Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1079414
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63682
USSR: 34759
NSČR: 121671
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421605
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
23.01.2020 05:27

Nájdené rozsudky pre výraz: dodatočné prejednanie dedičstva


Približný počet výsledkov: 87 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dodatočné prejednanie dedičstva
  • dodatocny nájdené 69229 krát v 34122 dokumentoch
  • prejednanie nájdené 49608 krát v 25744 dokumentoch
  • dedicstva nájdené 24881 krát v 7109 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 35 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 43 dokumentov


Právna veta: V konaní o dodatočnom prejednaní dedičstva (§ 175x Občianskeho súdneho poriadku) nemožno meniť výsledky pôvodného dedičského konania. Týka sa to tak majetku a dlhov, ako aj okruhu účastníkov konania a dedičských práv. Všetky rozhodnutia v konaní podľa § 175x O. s. p., sa preto môžu týkať len novo zisteného majetku. Dôvodom dodatočného dedičského konania podľa § 175x O. s. p. nie je vadné skutkové zistenie, ktoré mohlo mať vplyv na rozhodnutie, ktorým bolo pôvodné dedičské konanie skončené, ani porušenie procesných zásad pri konaní a rozhodovaní veci, ale neúplnosť skutkových podkladov týkajúci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Co/116/2013 8111235011 09.10.2013 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2013:8111235011.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrankovej a z členov senátu JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD. a JUDr. Viery Kandrikovej v právnej veci žalobcov: 1. S. X., rod. A., nar. XX. XX. XXXX, bytom F. XXXX/XX, K. K. - .
Právna veta: V tretej dedičskej skupine dedia poručiteľovi súrodenci (brat, sestra). Na veľkosť ich podielu nemá žiadny vplyv skutočnosť, či ide o súrodencov plnorodých (majú spoločných obidvoch rodičov), alebo o súrodencov polorodých (majú spoločného iba jedného z rodičov). Okrem nich v tejto skupine dedia osoby, ktoré žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktoré sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázané výživou na poručiteľa. V tejto skupine nadobúdajú dedičia (každá osoba) dedičstvo rovnakým dielom. Ak nededí niektorý zo súrode ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konaní vedenom na tunajšom súde pod sp.zn. 22D614/2010 sa prejednáva dodatočné prejednanie dedičstva po poručiteľovi N. X. zomrelom dňa XX.X.XXXX. Návrh na dodatočné prejednanie dedičstva podala H. T. bytom K.. Uznesením č.k. 22D/614/2010-47 Dnot ... sa s čestným prehlásením, s čestným prehlásením Františka K., s dedičským spisom 22D/614/2010 a z neho návrh na dodatočné prejednanie dedičstva a spis 22D1096/2008, so zápisnicou z výsluchu, s listom a dospel k tomuto skutkovému a právnemu záveru: V .
Právna veta: Legitimácia na podanie návrhu na začatie konania o vyhlásenie za mŕtveho je determinovaná právnym záujmom na veci, teda na vyhlásení fyzickej osoby za mŕtvu (s výnimkou prípadu, kedy súd môže vyhlásiť osobu za mŕtvu aj bez návrhu, ak je isté, že fyzická osoba nežije - napr. letecké katastrofy a pod.). Právny záujem je iba taký záujem, s ktorým spája právny poriadok určité práva, a ktoré by určitá osoba nemohla realizovať bez toho, aby fyzická osoba bola vyhlásená za mŕtvu. V okolnostiach konkrétnej veci môže mať právny záujem napríklad manžel, pre ktorého vytvára manželstvo s nezvestnou osobou ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyššie uvedené (bod 11.) navrhovateľ ako potencionálny dedič po Y. B. s ohľadom na obsah predloženého závetu v konaní o dodatočné prejednanie dedičstva mal právny záujem na podaní návrhu na začatie konania o vyhlásení za mŕtveho. Napriek tomu odvolací súd po preskúmaní napadnutého .
... nebohej Z. C., zomrelej v Rusku - sestre nebohého poručiteľa. Dňa 22. 10. 2009 bol podaný návrh na dodatočné prejednanie dedičstva po nebohom poručiteľovi, a to na prejednanie nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. XXXX, katastrálne územie K. H. ... nebohej Z. C., zomrelej v Rusku - sestre nebohého poručiteľa. Dňa 22. 10. 2009 bol podaný návrh na dodatočné prejednanie dedičstva po nebohom poručiteľovi, a to na prejednanie nehnuteľností zapísaných na liste vlastníctva č. XXXX, katastrálne územie K. H. .
... ani v nájomnej zmluve, ktorú obdarovaný uzavrel s PD Košolná. Dedičia po C. C. (zomr. XX.XX.XXXX) požiadali o dodatočné prejednanie dedičstva, v ktorom bola prejednaná aj parc. č. XXX zapísaná vo vl. č. XXX orná pôda vo výmere 27.838 m2 ... ani v nájomnej zmluve, ktorú obdarovaný uzavrel s PD Košolná. Dedičia po C. C. (zomr. XX.XX.XXXX) požiadali o dodatočné prejednanie dedičstva, v ktorom bola prejednaná aj parc. č. XXX zapísaná vo vl. č. XXX orná pôda vo výmere 27.838 m2 .
... že žiada schváliť právny úkon - dedičskú dohodu, ktorej predmetom bolo 20 kusov cenných papierov. Išlo o dodatočné prejednanie dedičstva po manželke opatrovníka a matke pozbaveného. Cenné papiere zdedil opatrovník s povinnosťou vyplatiť svojmu synovi J. H., ... že žiada schváliť právny úkon - dedičskú dohodu, ktorej predmetom bolo 20 kusov cenných papierov. Išlo o dodatočné prejednanie dedičstva po manželke opatrovníka a matke pozbaveného. Cenné papiere zdedil opatrovník s povinnosťou vyplatiť svojmu synovi J. H .
... pre maloletého Y. Š.. A. Q., nar. XX.XX.XXXX s ustanovením za kolízneho opatrovníka maloletého Y. v konaní o dodatočné prejednanie dedičstva súhlasila. Podľa § 31 ods. 2 Zákona o rodine žiadny z rodičov nemôže zastupovať svoje maloleté dieťa, ak ide o ... .XXXX, O. V., R. Q. XXXX/X, za opatrovníka pre mal. Y. Š., nar. XX.XX.XXXX pre konanie o dodatočné prejednanie dedičstva, vedené na Okresnom súde Považská Bystrica pod spis. zn. 4D 46/2013. odôvodnenie: Notárka JUDr. Emília Rosinová v konaní o .
... Bratislava III. o ustanovenie opatrovníka pre dedičské konanie nesvojprávnej, nakoľko opatrovník nesvojprávneho je rovnako účastníkom dedičského konania o dodatočné prejednanie dedičstva, vedenom na Okresnom súde Bratislava III. pod sp. zn 30D/558/2012. Za opatrovníka v dedičskom konaní ... dedičské konanie I. D., R. XX.XX.XXXX, D. C. XX, ktorá bude nesvojprávneho zastupovať v konaní o dodatočné prejednanie dedičstva po poručiteľovi U. P., zomr. XX.XX.XXXX, vedenom na Okresnom súde Bratislava III. pod sp. zn 30D .
... : Opatrovníčka B. C., nar. XX.X.XXXX podala návrh na schválenie právneho úkonu a to návrhu na začatie konania na dodatočné prejednanie dedičstva po otcovi B. C., pričom návrh bol podaný na Okresnom súde M. a konanie sa vedie pod sp.zn. 12D .
... ktorého navrhovateľ ako jediný dedič mal na podklade závetu dediť tieto nehnuteľnosti prededené neboli. V konaní o dodatočné prejednanie dedičstva na Notárskom úrade JUDr. Kataríny Čarneckej mu bolo oznámené, že nehnuteľnosti pre katastrálne územie U., a ... ktorého navrhovateľ ako jediný dedič mal na podklade závetu dediť tieto nehnuteľnosti prededené neboli. V konaní o dodatočné prejednanie dedičstva na Notárskom úrade JUDr. Kataríny Čarneckej mu bolo oznámené, že nehnuteľnosti pre katastrálne územie U., a .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.