Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1094386
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63957
USSR: 34978
NSČR: 122299
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422428
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
24.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: asanácie


Približný počet výsledkov: 129 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: asanácie
  • asanacia nájdené 350 krát v 129 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 36 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 19 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 7 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 2 dokumenty


Právna veta: Vyvlastnenie je najširšie upravené v stavebnom zákone (§ 108 až § 116), ktorý okrem toho, že vymedzuje účely, na ktoré možno vyvlastniť alebo vlastnícke právo k nehnuteľnostiam obmedziť, upravuje aj základné predpoklady na vyvlastnenie a určuje špeciálny procesný postup, podľa ktorého sa postupuje v každom vyvlastňovacom konaní. Niektoré účely vyvlastnenia obsiahnuté v stavebnom zákone do jeho novelizácie v roku 1992 smerovali predovšetkým k plneniu hospodárskych úloh štátu, avšak zmenou štruktúry ekonomických subjektov, ich právnym postavením a komerčným charakterom sa ocitli mimo vymedzeného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bezpečnostných a iných ochranných pásiem a ochranných území a pre zabezpečenie podmienok ochrany, c/ vykonanie asanácie sídelného útvaru alebo jeho asanačných úprav podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie, d/ vytvorenie podmienok pre nevyhnutný ... bezpečnostných a iných ochranných pásiem a ochranných území a pre zabezpečenie podmienok ochrany, c/ vykonanie asanácie sídelného útvaru alebo jeho asanačných úprav podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie, d/ vytvorenie podmienok pre nevyhnutný .
Právna veta: Pojem budovy, ktorá nemá charakter bytového domu nie je v našom právnom poriadku vymedzený a tento pojem nedefinuje ani osnova. Všeobecnú definíciu budovy obsahuje § 1a písm. d/ vyhlášky č. 465/1991 Zb., v zmysle ktorej sa okrem budov občianskej výstavby a budov pre výroku a služby považujú aj budovy na bývanie. Pokiaľ budeme vychádzať z definície stavby na bývanie vymedzenej v § 40 ods. 1 vyhlášky č. 83/1976 Zb., negatívnym určením môžeme dôjsť k záveru, že budova, ktorá nemá charakter bytového domu je stavba, pri ktorej prevažuje iná funkcia ako funkcia bývania. Budovami, ktoré nemajú charak ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... byty osobitného určenia, na byty v domoch osobitného určenia, byty v domoch, ktoré sú podľa schváleného územného plánu určené na asanáciu a na predaj bytov v rodinných domoch, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb. Z ust. § 16 ods. 4 citovaného .
Právna veta: Pokiaľ by orgán ochrany prírody nepristúpil k takémuto riešeniu, ťažbou dreva resp. aj inou hospodárskou činnosťou zo strany žalobcu by sa aj podľa názoru súdu masív Smrekovice celkom vyťažil a potom by už v podstate nebolo ani čo chrániť v zmysle Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z.. T.j. podľa názoru súdu bolo namieste použitie uvedeného ustanovenia § 4 ods. 1, 2 zákona č. 543/2002 Z.z., ktorý podľa názoru súdu vo vzťahu k ochrane prírody a krajiny má aj prevenčný charakter a teda zákaz ťažby tak, ako bol skonštatovaný vo výrokovej časti rozhodnutia prvostupňového správn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... došlo k závažnému poškodeniu pralesných porastov, naviac tu uplatnené zásahy boli v rozpore aj s bežnými lesníckymi postupmi pri asanácii kalamity. Uvedený orgán navrhol teda, resp. odporučil, aby na území LHC Rakytov, LC Liptovská Osada - štátne neboli ... 453/2006 Z.z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa 3) dôsledne mechanicky, alebo chemicky vykonávať asanáciu smrekov napadnutých podkôrnym hmyzom a lapákov 4) v súlade s návrhom odborného lesného hospodára vyžadovať realizáciu opatrení na zabránenie .
... :OSHE:2013:8312210736.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Humenné sudcom JUDr. Jozefom Engelom v právnej veci žalobcu ASANÁCIA, s.r.o., Ružová 1637, Žilina, IČO: 36750204, zastúpeného JUDr. Michalom Krnáčom, advokátom, Vojtecha Tvrdého 793/21, Žilina proti žalovanému .
... P. R., ktorý im nehnuteľnosť prenechal za účelom postavenia nového rodinného domu potom, ako rodinný dom, v ktorom žili podliehal asanácií. Žalobcovia nerušene užívali uvedené nehnuteľnosti. Za tieto nehnuteľnosti, ako to potvrdzuje i žalovaný, po celú dobu platili aj daň z ... povolenia na parc. č. XXXX/XX o výmere 1.191 m2. V žiadosti sa ďalej uvádza, že vzhľadom na neočakávanú asanáciu ich rodinného domu zmenil jeho švagor úmysel stavať v O. a vzdal sa, resp. vzdáva sa svojho pozemku v jeho .
... lokalite nebolo rozhodnutím vyhlásené asanačné pásmo. Z uvedeného nemožno preto jednoznačne vyvodzovať, že dané územie je určené na asanáciu. Odporca v písomnom vyjadrení k odvolaniu považoval rozhodnutie prvostupňového súdu za vecne správne, a preto žiadal, aby ... v čase rozhodovania súdu sa neukázala potreba aplikovať na zmenený skutkový stav iné hmotnoprávne predpisy. Okrem toho odporca asanáciu prvýkrát pred súdom prvého stupňa vo svojich vyjadreniach namietal, pričom súd v tom čase tento dôkaz do úvahy .
... poskytol žalobca L. I. úver vo výške 10 000 000,- Sk s úrokovou sadzbou + 2,5 % nad základnú sadzbu na asanáciu starého objektu, výstavbu hotelovej ubytovne, garáži, dielni, prevádzky rýchlej záchrannej služby. Na zabezpečenie návratnosti úveru sa dlžník zaviazal zriadiť záložné .
... obchodných partnerov a spotrebiteľov. Navrhovateľke trvalo dlho získať povesť serióznosti späť. Na získanie pôvodného postavenia vynaložila úsilie a náklady na asanáciu spôsobeného stavu, čím značne znížila vlastnou činnosťou škodu spôsobenú odporkyňou, pričom tieto kroky nie je možné finančne vyčísliť. Neoprávnený zásah .
... nesprávne zaviazal odporcu nahradiť navrhovateľkám aj hodnotu asanovaného skladu ovocia, pričom súd jednoznačne mal preukázané, že k asanácii skladu došlo ešte počas jeho vlastníctva štátom a v r. 1969, kedy sa predmetné nehnuteľnosti stali vlastníctvom ... nesprávne zaviazal odporcu nahradiť navrhovateľkám aj hodnotu asanovaného skladu ovocia, pričom súd jednoznačne mal preukázané, že k asanácii skladu došlo ešte počas jeho vlastníctva štátom a v r. 1969, kedy sa predmetné nehnuteľnosti stali vlastníctvom .
... ako aj z hospodárskych budov - šopy a sypanca, zobrať. Doplnila, že ako dom, tak aj hospodárske budovy sú na asanáciu. Po takomto vyjadrení oboch účastníkov konania súd uznesením zastavil konanie o zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva k rodinnému domu č. súpisné ... bolo reálnejšie v takomto vyporiadavaní pokračovať, nakoľko dom je na demoláciu a bolo by teda jednoduchšie, keby sa k asanácii vyjadroval jeden vlastník. V závere navrhol, aby ak žalobkyňa nebude akceptovať jeho návrh, vo veci rozhodol súd a každý .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.