Nájdené rozsudky pre výraz: argumentum a minori ad maius

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 29

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

24 dokumentov
10 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 11 ods. 2 zákona o spotrebiteľských úveroch, ak veriteľ nekonal s odbornou starostlivosťou podľa § 7 ods. 1, nie je oprávnený vyžadovať od spotrebiteľa jednorazové splatenie spotrebiteľského úveru. V prípade hrubého porušenia povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa úver považuje za bezúročný a bez poplatkov. Za hrubé porušenie povinnosti podľa § 7 ods. 1 sa považuje posudzovanie schopnosti splácať úver veriteľom bez akýchkoľvek údajov o príjmoch, výdavkoch a rodinnom stave spotrebiteľa alebo bez nahliadnutia do príslušnej databázy údajov o spotrebiteľoch na účely posudzovania ich schopnost ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/421/2017 3216203189 16. 05. 2018 JUDr. Oľga Lichnerová ECLI:SK:KSTN:2018:3216203189.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Oľgy Lichnerovej a sudkýň JUDr. Alice Beňovej a JUDr. Ivety Anderlovej v spore žalobcu K. G., a.s., so sídlom G., O. J. 4, F.: XX XXX XXX, zastúpeného Advokátskou kancelá
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/295/2012 1012202131 08. 11. 2012 JUDr. Monika Valašíková PhD. ECLI:SK:KSBA:2012:1012202131.2 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: H. P., bytom S. XX, XXX XX D., proti žalovanému: Okresná prokuratúra Bratislava III, so sídlom Vajnorská 47 832 77 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného sp.zn. 1T/77/2010, sp.zn.4
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/114/2012 1012200841 24.01.2013 JUDr. Nora Majerníková ECLI:SK:KSBA:2013:1012200841.3 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: M. I., bytom U. XX, XXX XX W., proti žalovanému: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, so sídlom Župné námestie č. 13, 813 11 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného sp.zn. 1T/7
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 2Tos/17/2021 8119010703 01. 07. 2021 Mgr. Ivo Maruščák ECLI:SK:KSPO:2021:8119010703.2 Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Iva Maruščáka a sudcov JUDr. Moniky Halkociovej a JUDr. Mariána Sninského na neverejnom zasadnutí konanom dňa 01.07.2021, v trestnej veci proti odsúdenému U. Z. pre pokračujúci obzvlášť závažný zločin
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/166/2011 9011010066 19. 09. 2013 JUDr. Monika Valašíková PhD. ECLI:SK:KSBA:2013:9011010066.4 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: T. X., N. XX, U., právne zastúpený advokátom: JUDr. Ján Benčura, Záhradnícka 41, Bratislava proti žalovanému: Slovenská republika - zastúpená ústrednými orgánmi štátnej správy SR : 1/ Ministerstvo vnút
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 6Co/631/2013 5612210582 29. 01. 2014 Mgr. Miroslav Šepták ECLI:SK:KSZA:2014:5612210582.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Miroslava Šeptáka a členov senátu JUDr. Yvetty Dzugasovej a JUDr. Jany Urbanovej, v právnej veci žalobcu: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Bratislava, Pribi
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7S/224/2012 7012201400 13. 05. 2015 JUDr. Tamara Sklenárová ECLI:SK:KSKE:2015:7012201400.3 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu Š.Q. W., S., A. Č.. X, zast. advokátom JUDr. Ladislavom Csákóom, AK Rožňava, Hviezdoslavova č. 4, proti žalovanému Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Košiciach, Košice, Kuzmányho č. 8, v konaní o preskúma
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6S/128/2014 7014201300 13. 11. 2014 JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI:SK:KSKE:2014:7014201300.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: JUDr. I. W. T. Y. F. R. Š., bytom Š. XX, O., proti žalovanému: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rožňave, so sídlom Janka Kráľa 1, Rožňava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí žalovaného blok n
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 3To/56/2019 2115012357 26. 05. 2020 JUDr. Rastislav Kresl ECLI:SK:KSTT:2020:2115012357.9 Uznesenie Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Rastislava Kresla a sudcov JUDr. Janky Klčovej a JUDr. Ladislava Révesa, v trestnej veci obžalovaného T. B., pre prečin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. c), ods. 3 písm. b) Tr. zák. a iné, o odvolan
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 1Tos/89/2021 4220010470 30. 11. 2021 JUDr. Štefan Hrvola ECLI:SK:KSNR:2021:4220010470.3 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Hrvolu a členov JUDr. Stanislava Libanta a JUDr. Ingrid Kišacovej, PhD., v trestnej veci proti odsúdenému I. Y. (ďalej len odsúdený) pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby podľa § 208 ods
MENU