SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1161211
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64396
USSR: 35589
NSČR: 123958
NSSČR: 66948
USČR: 79866
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424493
Krajské súdy (ČR): 43655
Posledná aktualizácia
04.06.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: biologický otec


Približný počet výsledkov: 1755 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: biologický otec
  • biologicky nájdené 10001 krát v 4276 dokumentoch
  • otec nájdené 790366 krát v 58811 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 38 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 37 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 8 dokumentov


Právna veta: Podľa § 35 Zákona o rodine ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe majetku maloletého dieťaťa, o štátnom občianstve maloletého dieťaťa, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd. Uvedené ustanovenie vychádza v zásade z toho, že matka a otec sú pri výkone ich rodičovských práv a povinností zásadne rovnoprávny. Každý z rodičov môže svoje dieťa samostatne zastupovať v bežných veciach, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3CoP/17/2014 8713208135 13.08.2014 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2014:8713208135.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrankovej a členov senátu JUDr. Anny Ilčinovej a JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD. v právnej veci starostlivosti súdu o maloletého B. M., nar. XX. X. XXXX a maloletú B. M., nar. .
Právna veta: Súd poukazuje na to, že otcovstvo sa nepreukazuje priezviskom, ale tým ako sa otec k dieťaťu správa a aký si k nemu vytvorí vzťah. Preto ak je tu vzťah dobrý, nemôže ho zmeniť ani zmena priezviska. A naopak, ak takýto vzťah prakticky neexistuje, nenahradí ho ani to, ak sa dieťa volá rovnako ako osoba, ktorá je zapísaná v jeho rodnom liste v kolónke „otec“.“...Samotné rozhodovanie o zmene priezviska, do právomoci súdu nepatrí. Určujúcim kritériom, pri rozhodovaní súdu, musí byť tak, ako v každom konaní, vo veci starostlivosti o maloleté dieťa, záujem maloletého dieťaťa. Zmena priezviska by nema ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 20CoP/17/2014 8114202294 25.09.2014 JUDr. Michal Boroň ECLI:SK:KSPO:2014:8114202294.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Michala Boroňa a sudcov JUDr. Petra Straku a JUDr. Antónie Kandravej vo veci starostlivosti súdu o mal. C. J., nar. XX.XX.XXXX, v konaní zástúpeného kolíznym opatrovníkom Úradu práce, .
Právna veta: V zmysle § 94 Zákona o rodine, ak nedošlo k určenie otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov, môže dieťa, matka alebo muž, ktorý tvrdí, že je otcom, navrhnúť, aby otcovstvo určil súd. Za otca sa považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo od narodenia dieťaťa menej ako 180 a viac ako 300 dní, ak jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti. Súd určuje otcovstvo aplikáciou tretej domnienky otcovstva upravenej vo vyššie uvedenom druhom odseku § 94 Zákona o rodine. Pri aplikácii tejto tretej domnienky otcovstva, ktorej cieľom je určiť biologického otca dieťaťa a to zisťo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Vranov n/T 4P/184/2012 8812209466 06.12.2012 JUDr. Ján Kozenko ECLI:SK:OSVT:2012:8812209466.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Vranov nad Topľou samosudcom JUDr. Jánom Kozenkom v právnej veci navrhovateľky: F. X., nar. XX. XX. XXXX, bytom XXX XX Z. Q. XXX, proti odporcovi: X. Ď., nar. XX. XX. XXXX, bytom XXX XX Z. Q. XXX, zastúpený zákonnou zástupkyňou - matkou .
Právna veta: Podľa § 90 Zákona o rodine, ak nie je otcovstvo určené podľa domnienky otcovstva manžela matky, možno ho určiť súhlasným vyhlásením oboch rodičov. Podľa § 91 ods. 1 Zákona o rodine, za otca sa považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov. V súlade s citovaným zákonným ustanovením môže muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením podľa § 90 ods. 1 citovaného zákona otcovstvo pred súdom zaprieť len vtedy, ak je bezpečne vylúčené, že by mohol byť biologickým otcom dieťaťa. Žaloba o zapretie otcovstva musí byť podaná na súde v trojročnej (prekluzívnej) v leho ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 21CoP/29/2014 8213209949 18.12.2014 JUDr. Antónia Kandravá ECLI:SK:KSPO:2014:8213209949.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Antónie Kandravej a členov senátu JUDr. Petra Straku a JUDr. Michala Boroňa vo veci starostlivosti súdu o mal. C. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom pri matke, zast. kolíznym .
Právna veta: V prvej skupine dedičov dedia rovnakým dielom manžel poručiteľa a jeho deti. Poručiteľove deti dedia bez ohľadu na to, či pochádzajú z manželstva, alebo nie. Právo na dedičstvo zákon priznáva aj deťom, ktoré boli počaté a v čase úmrtia poručiteľa ešte nenarodené. Právo dediť majú aj deti, ktoré boli osvojené. Ak poručiteľ žil v manželstve, v rámci konania o dedičstve treba najprv vyporiadať zaniknuté bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a určiť, ktorá časť bezpodielového spoluvlastníctva manželov bude patriť do dedičstva. Okrem toho do dedičstva po zomretom manželovi bude patriť aj jeho výlu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . A., nar. X.X.XXXX, naposledy bytom XXX XX Y. D. XX, zomrel dňa XX.XX.XXXX, teda predumrel svojho biologického otca - starého otca mal. dieťaťa. Poručiteľ zomrel bez zanechania závetu a listiny o vydedení. Dedičia dedili zo zákona. V dedičskom konaní .
Právna veta: Požiadavka včasnej stabilizácie statusu dieťaťa viedla zákonodarcu k ustanoveniu prekluzívnych lehôt v záujme odstránenia účinkov pôsobenia zákonných domnienok, t. j. pre zapretie otcovstva. Márne uplynutie lehoty na zapretie otcovstva môže nastať na základe najrozmanitejších životných situácií. Pochybnosť, že nie je skutočným otcom dieťaťa môže muž získať po uplynutí zapieracej lehoty. Túto vedomosť môže získať náhodou, mohla mu byť z rôznych dôvodov zatajovaná, nemohol ju získať z dôvodov odlúčenia, ale v praxi sa vyskytujú aj situácie, keď o tomto fakte vie, nepodnikne však príslušné právne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... že v prípade vylúčenia otcovstva žalovaného v 1. rade by maloleté dieťa nemalo možnosť svojho biologického otca spoznať a právne by sa mohlo dostať do situácie, že by otca nemalo určeného. Tým, že sa ukázalo nepravdivým ... len pre účely tohto konania. Z výpovede žalovanej v 2. rade je zrejmé, že identifikácia muža, ktorý by mohol byť biologickým otcom dieťaťa, ak ním nemá byť žalovaný v 1. rade, je obtiažna. Za daného zmeneného skutkového stavu možno vyvodiť záver, .
Právna veta: U pomerne nového právneho inštitútu konania o prípustnosť zapretia otcovstva (zavedeného až zákonom č. 36/2005 Z. z. a nepoznaného skorším zákonom č. 94/1963 Zb.) potreba pripustenia zapretia otcovstva aj po uplynutí lehoty na to určenej rodičom v záujme dieťaťa nemá len povahu jednej z hmotnoprávnych podmienok pre vyhovenie návrhu (v tomto prípade pre charakter konania ako sporového „žalobe“, tu por. i ust. § 79 ods. 1 poslednej vety a § 90 O. s. p.), ale zároveň takýto záujem je súd povinný deklarovať aj vo výroku rozsudku. Nakoľko až úspech v konaní podľa § 96 zákona č. 36/2005 Z. z. umožňu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nasvedčujúceho biologickému otcovstvu celkom konkrétnej inej osoby prakticky zotrval na námietke právom maloletého žalobcu na poznanie jeho biologického otca a stretávanie sa s týmto, čo podľa neho rozhodnutie napadnutým rozsudkom (nevyporiadavajúce sa ani s ... biologickému otcovstvu celkom konkrétnej inej osoby prakticky zotrval na námietke právom maloletého žalobcu na poznanie jeho biologického otca a stretávanie sa s týmto, čo podľa neho rozhodnutie napadnutým rozsudkom (nevyporiadavajúce sa ani s .
Právna veta: Podľa ust. § 25 ods. 5 Zákona o rodine ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. Dieťa má právo nielen na zachovanie vzťahov so svojimi rodičmi, ale aj právo na zachovanie svojej totožnosti a rodinných záväzkov v súlade so zákonom čl. 8 ods. 1 Dohovoru o právach dieťaťa. Dohovor zároveň uznáva aj zodpovednosť členov širšej rodiny dieťaťa pri zabezpečení orientácie dieťaťa a jeho usmerňovaní v súlade s jeho rozvíjajúcimi sa schopnosťami (čl. 5). Podľa ust. § 116 OZ sú blízkymi osobami vždy zo zákona príbuz ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... citový vývin maloletého bude zabezpečený ak ho vychovajú tak, že bude viazaný aj na prostredie v ktorom sa nachádza jeho biologický otec. Primárne by sa však mal zabezpečiť styk maloletého s otcom, kedy aj starí rodičia by mohli mať styk s maloletým .
Právna veta: Odvolací súd považuje za potrebné poukázať v tejto súvislosti i na judikatúru Európskeho súdneho dvora pre ľudské práva (ďalej ESĽP), z ktorej zásadne vyplýva, že po uplynutí zákonných lehôt na zapretie otcovstva prevažujú záujmy mal. dieťaťa na udržaní vytvorených rodinných väzieb nad záujmami otca na zosúladení právnej situácie s biologickou realitou. ESĽP podľa tohto pravidla postupuje predovšetkým v prípadoch, ak sa preukáže, že sťažovateľmi neboli využité právne prostriedky zapretia otcovstva v zákonnej lehote zo subjektívnych dôvodov. ESĽP pri aplikácii článku 8 Dohovoru o ochrane ľudsk ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... alebo nepopretia otcovstva právnym otcom v zákonom ustanovenej zapieracej lehote napriek vedomosti právneho otca, že nie je biologickým otcom dieťaťa, resp. existencie pochybností týkajúcich sa jeho otcovstva k dieťaťu a prípady keď právny otec svoje otcovstvo ... popiera po uplynutí zapieracej lehoty, počas plynutia ktorej však nemal vedomosť o tom, že nie je biologickým otcom dieťaťa. To znamená, že podstatnou, resp. relevantnou pri aplikácii článku 8 Dohovoru je v takýchto prípadoch skutočnosť .
Právna veta: Podľa § 93 ods. 1 Zákona o rodine muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov, môže otcovstvo pred súdom zaprieť do troch rokov odo dňa jeho určenia, len ak je vylúčené, že by mohol byť otcom dieťaťa; táto lehota sa neskončí pred uplynutím troch rokov od narodenia dieťaťa. Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorého text bol uverejnený ako Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí pod č. 209/1992 Zb. (ďalej len „Dohovor") je medzinárodnou zmluvou, ktorá je podľa článku 154c ods. 1 zákona č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky súčasťou právn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozhodnom pre splodenie maloletej Michaely, sa matka intímne stýkala s rôznymi mužmi. Tieto skutočnosti u neho vyvolali pochybnosti, či je biologickým otcom maloletej P.. Maloletá P. A. sa podľa rodného listu vystaveného Matričným úradom Mesta Brezno narodila 18. 05. 2008. Otcovstvo k .
Právna veta: Uvedené ustanovenia zákona o rodine upravujú vznik a dobu plnenia vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom, ako aj základ pre určenie výšky, resp. rozsahu, ako jednej zo zložiek rodičovskej zodpovednosti upravenej v ust. § 28 ods. 1 písm. a) zákona o rodine. V zmysle vyššie uvedených zákonných kritérií, základom pre hodnotenie schopností a možností rodičov plniť si svoju vyživovaciu povinnosť voči deťom, je jednak zistenie ich skutočných príjmov, ale aj podkladov, odôvodňujúcich záver, že tento dosahovaný príjem zodpovedá ich telesným a duševným schopnostiam, skúsenostiam v plnení pracovných ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že momentálne je na rodičovskej dovolenke, keď dňa XX.XX.XXXX sa jeho bývalej partnerke narodilo dieťa, maloletá O., ktorej biologickým otcom je. Upriamoval pozornosť súdu na fakt, že je to v poradí už tretia stredná škola, ktorú navrhovateľ navštevuje. Keď chodil .
Právna veta: Predmetom vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je všetko, čo do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patrilo a čo zároveň existovalo ku dňu jeho zániku. Súd v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov musí predovšetkým zistiť a ustáliť rozsah tohto spoluvlastníctva. Pri zisťovaní ceny vecí, ktoré tvoria predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov, platí zásada, že treba vychádzať z ceny, ktorú majú v čase vyporiadania, avšak z ich stavu ku dňu zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Pre určenie, ktoré z vecí patriacich do bezpodielo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odporkyňa odovzdala. Svedok O. X. pri výsluchu uviedol, že je otcom odporkyne, avšak po úmrtí odporkyne súd zistil, že nebol biologickým otcom odporkyne, ale manželom jej matky. Vo svojej výpovedi ďalej uviedol, že keď navrhovateľa zavreli, odporkyňa zobrala všetky doklady k otcovi .
Právna veta: Podľa § 38 ods. 4 Zákona o rodine ak rodič zneužíva svoje rodičovské práva a povinnosti najmä týraním, zneužívaním, zanedbávaním maloletého dieťaťa alebo iným zlým zaobchádzaním s maloletým dieťaťom, alebo výkon rodičovských práv a povinností napriek predchádzajúcim upozorneniam závažným spôsobom zanedbáva, súd pozbaví rodiča výkonu rodičovských práv. Pozbavenie výkonu rodičovských práv je najzávažnejším zásahom do obsahu výkonu. Rodičovi je ich výkon odňatý úplne, po právoplatnosti rozsudku nemôže viac svoje dieťa nielen vychovávať, ale ani zastupovať a spravovať jeho majetok. Zostáva mu zac ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... s matkou a jej manželom, ktorého volá otec je šťastná a má s ním veľmi dobrý vzťah, rozumejú si a biologického otca nemá rada, nechce o ňom hovoriť, ani nechce o ňom nič vedieť, nechce sa s ním kontaktovať, pretože má spomienky .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.