Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
813008
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48278
USSR: 30515
NSČR: 104501
NSSČR: 56115
USČR: 68941
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399877
Krajské súdy (ČR): 29903
Posledná aktualizácia
17.10.2017 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: dočasná štátna služba


Približný počet výsledkov: 111 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dočasná štátna služba
  • docasny nájdené 21604 krát v 7195 dokumentoch
  • statny nájdené 152801 krát v 60297 dokumentoch
  • sluzba nájdené 591304 krát v 90361 dokumentochOznámenie zamestnanca, že trvá na tom, aby ho zamestnávateľ naďalej zamestnával nahrádza len taká žaloba, v ktorej pracovník uplatnil nielen neplatnosť rozviazania pracovného pomeru, ale aj požiadavku na náhradu mzdy (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Požiadavka zamestnanca, aby ho zamestnávateľ naďalej zamestnával, nie je splnená, ak zamestnanec podal na súde len žalobu o určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru. Oznámenie zamestnanca, že trvá na tom, aby ho zamestnávateľ naďalej zamestnával nahrádza len taká žaloba, v ktorej pracovník uplatnil nielen neplatnosť rozviazania pracovného pomeru, ale aj požiadavku na náhradu mzdy v zmysle ustanovenia § 79 ods. 1 ZP ( R 24/1996 NS ČR). Odvolací súd preto považuje za akceptovateľný postup okresného súdu, ktorý priznal navrhovateľke nárok na náhradu funkčného platu odo dňa prvého pojedn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
311/2001 - Zákonník práce
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Zákon o štátnej službe upravuje tzv. ponukovú povinnosť zamestnávateľa pri výpovedi v zmysle ust. § 47 písm. b), ktorej splnenie je hmotnoprávnou podmienkou platnosti výpovede. Zamestnávateľovi dáva dve alternatívy. Po prvé, ak nemá možnosť zamestnanca naďalej zamestnávať, čo treba vykladať tak, že nemá pre zamestnanca žiadnu prácu (ide tu o tzv. absolútnu nemožnosť zamestnanca ďalej zamestnávať), ponukovú povinnosť nemá. Po druhé, ak má pre zamestnanca také voľné pracovné miesto, ktoré je pre neho vhodné, je povinný predtým, než dá zamestnancovi výpoveď, túto prácu zamestnancovi ponúknuť, ina ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . odôvodnenie: Žalobca sa v predmetnej veci domáha určenia neplatnosti skončenia štátnozamestnaneckého pomeru. Žalobu odôvodnil, cit.: „Žalobca bol žalovaným vymenovaný do dočasnej štátnej služby dňa 01.07.2004 rozhodnutím Č.VSÚ2004/2406 zo dňa 01.07.2004 na štátnozamestnanecké miesto vo funkcii samostatný radca ...
Súvisiace predpisy:
400/2009 - Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 01.01.2017 do 31.05.2017
Právna veta: Pri hľadaní vhodného zamestnania nie je zodpovedný výlučne úrad, ale predpokladá sa určitá aktivita nezamestnaného. Ak úradník úradu práce pracovne pochybil a neplnil povinnosti stanovené zákonom o službách zamestnanosti, či zákonom o zamestnanosti, a neponúkal vhodné pracovné miesta pre žalobcu, takéto konanie nie je možné subsumovať pod diskriminačné konanie, ak takýto neodborný postup robil tento úradník úradu aj vo vzťahu k ostatným uchádzačom o zamestnanie.

Úryvok z textu:
... boli zvýhodnení vo vzťahu k nemu. Žalobca je toho názoru, že od 1.2.2004 žalovaný vymenoval do funkcie do dočasnej štátnej služby iba zamestnancov, ktorí pracovali u právnych predchodcov žalovaného, a tým mu znemožnili uchádzať sa o miesto, ktoré bolo voľné, pretože ...
Súvisiace predpisy:
5/2004 - Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Podľa § 70 ods. 2 písm. a) zákona č. 346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl služobný pomer profesionálneho vojaka možno skončiť prepustením, ak a) požiadal o skončenie služobného pomeru pred uplynutím doby uvedenej v odseku 1 písm. i) až k). Podľa § 21 ods. 3 zákona č. 346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl dočasná štátna služba, ak tento zákon alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, trvá do a) uplynutia doby výsluhy v hodnosti, b) uplynutia maximálnej doby služby alebo c) dosiahnutia 55 rokov veku profesionálneho vojaka. Zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ). Podľa § 21 ods. 3 zákona č. 346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl (3) Dočasná štátna služba, ak tento zákon alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, 15) trvá do a) uplynutia doby výsluhy v hodnosti, právoplatnosť. Predmetom ... ). Podľa § 21 ods. 3 zákona č. 346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl (3) Dočasná štátna služba, ak tento zákon alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, 15) trvá do a) uplynutia doby výsluhy v hodnosti, b) uplynutia ...
Súvisiace predpisy:
346/2005 - Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný od 01.01.2015 do 31.12.2015
... Za program udržiavania sa na účely tohto zákona považuje ponechanie profesionálneho vojaka s jeho písomným súhlasom v dočasnej štátnej službe nad dobu výsluhy v dosiahnutej hodnosti s možnosťou opakovaného zaradenia do programu udržiavania, najdlhšie však do ... služobného pomeru otca maloletého jeho prepustením bola skutočnosť, že nepredložil svoj písomný súhlas na ponechanie v dočasnej štátnej službe nad dobu výsluhy hodnosti a z tohto dôvodu nemohol byť zaradený do programu udržiavania. Zistený dôvod ...
Súvisiace predpisy:
36/2005, 400/2009, 233/1995, 346/2005
... od jej zamestnávateľa, e-mailová komunikácia otca o hľadaní zamestnania, zmluvu o nájme bytu, súhlas otca so zmenou času trvania dočasnej štátnej služby, uznesenie Okresného riaditeľstva PZ Trenčín o trestnom stíhaní otca detí, uznesenie Okresnej prokuratúry Bratislava zo 14.03.2012 o zrušení ...
Súvisiace predpisy:
36/2005, 5/2012
... ústnej časti skúšky v dočasnej štátnej službe žalobkyňa nevyhovela. Na základe uvedeného Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov rozhodnutím zo dňa 17.2.2005 skončil so žalobkyňou štátnozamestnanecký pomer nevykonaním skúšky v dočasnej štátnej službe. V odvolaní proti ... dočasnej štátnej službe v zložení I.. G., C.. I., I.. N., I.. R., I.. Y., ktorú Ministerstvo schválilo podaním zo dňa 3.1.2005. Listom zo dňa 5.1.2005 Úrad pre štátnu službu odsúhlasil návrh okruhu otázok na skúšky dočasnej štátnej služby ...
Súvisiace predpisy:
400/2009, 71/1967, 99/1963, 600/2003, 4/2004, 286/2003, 40/1964, 586/2003
... , sa skončí: a) odvolaním zo štátnozamestnaneckého pomeru z dôvodov uvedených v § 40 ods. 1-3 V stálej štátnej alebo dočasnej štátnej službe služobný úrad skončí štátnozamestnanecký pomer odvolaním aj z týchto dôvodov: a) zrušenia jeho štátnozamestnaneckého miesta, ak štátny zamestnanec, ktorého štátnozamestnanecké ...
Súvisiace predpisy:
400/2009, 71/1967, 365/2004, 311/2001, 655/2004, 442/2007
... 43 ods. 1 písm. b) zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov dňom uplynutia dočasnej štátnej služby - dňa 31.1.2009, čím odpadol dôvod konania. Napriek skutočnosti, že štátnozamestnanecký pomer v čase vzniku úrazu žalobcu trval, bývalý ...
Súvisiace predpisy:
71/1967, 33/2011, 311/2001, 461/2003, 757/2004, 124/2006, 31/2008
... tohto dôvodu návrhu otca na zníženie výživného nemohol vyhovieť. Súd tiež vykonaným dokazovaním mal preukázané, že otec maloletého bol v dočasnej štátnej službe, dlhodobo vedel, že dňom 30. 09. 2012 z dôvodu uplynutia dohodnutej doby služobného pomeru, mu štátna služba končí a preto ...
Súvisiace predpisy:
36/2005, 346/2005
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.