SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1225875
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65517
USSR: 36237
NSČR: 126107
NSSČR: 68259
USČR: 80707
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427278
Krajské súdy (ČR): 46823
Posledná aktualizácia
20.09.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: bezpečnostný záujem SR


Približný počet výsledkov: 13 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: bezpečnostný záujem SR
  • bezpecnostny nájdené 11210 krát v 3169 dokumentoch
  • zaujem nájdené 394521 krát v 112420 dokumentoch
  • sr nájdené 470001 krát v 140474 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 5 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty
Odborné články 1 dokument


Právna veta: Režim utajovaných skutočností upravuje zákon o ochrane utajovaných skutočností, ktorý vymedzuje utajované skutočnosti a tiež oprávnené osoby, teda právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú určené na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami alebo ktorých oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami vzniklo zo zákona (§ 2 písm. f) zákona o ochrane utajovaných skutočností). Oprávnenou osobou s osobitným postavením v rozsahu svojej funkcie je aj sudca (§ 34 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane utajovaných skutočností). Za oprávnenú osobu sa považuje aj osoba, ktorá sa v konaní pred š ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/208/2012 1012201622 29.05.2014 JUDr. Monika Valašíková PhD. ECLI:SK:KSBA:2014:1012201622.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Renáty Janákovej a JUDr. Zuzany Mališovej, v právnej veci žalobcu: E. Q. E., I.., R. štátu O., právne zastúpený: JUDr. .
... proces správneho orgánu sa má pohybovať v intenciách ustanovenia Zákona o pobyte cudzincov. S ohľadom na bezpečnostný záujem SR je len logickým vyústením zamietavý postoj správneho orgánu s poukazom na existenciu utajovanej informácie ohľadom účastníka konania ... 2013 pod č.: PPZ-HCP-PO2-245- intenciách ustanovenia Zákona o pobyte cudzincov. S ohľadom na bezpečnostný záujem SR je len logickým vyústením zamietavý postoj správneho orgánu s poukazom na existenciu utajovanej informácie ohľadom účastníka konania. .
... správnym orgánom, ako aj následne žalovaným ako odvolacím orgánom, ktoré správne orgány správne argumentovali tým, že pokiaľ ide o bezpečnostný záujem SR správny orgán v zmysle ustanovenia § 120 ods. 2 písm. g) Zákona o pobyte cudzincov uvedie v odôvodnení ... ďalej citoval ustanovenie § 120 ods. 1 písm. g) Zákona o pobyte cudzincov a uviedol, že ide o bezpečnostný záujem SR a podľa jeho názoru v tomto stanovení zákona o nejasnú právnu úpravu, ktorá spôsobuje nejasné právne postavenie žiadateľa o udelenie .
... obsah tejto informácie, lebo by postupoval v rozpore so zákonom č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností. Bezpečnostný záujem SR je záujem Slovenskej republiky na zaručení jej bezpečnosti, teda na vytvorení stavu, kedy konania tretích subjektov, ktoré priamo ohrozujú ... doplnení niektorých zákonov a v danom prípade správny orgán vydá rozhodnutie, kde v odôvodnení uvedie iba skutočnosť, že ide o bezpečnostný záujem SR vychádzajúc z ust. § 120 ods. 2 písm. b) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov .
... napadnutého rozhodnutia správny orgán vyslovil názor, že žalobca svojim pobytom na území SR predstavuje podozrenie z ohrozenia bezpečnosti štátu. Pretože bezpečnostný záujem SR je záujmom verejným, ktorý je nadradený súkromnému záujmu žalobcu je možné podľa čl. 8 ods. 2 Dohovoru chápať ako oprávnený .
... v rámci správnej úvahy pri vydaní tohto rozhodnutia. Po posúdení žiadosti žalobcu a s poukazom na to, že ide o bezpečnostný záujem SR, bolo potrebné nepredĺžiť poskytnutie doplnkovej ochrany. 2. Proti tomuto rozhodnutiu podal žalobca v zákonom stanovenej lehote správnu žalobu zo dňa .
... možné žalobcu považovať za nebezpečného pre spoločnosť, pričom v rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 1Sžak/4/2017 bol bezpečnostný záujem SR odôvodnený aj s poukazom na vyjadrenie SIS. Poukazoval na to, že žalovaný jednostranne vyhodnocuje nebezpečenstvo, ktoré trestný čin prevádzačstva nepochybne .
... informácií obsiahnutých v utajovanej skutočnosti. Nie je zrejmý súvis informácie uvedenej vo forme nekonkrétnej domnienky s bezpečnostnými záujmami SR a verejným poriadkom. 71. Správny súd nie je oprávnený udeliť súhlas na sprístupnene utajovanej skutočnosti ... v utajovanej skutočnosti vo forme všeobecne konštatovanej domnienky nepreukazujú dôvodné podozrenie ani vo vzťahu k ohrozeniu bezpečnostných záujmov SR, ani vo vzťahu k ohrozeniu verejného poriadku. 70. Správny súd preto nepovažuje za správnu a .
... informácií obsiahnutých v utajovanej skutočnosti. Nie je zrejmý súvis informácie uvedenej vo forme nekonkrétnej domnienky s bezpečnostnými záujmami SR a verejným poriadkom. 80. Správny súd nie je oprávnený udeliť súhlas na sprístupnene utajovanej skutočnosti ... v utajovanej skutočnosti vo forme všeobecne konštatovanej domnienky, nepreukazujú dôvodné podozrenie ani vo vzťahu k ohrozeniu bezpečnostných záujmov SR, ani vo vzťahu k ohrozeniu verejného poriadku. 79. Správny súd preto nepovažuje za správnu a .
... odôvodnil v súlade s ustanovením § 82 ods. 3 písm. a/ zákona o pobyte cudzincov tým, že sa jedná o bezpečnostný záujem SR a miera ohrozenia tohto záujmu zo strany účastníka konania predstavuje vážnu hrozbu pre bezpečnosť štátu. Správny orgán pri teritoriálnom určení ... cudzincov (vrátane písm. i/), ktoré hovorilo o tom, že policajný útvar uvedenie v odôvodnení rozhodnutia iba skutočnosť, že ide o bezpečnostný záujem SR, ak ide okrem iného aj o rozhodnutie podľa § 82 ods.2 písm.a/ a b/ zákona o pobyte cudzincov .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.