Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1078232
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63680
USSR: 34744
NSČR: 121600
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421555
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
20.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: darovacia zmluva


Približný počet výsledkov: 3432 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: darovacia zmluva
  • darovaci nájdené 23267 krát v 3874 dokumentoch
  • zmluva nájdené 2814047 krát v 148962 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 578 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 355 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 2 dokumenty
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 3 dokumenty


Právna veta: 1. Určovaciu žalobu môže podať ten, kto má naliehavý právny záujem na požadovanom určení proti odporcovi. Naliehavý právny záujem je daný tam, kde by bez tohto určenia bolo ohrozené právo navrhovateľa, alebo kde by sa bez tohto určenia stalo jeho právne postavenie neistým. To znamená, že u navrhovateľa musí ísť buď o právny vzťah či právo existujúce alebo o takú jeho procesnú či hmotnoprávnu situáciu, v ktorej by objektívne v už existujúcom právnom vzťahu mohol byť ohrozený, prípadne pre svoje neisté postavenie by mohol byť vystavený konkrétnej ujme. 2. Na základe darovacej zmluvy sa darca zav ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/212/2013 2112202866 08.09.2014 JUDr. Lea Stovičková ECLI:SK:KSTT:2014:2112202866.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Ley Stovičkovej a sudkýň JUDr. Ivety Jankovičovej a JUDr. Daši Kontríkovej v právnej veci navrhovateľky: V. C., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom H., F. S. XX, t. č. bytom Z. I. W. H., H., G. .
Právna veta: S poukazom na ust. § 628 a nasl. ustanovenia Občianskeho zákonníka darovacou zmluvou darca niečo bezodplatne prenecháva obdarovanému, a tento dar obdarovaný prijíma. Základnými podmienkami darovacej zmluvy sú teda bezodplatnosť a dobrovoľnosť, pričom písomná forma je podmienkou platnosti darovacej zmluvy, hlavne v prípade, ak je predmetom prevodu nehnuteľnosť. Podmienka bezodplatnosti znamená, že za darovanú hodnotu dar nemá darca dostať protihodnotu. Podmienka dobrovoľnosti znamená, že obdarovaný nemá právnu povinnosť poskytnúť za dar protihodnotu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/51/2015 5015200401 16. 09. 2015 JUDr. Erika Šobichová ECLI:SK:KSZA:2015:5015200401.2 Rozhodnutie Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Šobichovej a členov senátu Mgr. Nory Tomkovej a JUDr. Zuzany Jančárovej, v právnej veci žalobcu: Branislav Šťastný - BRAST, 013 61 Kotešová č. 565, právne zast. JUDr. Jankou Chorvátovou, advokátkou .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom. Darovacia zmluva je neplatným právnym úkonom v zmysle všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka, pretože bola uzatvorená pre rozpor § 143 Občianskeho zákonníka a je tak neplatná podľa ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka, ako aj v dôsledku jej nedostatkov požadovaných náležitostí platného úkonu podľa ustanovenia § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Uvedená situácia procesne spôsobuje vznik právneho stavu, že v dôsledku nepl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 15Sp/1/2014 3014200020 31.03.2014 JUDr. Elena Zaťková ECLI:SK:KSTN:2014:3014200020.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne samosudkyňou JUDr. Elenou Zaťkovou v právnej veci navrhovateľa: G. X., za účasti: G. X., C. X., všetci bytom D. XX/X, XXX XX A., proti odporcovi: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, katastrálny odbor, Trenčianska cesta 1237/46, .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5Co/189/2013 3109225121 26.02.2014 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2014:3109225121.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zajacovej a členiek JUDr. Emílie Zimovej a JUDr. Márie Vrtochovej v právnej veci žalobkyne G. R., bytom D. XXX, zastúpenej JUDr. Jozefom Bičanom, advokátom so sídlom .
Právna veta: Ustanovenie § 40a OZ upravuje tzv. relatívnu neplatnosť právnych úkonov, to znamená, že právny úkon sa považuje za platný, pokiaľ sa ten, kto je právnym úkonom dotknutý, neplatnosti právneho úkonu nedovolá. Dovolávať sa neplatnosti voči účastníkom právneho úkonu možno buď bezprostredne oznámením účastníkom právneho úkonu, alebo námietkou v občianskom súdnom konaní alebo návrhom na začatie občianskeho súdneho konania. Pokiaľ ide o dovolanie sa relatívnej neplatnosti právneho úkonu - darovacej zmluvy, o vklade ktorej rozhodla správa katastra, musí sa tak stať návrhom podaným na súde oprávnenou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 4CCu/23/2003 5103899600 05.10.2011 JUDr. Iveta Sýkorová ECLI:SK:OSZA:2011:5103899600.10 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina, v právnej veci navrhovateľov: 1/ C.. U. U., P., nar. XX.XX.XXXX, bytom Ž., U. X, 2/ P. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom Ž., U. X, 3/ M.O. U., rod. U., nar. XX.XX.XXXX, bytom Ž., U. X, 4/ C.. C. Š., nar. XX.XX.XXXX, bytom Z.-U., B. .
Právna veta: Darovacia zmluva, ako taká, je dvojstranným právnym úkonom, spočívajúcim v súhlasom prejave darcu a obdarovaného. Darovacou zmluvou darca prenecháva alebo sľubuje bezplatne prenechať obdarovanému určitý majetkový prospech bez toho, že by mal na to právnu povinnosť a obdarovaný tento dar alebo sľub prijíma. Základnými pojmovými znakmi darovacej zmluvy sú bezodplatnosť a dobrovoľnosť. Bezodplatnosť znamená, že obdarovaný sa nezaväzuje poskytnúť nijakú protihodnotu daru vyjadriteľnú v peniazoch. Darovaním preto nie je darovanie s príkazom, aby obdarovaný niečo urobil alebo neurobil, čo má pre dar ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Lučenec 13C/123/2013 6613221782 02.01.2014 JUDr. Ján Šulaj ECLI:SK:OSLC:2014:6613221782.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Lučenec samosudcom JUDr. Jánom Šulajom v právnej veci navrhovateľa I. E., F. XX.XX.XXXX, Q. H. W. XX, A. - Z., štátny občan SR, zastúpený JUDr. Ondrejom Szilágyim, advokátom, so sídlom Lučenec, Haličská cesta 3200, proti odporkyni C. Z., F. .
Právna veta: Z ust. § 628 ods. 1 Obč. zákonníka vyplýva, že darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva obdarovanému. Ďalej z ust. § 630 Obč. zákonníka vyplýva, že darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. I keď predmetnou darovacou zmluvou, na základe ktorej odporca nadobudol do svojho vlastníctva nehnuteľnosti, zároveň tento prevzal aj záväzok starať sa o navrhovateľa v starobe, navrhovateľ nedôvodne namieta, že odporca dostal predmetné nehnuteľnosti v hodnote XXX.XXX,- Sk za to, že sa o neho bude starať. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 8Co/329/2012 1311210479 16.04.2013 JUDr. Janka Gažovičová ECLI:SK:KSBA:2013:1311210479.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Janky Gažovičovej a členov senátu JUDr. Moniky Holickej a JUDr Jany Vlčkovej v právnej veci navrhovateľa: Y. Č., X. U. XX, X., proti odporcovi: Y. X., X. B.. V. XX, X., .
Právna veta: Je nepochybné, že rodičia maloletých detí sú ich zákonnými zástupcami, ale ako vyplýva z ust. § 31 Zákona o rodine, žiaden z rodičov nemôže zastupovať maloleté deti pri právnych úkonoch, pri ktorých by mohlo dôjsť ku kolízii záujmov. Na rozdiel od všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 30), ktorý poukazuje na nemožnosť zastúpenia až keď dôjde k stretu záujmov, Zákon o rodine upravuje nemožnosť zastúpenia detí rodičmi už pri potencionálnej možnosti stretu záujmov, pričom je zrejmé, že potencionalita kolízie je daná vždy, ak je maloleté dieťa pri právnom úkone zastúpené rodičom, ktorý j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5CoP/43/2013 3113209607 11.12.2013 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2013:3113209607.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zajacovej a členiek JUDr. Márie Vrtochovej a JUDr. Emílie Zimovej vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti K.: F., nar. XX.XX.XXXX a V., nar. XX.XX.XXXX, v konaní .
Právna veta: Podľa ustálenej súdnej praxe (R 36/80, 33Odo/755/2001 rozsudok NS ČR) aj porušovanie dobrých mravov musí trvať pred výzvou alebo po výzve na vrátenie daru, avšak právo darcu podlieha premlčaniu vo všeobecnej premlčacej dobe, ktorá začína plynúť odo dňa, keď darca mohol právo uplatniť po prvý raz. So zreteľom na § 630 OZ súd prvého stupňa správne vec posúdil, lebo jednostranným právnym úkonom darcu voči obdarovanému, ktorý hrubo porušil dobré mravy svojim právaním k darcovi alebo k členom jeho rodiny sa rozumie porušovanie dobrých mravov značnej intenzity alebo ich sústavné porušovanie (rozsudo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 5Co/343/2013 7810207324 16.01.2014 JUDr. Ján Slebodník ECLI:SK:KSKE:2014:7810207324.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu a sudcov JUDr. Táne Veščičikovej a JUDr. Andreja Šalatu, v právnej veci žalobcov 1/ U. Š., bytom Š.S., E. J.., 2/. B. O., bytom F., Q. XXX, právne zastúpení JUDr. Ladislavom Törökom, .
Právna veta: Nakoľko pre naplnenie ustanovenia § 630 OZ sa vyžaduje hrubé porušovanie dobrých mravov, je potrebné zohľadniť predovšetkým intenzitu, dĺžku a dôsledky porušovania dobrých mravov obdarovaným. Pre toto posúdenie sú rozhodujúce objektívne okolnosti a nie prípadné subjektívne okolnosti na strane darcu, spočívajúce napr. v jeho predstavách, ako mal obdarovaný s darom naložiť. Všeobecne možno za hrubé porušenie dobrých mravov považovať porušenie značnej intenzity alebo porušovanie, ktoré možno označiť ako sústavné, čo podľa judikatúry je najmenej 3x opakované porušenie dobrých mravov. Nie kaž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5Co/394/2016 1515211838 28. 03. 2017 JUDr. Milan Chalupka ECLI:SK:KSBA:2017:1515211838.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Chalupku a členov senátu JUDr. Juraja Považana a JUDr. Janky Richterovej, v právnej veci žalobcu: K. G., J.. XX. XX. XXXX, G.: Š. XX, G., v zast.: JUDr. Barbora Vrbová .
... prof. Sáru, Banská Bystrica ako dlžník a žalobkyňa v 7. rade ako veriteľ zaviazali uzatvoriť v budúcnosti darovaciu zmluvu, predmetom ktorej bude darovanie finančnej čistky vo výške 229.900,-Sk dlžníkom veriteľovi za dohodnutých podmienok. Podmienkou pre ... prof. Sáru, Banská Bystrica ako dlžník a žalobkyňa v 7. rade ako veriteľ zaviazali uzatvoriť v budúcnosti darovaciu zmluvu, predmetom ktorej bude darovanie finančnej čiastky v dohodnutej výške dlžníkom veriteľovi za dohodnutých podmienok. Žalobkyňa v 7. .
... nevyplýva, že by si účastníci v zmluve dohodli možnosť odstúpenia od darovacej zmluvy, a taktiež Občiansky zákonník takúto možnosť pri darovacej zmluve nepripúšťa. Odstúpenie od darovacej zmluvy v danom prípade preto nie je možné, a pokiaľ tak žalobca ... by odôvodňovali pripúšťa. Občiansky zákonník takúto možnosť pri darovacej zmluve nepripúšťa a z obsahu darovacej zmluvy nevyplýva, že by si účastníci konania v zmluve dohodli možnosť odstúpenia od darovacej zmluvy. Okresný súd pri rozhodovaní vychádzal aj z .
... rozhodnutiami preukazujúce podielové spoluvlastníctvo jej právnych predchodcov (od ktorých nadobudla darovacou zmluvou podielové spoluvlastníctvo), listinné dôkazy preukazujúce nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu navrhovateľmi ( odvolacím súdom uvádzané dedičské ... sporného humna v celosti. Všetky listinné dôkazy predložené pre účely súdneho konania napr. darovacia zmluva o nadobudnutí podielového spoluvlastníctva k predmetnému humnu odporkyňou v 1/ rade i s prislúchajúcimi .
... procesného práva. Vyslovil názor, že navrhovatelia podávajú odvolanie iba za účelom získania času pre podanie ich žaloby na neplatnosť darovacej zmluvy zo dňa 29. novembra 2010, ktorú ale prvostupňový súd už ex offo ako prejudiciálnu posúdil z hľadiska absolútnej ... navrhovateľov, t. č. nebohý S. D., nar. XX. XX. XXXX, zomrelý dňa XX. XX. XXXX, predmetnú nehnuteľnosť darovacou zmluvou uzavretou dňa 29. 11. 2010, vklad ktorej povolila Správa katastra Komárno dňa 08. 12. 2010 pod V 4160/2010, previedol .
... stave po tom, ako sa mu tejto pomoci nedostalo od žalovanej, ani iných jeho blízkych osôb. Žalovaná zobrala podpisom darovacej zmluvy na vedomie skutočnosť, že sa darca môže podľa ustanovenia § 630 domáhať vrátenia daru, ak by sa voči darcovi správala ... výnimočne aj ďalšie osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere, pokiaľ by darca ich ujmu dôvodne pociťoval ako vlastnú ujmu. Účinky darovacej zmluvy sa platným odvolaním daru nerušia od začiatku (ex tunc), nakoľko nejde o zrušenie zmluvy v zmysle ust. § 48 ods .
... . Ako vyplýva z výpisu z listu vlastníctva č. 8996, navrhovateľka 1/ nadobudla spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti na základe darovacej zmluvy V 972/05, navrhovatelia 2/ až 6/ nadobudli podiel na nehnuteľnosti na základe osvedčenia o dedičstve 21D/112/2010 ... a uplynula 01. 09. 1996. Navrhovateľka 1/ nadobudla zodpovedajúci spoluvlastnícky podiel k sporným pozemkom v roku 2005 na základe darovacej zmluvy, ktorej vklad bol povolený príslušnou správou katastra pod č. V XXX/XX-XXXX/XX, navrhovatelia 2/ až 6/ .
... odporkyne žiadala napadnuté rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť. Pridržiavala sa písomného vyjadrenia. Po zastavení konania o vklade darovacej zmluvy nebol podaný návrh na vyznačenie obmedzujúcej poznámky a po podaní návrhu na vklad kúpnej zmluvy správa katastra tejto ... je nedostatkom, ktoré by odôvodňovalo prerušenie konania a už vôbec nie zastavenie konania. Čo sa týka obsahu darovacej zmluvy NS SR vyslovil, že je v súlade so zákonom a má požadované náležitosti. Toto rozhodnutie správa katastra .
... vykonal výrub smrekovej drevnej hmoty v hodnote 2.468,17 eur, ktorej vlastníkom sú navrhovatelia 1./ - 4./. Navrhovateľka 4./ Darovacou zmluvou, ktorej vklad bol povolený dňa 11.5.2012 svoj spoluvlastnícky podiel previedla na syna V. H.. Uvedená skutočnosť neovplyvňuje nárok ... /12-ina a navrhovatelia 3./,4./ v podiele 1/4. Pred podaním žaloby na súd navrhovateľka 4./ svoj spoluvlastnícky podiel Darovacou zmluvou zo dňa 11.5.2012, ktorej vklad bol povolený pod V/957/2012, previedla na svojho syna V. H. .
... osvedčil. Taktiež osvedčil i súvislosť nariadeného predbežného opatrenia s konaním vo veci samej, ktorým je žaloba navrhovateľa o vyslovenie neúčinnosti darovacej zmluvy uzatvorenej medzi darcom I. G., rod. I., nar. XX. X. XXXX a obdarovaným N. G., nar. X. X. XXXX, predmetom ... právnej istoty navrhovateľa, že pre prípad úspechu vo veci samej, bude možné jeho nároky uspokojiť z majetku, ktorý jeho dlžníčka darovacou zmluvou na odporcu previedla. Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
... motorovým vozidlom cez uvedené parcely nimi - navrhovateľmi v 1. - 4. rade. Na odôvodnenie svojho návrhu uviedli, že na základe darovacej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena napísanej dňa 27.5.1996 vo forme notárskej zápisnice darca Q. P., nar. XX ... motorovým vozidlom cez uvedené parcely nimi - navrhovateľmi v 1. - 4. rade. Na odôvodnenie svojho návrhu uviedli, že na základe darovacej zmluvy a zmluvy o zriadení vecného bremena napísanej dňa 27.5.1996 vo forme notárskej zápisnice darca Q. P., nar. XX .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.