Nájdené rozsudky pre výraz: argumentácia sťažovateľa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 171

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

512 dokumentov
5838 dokumentov
1 dokument
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: dobré mravydohoda o výške odmenydohoda o výške úrokov
Právna veta: Úroky dohodnuté pri poskytnutí peňažnej pôžičky predstavujú odplatu (odmenu) za užívanie požičanej istiny. Dohodnuté úroky je treba odlišovať od úrokov z omeškania, na ktoré má veriteľ zo zákona právo, ak sa dlžník dostal so splnením pôžičky do omeškania (porovnaj § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka), a ktoré teda predstavujú sankciu za porušenie povinnosti dlžníka vrátiť dlh (pôžičku) riadne a včas. Občiansky zákonník a ani iné právne predpisy výslovne neustanovujú, do akej výšky možno pri peňažnej pôžičke dojednať úroky. Z tejto skutočnosti však nemožno úspešne vyvodzovať, že by výška úr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 22Co/15/2017 8115230340 30. 01. 2018 JUDr. Viera Kandriková ECLI:SK:KSPO:2018:8115230340.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Kandrikovej a členov senátu JUDr. Petra Straku a JUDr. Michala Boroňa v právnej veci žalobcu: Intrum Justitia Slovakia, s.r.o., IČO: 35 831 154, so sídlom Mýt
Právna veta: Inštitút odstúpenia od zmluvy je upravený v Obchodnom zákonníku a Občianskom zákonníku odlišne. Obchodný zákonník v ust. § 349 ods. 1 zánik zmluvy viaže na okamih, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane. Zánik zmluvy teda nastáva v dobe účinnosti úkonu, ktorým oprávnená osoba odstúpila od zmluvy. Tým sa Obchodný zákonník odlišuje od Občianskeho zákonníka, podľa ktorého odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom upravené alebo účastníkmi dohodnuté inak (§ 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Právna úprava odstúpenia od zm ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6Co/147/2016 8815208427 13. 09. 2016 JUDr. Peter Straka ECLI:SK:KSPO:2016:8815208427.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Straku a členov senátu JUDr. Michala Boroňa a JUDr. Elišky Wagshalovej v právnej veci žalobcu: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 3
Právna veta: Zodpovednosť správcu komunikácie, ktorú upravuje ust. § 9a ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb., ktorým správcom v danom prípade diaľníc je žalovaný, je vo vzťahu k ust. § 420, ako aj § 415 Občianskeho zákonníka špeciálnym právnym predpisom. Predpokladom zodpovednosti správcu, v danom prípade diaľníc, t.j. zodpovednosti za škodu je v zmysle ust. § 9a ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. závada v zjazdnosti diaľníc ako príčina vzniku škody. Závady v zjazdnosti diaľníc, ciest a miestnych komunikácií sú také zmeny v zjazdnosti týchto komunikácií spôsobené vonkajšími vplyvmi, ktoré nemôže vodič predvídať ani pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 13Cob/119/2020 5619201024 17. 02. 2021 JUDr. Mária Dubcová ECLI:SK:KSZA:2021:5619201024.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Dubcovej a členov senátu Mgr. Zuzany Štolcovej, JUDr. Róberta Bebčáka, v právnej veci žalobcu: G-amp, spol. s r.o., so sídlom Dubina 726, 059 1
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 1Tos/115/2016 4613010115 11. 11. 2016 JUDr. Stanislav Libant ECLI:SK:KSNR:2016:4613010115.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Stanislava Libanta a členov senátu JUDr. Štefana Hrvolu a JUDr. Petra Kaňu, v trestnej veci odsúdeného T. R., o sťažnosti prokurátora Okresnej prokuratúry Topoľčany proti uzneseniu Okresného súdu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 5Tos/80/2015 6212010072 08. 09. 2015 JUDr. Peter Chovanko ECLI:SK:KSBB:2015:6212010072.2 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Chovanka a sudcov JUDr. Jána Deáka a JUDr. Slavoja Sendeckého prejednal na neverejnom zasadnutí konanom 08.09.2015 sťažnosť odsúdeného Z. K. proti uzneseniu Okresného súdu V
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/36/2015 6607215991 17. 03. 2016 JUDr. Zita Nagypálová ECLI:SK:KSBB:2016:6607215991.4 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľov 1/ D. V., nar. XX. XX. XXXX, bytom W. XX, XXX XX W., 2/ P. V., nar. XX. XX. XXXX, bytom W. XX, XXX XX W., obaja zastúpení advokátom JUDr. Jozefom Polákom, so sídlom Radlins
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 5Tos/62/2012 6209010015 24.07.2012 JUDr. Peter Chovanko ECLI:SK:KSBB:2012:6209010015.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Chovanka a sudcov JUDr. Jána Deáka a JUDr. Slavoja Sendeckého, na neverejnom zasadnutí konanom 24.07.2012 prejednal sťažnosť okresného prokurátora proti uzneseniu Okresného sú
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1Tos/46/2019 1517010679 03. 07. 2019 JUDr. Richard Molnár ECLI:SK:KSBA:2019:1517010679.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Richarda Molnára a sudkýň JUDr. Ivety Zelenayovej a Mgr. Marcely Kosovej, v trestnej veci obžalovaného M. O., stíhaného pre prečin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. f), ods. 3 písm. b) Tr. z
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 9Tos/30/2017 8117011012 03. 10. 2017 JUDr. Peter Farkaš ECLI:SK:KSPO:2017:8117011012.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Farkaša a sudcov JUDr. Jaroslava Bugeľa a JUDr. Emila Dubňanského na neverejnom zasadnutí konanom dňa 03.10.2017, v trestnej veci odsúdeného L. L., pre obzvlášť závažný zločin sexuálneho násili
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 5Tos/107/2015 6211010015 24. 11. 2015 JUDr. Juraj Babjak ECLI:SK:KSBB:2015:6211010015.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Babjaka a zo sudcov JUDr. Petra Chovanku a JUDr. Jána Deáka, o sťažnosti okresného prokurátora vo Veľkom Krtíši proti uzneseniu Okresného súdu Veľký Krtíš sp. zn. 8T/7/2011
MENU