Nájdené rozsudky pre výraz: daňové konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6021

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2758 dokumentov
439 dokumentov
24 dokumentov
46 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Účelom daňového konania je zistenie, či si daňové subjekty splnili v súlade s príslušnými hmotnoprávnymi predpismi svoje povinnosti voči štátnemu rozpočtu. Keďže ide o fiškálne záujmy štátu, daňový poriadok obsahuje osobitnú úpravu zisťovania, preverovania základu dane alebo iných skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane, alebo vznik daňovej povinnosti daňového subjektu. Pokiaľ ide o dokazovanie v daňovom konaní, dôkaznú povinnosť má prioritne daňový subjekt. 34. Dôkazné bremeno kontrolovaného daňového subjektu je založené nielen na práve tvrdenia, ale aj na povinnosti takéto tv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 11S/12/2019 3019200020 10. 03. 2020 JUDr. Alena Radičová ECLI:SK:KSTN:2020:3019200020.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Radičovej a sudcov JUDr. Milana Straku a JUDr. Rastislava Dlugoša, PhD., v právnej veci žalobcu: TEOTIHUACAN, s.r.o., so sídlom Bánovce nad Bebravou, Farská 7,
Právna veta: Zákonom č. 440/2012 Z. z. sa ustanovenie § 45 daňového poriadku doplnilo o právo daňového subjektu alebo jeho zástupcu byť prítomný pri vypočutí svedka a klásť mu otázky. Správca dane má povinnosť včas a písomným spôsobom vyrozumieť daňový subjekt alebo jeho zástupcu o výsluchu svedka, a to za účelom, aby mu umožnil klásť svedkovi otázky. Správny súd dopĺňa, že na daňové konanie sa vzťahuje pravidlo, že daňové orgány sú povinné postupovať ústavne konformným spôsobom, čo v prejednávanej veci znamená, umožniť účastníkovi konania - žalobcovi, aby jeho vec bola prejednaná v jeho prítomnosti, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/241/2018 4018200765 04. 12. 2019 JUDr. Darina Vargová ECLI:SK:KSNR:2019:4018200765.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Vargovej a členiek senátu JUDr. Evy Šiškovej a JUDr. Oľgy Kováčovej, v právnej veci žalobcu: ZEDO, s.r.o., Hlavná 39, Šaľa, IČO: 44 527 896, zastúpeného advokáts
Právna veta: Dôkazné bremeno kontrolovaného daňového subjektu je založené nielen na práve tvrdenia, ale aj na povinnosti takéto tvrdenie súčasne preukázať. Na daňovom subjekte spočíva dôkazné bremeno k preukázaniu rozhodných skutočností a je iba na ňom, aby vierohodne doložil svoje tvrdenia. Rozsah dôkazného bremena daňového subjektu je daný v ustanovení § 24 ods. 1 daňového poriadku. Daňový subjekt preukazuje skutočnosti, ktoré majú vplyv na správne určenie dane a skutočnosti. ktoré je povinný uvádzať v daňovom priznaní alebo iných podaniach, ktoré je povinný podávať podľa osobitných predpisov. V u ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 11S/6/2019 3019200012 10. 03. 2020 JUDr. Alena Radičová ECLI:SK:KSTN:2020:3019200012.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Radičovej a sudcov JUDr. Milana Straku a JUDr. Rastislava Dlugoša, PhD., v právnej veci žalobcu: TEOTIHUACAN, s.r.o., so sídlom Bánovce nad Bebravou, Farská 7,
Právna veta: Počas prerušenia daňovej kontroly správca dane nie je oprávnený u kontrolovaného daňového subjektu vykonávať kontrolné úkony a nie je oprávnený vyžadovať od neho súčinnosť. Inštitút prerušenia daňovej kontroly nemôže byť zneužívaný na jej faktické predĺženie prostredníctvom vyžadovania súčinnosti od daňového subjektu v procesných formách, ktoré sa môžu realizovať počas daňovej kontroly (napr. svedecká výpoveď, miestne zisťovanie a pod.), a to v období, keď je výkon daňovej kontroly formálno-právne prerušený.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 26S/30/2019 4019200193 10. 12. 2020 JUDr. Pavol Pilek ECLI:SK:KSNR:2020:4019200193.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Pileka a členov senátu JUDr. Lenky Kostolanskej a JUDr. Vlasty Ondrejkovej, v právnej veci žalobcu: CORAL, spol. s r. o., sídlo Novozámocká 207, Ivanka pri Nitre, IČO: 34
Právna veta: K žalobnej námietke, že postupom daňových orgánov došlo k porušeniu zásady proporcionality zakotvenej v ustanovení § 2 ods. 2 zákona č. 511/1992 Zb., ktorá patrí medzi základné princípy právneho štátu podľa článku 1 ods. 1 Ústavy SR súd uvádza, že princíp proporcionality je normatívne zakotvený v článku 52 ods. 2 Charty základných práv v EÚ a predstavuje jednu zo všeobecných právnych zásad, ktoré sú základom právneho poriadku EÚ. Je rešpektovaná v rozhodovacej praxi súdneho dvora EÚ ako aj Ústavného súdu SR. Ten v náleze č. PL ÚS 3/00 poskytol výklad tejto zásady: „Tento princíp predovšetkým z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6S/216/2012 7012200892 04.12.2014 JUDr. Milan Konček ECLI:SK:KSKE:2014:7012200892.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Končeka a členov senátu JUDr. Valérie Mihalčínovej a JUDr. Jozefa Kuruca, v právnej veci žalobcu L O G I M E X s.r.o., Hlavná 600, 076 31 Streda nad Bodrogom, IČO: 36
Právna veta: Daňová kontrola je procesom kontrolným, nie rozhodovacím. Takýto záver však nevylučuje alternatívu aplikovania ustanovení o možnosti prerušiť konanie aj na daňovú kontrolu (rovnako ako sa na daňovú kontrolu nepochybne vzťahujú napríklad základné zásady daňového konania v zmysle § 2 zákona o správe daní a poplatkov)“. Lehota na vykonanie daňovej kontroly je zákonnou procesnou lehotou, ktorú zákon stanovil na vykonanie daňovej kontroly a počas jej prerušenia neplynú zákonné procesné lehoty, čo znamená, že neplynú lehoty na vydanie rozhodnutia v daňovom konaní a ani na ukončenie daňovej kontrol ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 11S/62/2015 4015200336 16. 12. 2015 JUDr. Darina Vargová ECLI:SK:KSNR:2015:4015200336.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Vargovej a členiek senátu JUDr. Marty Molnárovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobcu: ThyssenKrupp Materials Slovakia spol. s r.o., Bešeňovská c
Právna veta: V ustanovení § 17 ods. 3 zákona o správe daní je upravené náhradné doručovanie. Pri doručovaní do vlastných rúk sa totiž môže stať, že doručovateľ adresáta nezastihne, hoci sa adresát v mieste doručenia zdržuje. V takýchto prípadoch zákon pripúšťa tzv. náhradné doručenie, ktoré spočíva v tom, že doručovateľ adresáta vhodným spôsobom upovedomí (napr. nechá oznámenie), že písomnosť príde doručiť v určitý deň a hodinu. Po opakovanom a bezvýslednom pokuse o doručenie bude písomnosť uložená na pošte alebo obecnom úrade po dobu 15 dní, o čom sa adresát vhodným spôsobom vyrozumie. Uplynutím pos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 5Sžf/48/2012 6011200103 15.08.2013 JUDr. Jana Baricová ECLI:SK:NSSR:2013:6011200103.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti AGROMAS, s. r. o., so sídlom v Sládko
Právna veta: Podľa ustanovenia § 3 ods. 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní daňové subjekty majú pri správe daní rovnaké práva a povinnosti. Rovnosť účastníkov v konaní neznamená iba rovné postavenie, t. j. možnosť využitia všetkých práv účastníkmi konania vtom istom konaní. Táto ústavná zásada vo svojej podstate znamená, že vo všetkých vecne rovnakých prípadoch sa bude k účastníkom konania pristupovať rovnako.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3S/83/2012 8012200778 19.04.2013 JUDr. Ľuboslava Mruškovičová ECLI:SK:KSPO:2013:8012200778.4 Rozhodnutie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľuboslavy Mruškovičovej a sudkýň JUDr. Moniky Tobiašovej a JUDr. Kataríny Morozovej Nemcovej v právnej veci navrhovateľky ST OMEGA s.r.o., Námestie Gen. Štefánika 3, Stará Ľubovňa, IČO: 3
Právna veta: Daňové konanie a trestné konanie sú svojim charakterom odlišné druhy konania. Správca dane v danom prípade neposudzuje ako rozhodujúcu skutočnosť pre posúdenie veci, či žalobca (konateľ) spáchal trestný čin alebo priestupok. Ak by aj v trestnom konaní nebola žalobcovi (konateľovi) preukázaná vina, pre správcu dane je rozhodujúcou skutočnosťou, či žalobca splnil hmotnoprávne podmienky na priznanie odpočítania dane za zdaňovacie obdobie apríl 2011 podľa zákona o DPH a teda nebol povinný prerušiť daňové konanie podľa § 61 ods. 1 písm. a) Daňového poriadku lebo nešlo o otázku, od posúdenia ktorej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 5S/28/2018 8018200226 10. 09. 2019 JUDr. Eva Sláviková ECLI:SK:KSPO:2019:8018200226.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Slávikovej a členiek senátu JUDr. Ľuboslavy Mruškovičovej a JUDr. Ingrid Kalinákovej, v právnej veci žalobcu ELATAN s.r.o., so sídlom Petrovany - Vysielač 587, Petr
Právna veta: Ustanovenie § 9 Daňového poriadku je kogentným zákonným ustanovení a nedáva dotknutým subjektom na výber z viacerých možností. Pokiaľ sa v § 9 ods. 3 Daňového poriadku uvádza, že v tej istej veci môže mať daňový subjekt, zákonný zástupca alebo opatrovník len jedného zástupcu, nemožno z toho nijakým výkladom vydedukovať, že daňový subjekt by mohol mať pre jedno daňové konanie v rovnakom čase viacej zástupcov. Hoci nie je vylúčené, aby sa v priebehu konania daňový subjekt dal zastúpiť aj viacerými zástupcami, avšak dikcia § 9 ods. 3 Daňového poriadku neumožňuje zastúpenie viacerými osobami súčas ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/185/2017 1017201341 09. 12. 2020 JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI:SK:KSBA:2020:1017201341.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vlastimila Pavlikovského a členov senátu JUDr. Jeannette Hajdinovej a JUDr. Michala Dzurdzíka, PhD., v právnej veci žalobcu: FINANCE CONSULT, s.r.o., IČO: 4
MENU