Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1094444
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63961
USSR: 34978
NSČR: 122299
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422435
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
24.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: audiovizuálny záznam


Približný počet výsledkov: 45 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: audiovizuálny záznam
  • audiovizualny nájdené 1963 krát v 308 dokumentoch
  • zaznam nájdené 62220 krát v 18892 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 29 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 14 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 12 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument
Odborné články 1 dokument


Právna veta: Žalovaný 1 sa v predmetnom futbalovom zápase vo vzťahu k žalobcovi dopustil porušenia pravidiel futbalu, avšak i podľa konštantnej súdnej judikatúry, na ktorú prvoinštančný súd v rozhodnutí poukázal, nie každé porušenie pravidiel hry je bez ďalšieho porušením prevenčnej povinnosti v zmysle § 415 Občianskeho zákonníka. Preukázané konanie žalovaného 1 v danom prípade, vzhľadom na všetky okolnosti, ktoré vyšli v konaní najavo, nebolo porušením pravidiel hry takej vysokej intenzity, že by podstatným spôsobom vybočovalo z bežného rámca spôsobu hry. Závažnosť jeho následkov nemôže byť bez ďalšieho p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výškou a protiprávnym úkonom je príčinná súvislosť. 5. Pokiaľ ide o priebeh škodovej udalosti počas zápasu klubov účastníkov konania, neexistoval audiovizuálny záznam zo zápasu. Súd sa musel spoľahnúť na výpovede strán konania a svedecké výpovede, ktoré sa rozchádzali práve v časti spôsobu .
Právna veta: Konanie o prepustení zo služobného pomeru príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže nemožno zamieňať s trestným konaním a toto konanie nezávisí ani od výsledku trestného konania, ale napriek tejto skutočnosti, ak sú pre účely takéhoto konania využité dôkazy z trestného konania, tieto podliehajú hodnoteniu v zmysle § 238 ods. 4 zákona č. 73/1998 Zb. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej službe, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície. Správne konanie sa od trestného konania odlišuje okrem iného aj väčšou neformáln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . a Š.. Na základe uvedenej žiadosti ústavu Národná kriminálna agentúra doručila dňa 23.06.2016 kópie požadovaných listín ústavom a audiovizuálny záznam na nosiči DVD. Z uvedeného vyplýva, že žalobca o porušení služobnej prísahy žalobcu tak, ako je odôvodnené aj v personálnom .
... 3.9.2003 - reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti, prenájom strojov a motorových vozidiel, výroba, predaja a rozmnožovanie audiovizuálnych záznamov, okrem činností v zmysle autorského zákona, organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií, prieskum trhu a verejnej mienky a sprostredkovateľská činnosť v .
... alebo informácií - bez ohľadu na médium (písané na papieri, alebo uchovávané v elektronickej forme alebo ako zvukové, vizuálne a alebo audiovizuálne záznamy), ktoré má v držbe subjekt verejného sektora. Dokument, ktorý má v držbe subjekt verejného sektora je dokument, ktorého ďalšie použitie .
... uvedenom v rozsudku mal za preukázanú predovšetkým výpoveďou maloletej V.D. zo dňa 19.1.2012, tiež prehratím audiovizuálnych záznamov jej výpovedí a znaleckým posudkom PhDr. Eleny Fusekovej. Súd prvého stupňa po vyhodnotení týchto dôkazov dospel k záveru, ... uvedenom v rozsudku mal za preukázanú predovšetkým výpoveďou maloletej V.D. zo dňa 19.1.2012, tiež prehratím audiovizuálnych záznamov jej výpovedí a znaleckým posudkom PhDr. Eleny Fusekovej. Súd prvého stupňa po vyhodnotení týchto dôkazov dospel k záveru, .
... spisu, nakoľko zo zápisnice o prejednaní a o hlasovaní nevyplýva, že sa všetci členovia Rady oboznámili s audiovizuálnym záznamom, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 22 správneho poriadku; v tomto smere poukázal na rozhodnutie Krajského súdu v ... administratívneho spisu neobstojí, nakoľko z jeho obsahu nebolo sporné, že členovia rady sa v danej veci s audiovizuálnym záznamom riadne oboznámili V ďalšom konaní bude hlavnou úlohou odporkyne spojiť príslušné správne konania a na zistený skutkový stav .
... odvysielanej dňa XX.X. XXXX. Súd výzvami zo dňa 23.8. 2011 a 11.5. 2012 vyzval navrhovateľa, aby predložil audiovizuálny záznam reportáže odvysielanej dňa XX.X. XXXX. Výzvy boli navrhovateľovi doručené dňa 30.8. 2011 a 29.5. 2012. Súd uznesením ... (ďalej len O.s.p.) vyzval navrhovateľa, aby v lehote 10 dní doložil súdu listinné dôkazy, na ktoré sa odvoláva - audiovizuálny záznam reportáže odvysielanej dňa XX.X. XXXX.. Uznesenie zo dňa 18.9. 2012 č.k. 25C 178/2011-103 bolo navrhovateľovi .
... primátorom X. I.“ a ktorá bola zverejnená redaktorkou spravodajskej relácii I povedala žalovaná tejto redaktorke. Zostrihaním audiovizuálneho záznamu žalovanej a priradením časti z neho za správou redaktorky preberá na seba zodpovednosť za celú spravodajskú informáciu ... inkriminovanú vetu povedala žalovaná ani na základe intonácie jej hlasu pri tom, ako bol v spravodajstve uvedený audiovizuálny záznam žalovanej, čo je iba nepreukázaná domnienka s ktorou sa stotožnil súd prvého stupňa. Žalovaná povedala „neboli .
... svedkov na preukázanie presného obsahu príspevku vypočuť nenavrhoval). Vzhľadom k tomu, že v konaní nebol predložený audiovizuálny záznam napadnutého príspevku (pričom v tomto smere zaťažovalo dôkazné bremeno navrhovateľa), teda podstatný dôkaz preukazujúci presný obsah ... presný obsah a znenie napadnutého príspevku. V tomto smere pritom zaťažovalo dôkazné bremeno navrhovateľa. Navrhovateľ nepredložil audiovizuálny záznam napadnutého príspevku, hoci ho na to súd vyzýval. Odporca pri tom tiež tvrdil, že záznamom .
... vyhodnotil a súd sa stotožnil s týmto vyhodnotením, že nie sú natoľko hodnoverné ako výpovede policajtov, ktoré sú podložené aj audiovizuálnym záznamom z prejednávania priestupku žalobcu. Konajúci súd po vyhodnotení vykonaného dokazovania sa stotožnil so záverom žalovaného, že na základe zadovážených a .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.