci žalobcu: O. P., nar. XX. XX. XXXX, I. XX, E., zastúpeného JUDr. Jaroslavom Vei
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 20S/66/2020 2020200108 14. 10. 2021 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2021:2020200108.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Bundzela a sudcov JUDr. Pavla Lacza a Mgr. Maroša Feketeho v právnej veci žalobcu: Obec Kútniky, 929 01 Kútniky č. 686, IČO: 003 055 37, zastúpeného spoločnosťou
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 20S/9/2021 2021200028 17. 03. 2022 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2022:2021200028.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Bundzela a sudcov JUDr. Pavla Lacza a JUDr. Petra Dumana v právnej veci žalobcu: MIKO s.r.o., Strojárenská 1C, 917 02 Trnava, IČO: 45 342 245, v konaní zastúpeného
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/74/2016 1016200590 28. 09. 2017 JUDr. Zuzana Mališová ECLI:SK:KSBA:2017:1016200590.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Mališovej a členov senátu JUDr. Anny Peťovskej, PhD. a JUDr. Vlastimila Pavlikovského, v právnej veci žalobcu: AA TERRA ANTIQUA s.r.o., Karadžičova 8/A,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/28/2016 6614203076 23. 06. 2016 JUDr. Drahomíra Dibdiaková ECLI:SK:KSBB:2016:6614203076.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej, členiek senátu JUDr. Miroslavy Púchovskej a JUDr. Márie Jamriškovej, PhD. v obchodno-právnej veci nav
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Cob/208/2012 1311200520 20.08.2013 JUDr. Oľga Bahníková ECLI:SK:KSBA:2013:1311200520.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Oľgy Bahníkovej a členiek senátu JUDr. Zity Ilčíkovej a JUDr. Lenky Praženkovej v právnej veci žalobcu: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 8
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/8/2021 2021200029 04. 10. 2021 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2021:2021200029.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, ako súd správny, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Lacza a sudcov JUDr. Ľubomíra Bundzela a Mgr. Maroša Feketeho, v právnej veci žalobcu: ISMONT, s.r.o., so sídlom Strojárenská 1C, 917 02 Trnava, IČO: 45
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/125/2015 6614203076 24. 09. 2015 JUDr. Drahomíra Dibdiaková ECLI:SK:KSBB:2015:6614203076.2 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v obchodno-právnej veci navrhovateľa ITHAKA BB, spol. s r.o., so sídlom Národná 7, Banská Bystrica, IČO: 36 653 152, právne zast. JUDr. Juraj Takáč, advokát so sídlom Dolná 51, 974 01 Banská Bystr
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6S/50/2012 1012201921 25. 01. 2013 JUDr. Petra Príbelská, PhD. ECLI:SK:KSBA:2013:1012201921.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a členiek senátu JUDr. Judity Kokolevskej a JUDr. Soni Langovej, v právnej veci žalobcu: AA TERRA ANTIQUA s.r.o., so sídlom Sídlisko R
MENU