SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1161214
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64396
USSR: 35589
NSČR: 123958
NSSČR: 66948
USČR: 79866
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424493
Krajské súdy (ČR): 43655
Posledná aktualizácia
04.06.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: dedenie zo zákona


Približný počet výsledkov: 21 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dedenie zo zákona
  • dedenie nájdené 478 krát v 317 dokumentoch
  • zo nájdené 3449754 krát v 378812 dokumentoch
  • zakon nájdené 3796539 krát v 365427 dokumentochPrávna veta: Spoločnú domácnosť podľa § 474 Občianskeho zákonníka tvoria aj tí, ktorí spoločne uhrádzajú len tú časť osobných potrieb, ktorá súvisí napr. s bývaním, stravovaním kým ďalšie potreby ako ošatenie, kultúru a podobne si obstarávajú a uhrádzajú sami. Nie je dokonca ani vylúčené keby jednotlivé spolu žijúce osoby mali vlastné úspory. Spoločná domácnosť predpokladá spravidla spoločné bývanie. Výnimočne netreba trvať na spoločnom bývaní, keď napríklad poručiteľ pre svoj zdravotný stav alebo z bytových dôvodov nemohol mať spoločný byt s osobami, s ktorými inak trvale žil spolu a ktoré sa z tohto dôvo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... neprichádzajú do úvahy ako dedičia zo zákona. Spoločnú domácnosť môžu tvoriť aj partneri rovnakého pohlavia, takže môžu spĺňať podmienky na dedenie zo zákona v druhej skupine dedičov. Ak by však niekto aj žil s niekým spolu v byte, to automaticky neznamená, že je .
Právna veta: Pojem domácnosti vyplýva z ustanovenia § 115 O.z. 1. V zmysle tohto ustanovenia ju tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. Iba samo spolužitie osoby v domácnosti poručiteľa, t.j. bývanie v spoločnom bytom, však ešte samo osebe nezakladá dedičský nárok takejto osoby v zmysle ustanovenia § 474 ods. 1 O.z., prípadne ustanovenia § 475 O.z.; predpokladá sa skutočné a trvalé spolužitie dvoch alebo viacerých ľudí tak, ako by boli členmi rodiny, teda ľudí, ktorí nemajú inú domácnosť. Okrem presne určenej minimálnej dĺžky trvania tohto vzťahu, t.j. n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dedičskej skupine. Návrh odôvodnila tým, že si v dedičskom konaní 10D/1/2011 po poručiteľke C. D. uplatnila nárok na dedenie zo zákona, ktorý zostal v dedičskom konaní sporný a preto súd uznesením zo dňa 19.10.2011 konanie o dedičstve prerušil a .
Právna veta: Skutočnosť, že závetný dedič neoznámil v dedičskom konaní notárovi, že jeho otec zanechal závet, v ktorom ho ustanovil za univerzálneho dediča, nie je dôvodom na vyslovenie absolútnej neplatnosti právneho úkonu. Je to síce pozoruhodná skutočnosť, ktorá je neobvyklá už vzhľadom na okolnosti, za ktorých sa posledná vôľa poručiteľa spísala, keď bol doma aj samotný odporca ale ani táto skutočnosť sama o sebe nemôže byť relevantným dôvodom pri úspešnom uplatňovaní námietky absolútnej neplatnosti právneho úkonu.

Úryvok z textu:
... poukazujúc na to, že sa malo dediť v zmysle závetu, o ktorom v čase dedičského konania vedomosti nemal preto nenamietal dedenie zo zákona. Súd konštatuje, že odporca ako závetný dedič v zákonnej 3-ročnej premlčacej lehote uplatnil svoje právo na súde, a preto .
Kľúčové slová: vydedenie, osvedčenie o dedičstve, náležitosti závetu

Právna veta: Pre spísanie platného závetu sa vyžaduje splnenie formálnych aj obsahových náležitostí. Musí byť urobený v predpísanej, zákonom požadovanej forme. Závet musí urobiť poručiteľ osobne a musí ísť o výslovný prejav poručiteľovej vôle, aby nevzbudzoval žiadne pochybnosti o jeho obsahu. V prípade závetu je určenie dediča, dedičov essentialia negotii, teda nevyhnutnou obsahovou náležitosťou závetu Poručiteľ má pri spísaní závetu zásadnú voľnosť, disponuje testamentárnou slobodou. Túto voľnosť, či slobodu však zákon v určitom zmysle obmedzuje a to v prospech tzv. neopomenuteľných dedičov. Neopom ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... svojim majetkom pre prípad smrti inak, než ustanovuje dedičský poriadok v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 473 až § 475a - dedenie zo zákona). Podľa § 476d ods. 1 Občianskeho zákonníka poručiteľ môže prejaviť svoju poslednú vôľu do notárskej zápisnice, osobitný zákon ustanovuje, kedy .
... sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Podľa ust. § 473 ods. 1 OZ, v prvej skupine (dedenie zo zákona) dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Z Potvrdenia okruhu dedičov, vystaveného dňa 17.05.2013 notárkou ... sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov. Podľa ust. § 473 ods. 1 OZ, v prvej skupine (dedenie zo zákona) dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Z Potvrdenia okruhu dedičov, vystaveného dňa 17.05.2013 notárkou .
... za svoje deti. Nebolo preukázané a ani účastníci netvrdili, žeby poručiteľka Y. J.Á. zanechala závet. V tomto prípade nastupuje dedenie zo zákona. V prvej skupine zákonných dedičov bola povolaná dediť len navrhovateľka ako jediná dcéra poručiteľky, keďže manžel poručiteľku predumrel (§ 473 .
... aj za svoje deti. Nebolo preukázané a ani účastníci netvrdili, žeby poručiteľka Y. J. zanechala závet. V tomto prípade nastupuje dedenie zo zákona. V prvej skupine zákonných dedičov bola povolaná dediť len navrhovateľka ako jediná dcéra poručiteľky, keďže manžel poručiteľku predumrel (§ 473 .
... - poručiteľove vnučky neboli podľa platnej listiny na základe existujúceho právneho stavu schopné dediť, malo sa postupovať na základe ustanovení upravujúcich dedenie zo zákona. Konanie poručiteľa navrhovateľka zdôvodnila tým, že platné právo v čase zriadenia listiny o vydedení poznalo vydedenie žijúcich zákonných dedičov a .
... neboli podľa platnej listiny na základe existujúceho právneho stavu schopné dediť, malo sa postupovať na základe ustanovení upravujúcich dedenie zo zákona. V prvej dedičskej skupine manžel neexistoval a deti poručiteľa boli vydedené. Potomkovia, teda deti vydedených detí dediť ... , ktoré potom v pokračujúcom dedičskom konaní boli opomenuté, na základe čoho sa domáha, aby jej právo na dedenie zo zákona po poručiteľovi J. A. bolo dané ako dôsledok vyriešenia predbežnej otázky na základe rozsudku v tomto konaní. .
... maloletý žalobca v 3. rade po svojej nebohej matke W. Z. L.. M.. G.estament po poručiteľovi neostal, preto nastalo dedenie zo zákona. Manželka poručiteľa dedičstvo odmietla, nededila nič a namiesto nej dedili jej deti, ktoré sú totožné s deťmi poručiteľa, t.j .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.