Nájdené rozsudky pre výraz: autoremedúra

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 33

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14 dokumentov
18 dokumentov
1 dokument
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: autoremedúrapostup prvostupňového orgánu
Právna veta: V daňovom konaní je možná autoremedúra, ide o zvláštny spôsob vybavenia odvolania, keď nápravu nesprávneho rozhodnutia posúdi orgán ktorý rozhodnutie vydal. Autoremedúru môže uskutočniť prvostupňový orgán len vtedy, ak plne vyhovie podanému opravnému prostriedku. Podľa Daňového poriadku prvostupňový správny orgán ( daňový úrad, colný úrad), obec (t. j. § 4), resp. aj Finančné riaditeľstvo, v prípade atrahovania môže rozhodnúť o odvolaní, len ak mu v plnom rozsahu vyhovie. To či sa rozhodne pre autoremedúru resp. vec postúpi na druhostupňový orgán záleží v celom rozsahu na prvostupňovom orgáne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/152/2014 2014200622 17. 09. 2015 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2015:2014200622.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Lacza a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Ľubomíra Bundzela v právnej veci žalobkýň: 1/ JUDr. H. D., bytom H. T. U. č.XXX, 2/ MUDr. J. D., bytom H. T. U. č
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 23Sa/105/2020 4020200598 15. 06. 2021 JUDr. Dana Kálnayová ECLI:SK:KSNR:2021:4020200598.4 Uznesenie Krajský súd v Nitre v právnej veci žalobkyne: H. C., bytom D. R., M. XX, zastúpená Advokátskou kanceláriou JUDr. Jakub Mandelík s.r.o., so sídlom Bratislava, Záhradnícka 4836/51, proti žalovanému: Sociálna poisťovňa ústredie, Ul. 29. augusta 8-10, Bratislava, o
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 27Co/311/2017 3813226277 30. 01. 2018 JUDr. Ľubica Bajzová ECLI:SK:KSTN:2018:3813226277.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľubice Bajzovej a sudkýň JUDr. Aleny Záhumenskej a Mgr. Martiny Trnavskej v spore žalobcu C. proti žalovanému F., o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy 3
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 1Co/166/2015 7812214236 18. 03. 2015 JUDr. Peter Tutko ECLI:SK:KSKE:2015:7812214236.2 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu J. R., bytom v T., T. Č.. XXX, proti žalovanej A. F., bytom v C., F. Č.. XX, o zaplatenie 1.000,-eur s prísl., o odvolaní žalovanej proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 11.6.2013 č.k. 8C 40/2013-65 takto rozh
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 8Sd/16/2015 2014200941 18. 03. 2015 JUDr. Eva Styková ECLI:SK:KSKE:2015:2014200941.2 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: X. Z. Ž., E.. XX.XX.XXXX, I. I. Č.. XXX, J. Č. Q. K. Ú. W. Ú. P., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava, Ul. 29. augusta 8 - 10, 813 63 Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia č. XXX XXX XXXX X z
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 9Co/332/2017 5716214340 25. 04. 2019 JUDr. Jozef Turza ECLI:SK:KSZA:2019:5716214340.4 Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Turzu, členov senátu JUDr. Jána Burika a JUDr. Ladislava Mejstríka, v právnej veci žalobcu: Okresné stavebné bytové družstvo Martin, so sídlom Martin, Kozmonautov 35, IČO: 00
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Sp/72/2012 1012201065 02. 04. 2014 JUDr. Ľubomír Šramko ECLI:SK:KSBA:2014:1012201065.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: Obec Bernolákovo so sídlom Obecný úrad, Hlavná 111, Bernolákovo, zastúpenej JUDr. Vladimírom Hrtkom, advokátom so sídlom Seberíniho 1, Bratislava proti odporcovi: Okresný úrad Senec - pozemkový a lesný od
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 6Co/751/2015 3615202498 28. 09. 2015 JUDr. Stanislava Marková ECLI:SK:KSTN:2015:3615202498.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľky: S. M., bytom B. T. XXX/XX, XXX XX C., zastúpená advokátom JUDr. Jurajom Cakom, so sídlom Štefana Moyzesa 25, Trnava, proti odporcovi: I. I., H. XX, XXX XX C., o náhradu škody, na odvolanie navrhovateľky
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2Co/376/2016 7715211317 12. 09. 2016 JUDr. Ľuboš Kunay ECLI:SK:KSKE:2016:7715211317.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľuboša Kunaya a sudkýň JUDr. Anny Slovinskej a JUDr. Andrey Galdunovej, v spore žalobcu Quantum Credit, a.s., IČO: 47 248 980, Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, zastúpeného PERSPECTA Legal, s.r.o
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6Co/76/2015 7612216404 31. 03. 2015 JUDr. Gizela Majerčáková ECLI:SK:KSKE:2015:7612216404.2 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v občianskoprávnej veci navrhovateľa: I. T., nar. X.X.XXXX, bydlisko S. XX, T., proti odporkyni: Východoslovenská energetika Holding a. s., IČO: 36 221 222, sídlo Košice, Mlynská 31 (ako právny nástupca Východoslovenské energetické zá
MENU