Nájdené rozsudky pre výraz: dávky invalidného dôchodku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 88

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14 dokumentov
6 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Z právnej úpravy jednotlivých dávok sociálneho poistenia a ich prípadného súbehu pri vyplácaní vyplýva tak, ako to správne okresný súd v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že úrazová dávka je nadstavbovou dávkou k invalidnému dôchodku. Podmienky vzniku invalidity a zákonné predpoklady priznania invalidného dôchodku upravuje § 70 a nasl. Zákona o sociálnom poistení. Invalidný dôchodok sa viaže na pokles zárobkovej schopnosti o najmenej 40%, príčinou ktorej je dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, kým v prípade úrazovej renty ide o následok pracovného úrazu, resp. choroby z povolania. P ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/12/2017 6916200497 23. 03. 2017 JUDr. Drahomíra Dibdiaková ECLI:SK:KSBB:2017:6916200497.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej, členiek senátu JUDr. Evy Kmeťovej a JUDr. Márie Jamriškovej, PhD. v právnej veci žalobcu Sociálna poi
Právna veta: Organizačná zložka Sociálnej poisťovne pri posudzovaní veci objasňuje dôkladne všetky rozhodujúce skutočnosti bez ohľadu na to, či svedčia v prospech, alebo v neprospech účastníka konania. Organizačná zložka Sociálnej poisťovne hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy, a to každý dôkaz osobitne a všetky dôkazy vo vzájomnej súvislosti. Podľa § 209 ods. 1 zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení Rozhodnutie organizačnej zložky Sociálnej poisťovne sa vydáva písomne, ak tento zákon neustanovuje inak. Rozhodnutie musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, musí vychádzať zo spoľahlivo z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 38Sd/7/2013 2013200044 06.08.2013 JUDr. Katarína Benczová ECLI:SK:KSTT:2013:2013200044.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v konaní pred samosudkyňou JUDr. Katarínou Benczovou v právnej veci navrhovateľky: N. L., nar. XX.XX. XXXX, bytom XXX XX A. XXX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa ústredie, ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislav
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Humenné 21C/143/2014 8314210587 26.09.2014 Mgr. Peter Sivák ECLI:SK:OSHE:2014:8314210587.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Humenné sudcom Mgr. Petrom Sivákom v právnej veci žalobcu Slovenská kancelária poisťovateľov, IČO: 36 06 22 35, Bratislava, Trnavská cesta 82, zast. Tomáš Kušnír, s.r.o., IČO: 36613843, Pajštúnska 5, Bratislava proti žalovanému
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10So/52/2012 4012200340 27.02.2013 JUDr. Jana Henčeková ECLI:SK:NSSR:2013:4012200340.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Petra Paludu, v právnej veci navrhovateľa B. Z., bytom O., proti odporkyni Sociálnej poisťovn
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Sd/74/2011 2011200171 23.08.2011 JUDr. Katarína Benczová ECLI:SK:KSTT:2011:2011200171.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v konaní pred samosudkyňou JUDr. Katarínou Benczovou v právnej veci navrhovateľa: N. L., nar. X. L. XXXX, bytom A. V., C. Č.. XX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa ústredie, ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 23Sd/135/2012 4012200340 18.06.2012 JUDr. Dana Kálnayová ECLI:SK:KSNR:2012:4012200340.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v právnej veci navrhovateľa: B. Z., bytom O., O. I. X, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie v Bratislave, Ul. 29. augusta 8, Bratislava, o preplatok na invalidnom dôchodku nebohej N. Z., zomrelej dňa XX. XX.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 38Sp/15/2014 2014200158 18.08.2015 JUDr. Katarína Benczová ECLI:SK:KSTT:2015:2014200158.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v konaní pred samosudkyňou JUDr. Katarínou Benczovou v právnej veci navrhovateľa: K. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom G. T. XX, XXX XX P., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Br
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 19Sd/76/2015 4015200426 01. 12. 2015 JUDr. Viola Takáčová PhD. ECLI:SK:KSNR:2015:4015200426.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v právnej veci navrhovateľky: F. S., K. D. R. XX, X., zastúpená opatrovníkom Mesto Kolárovo, Kostolné nám. 1, Kolárovo, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, ul. 29. augusta 8, Bratislava, o invalidný
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Sa/26/2016 2016200623 29. 01. 2018 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2018:2016200623.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v konaní pred sudcom JUDr. Ľubomírom Bundzelom v právnej veci žalobkyne: Mgr. J. P., nar. XX.XX.XXXX, bytom B. XX, XXX XX D., zastúpenej advokátom JUDr. Adamom Puškárom, so sídlom Karpatská 5, 811 05 Bratislava p
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 2Sd/57/2013 8013200623 25.09.2013 JUDr. Katarína Morozová Nemcová ECLI:SK:KSPO:2013:8013200623.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou JUDr. Katarínou Morozovou Nemcovou v právnej veci navrhovateľa V. Q., r.č. XX XX XX/XXXX, trvale bytom I. XXX/X, XXX XX Z., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu v Bratislave, Ul. 29.
MENU