SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1119961
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64072
USSR: 35202
NSČR: 123053
NSSČR: 66324
USČR: 79665
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423366
Krajské súdy (ČR): 43537
Posledná aktualizácia
09.04.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: dohoda rodičov o úprave ich rodičovských práv a povinností


Približný počet výsledkov: 23 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dohoda rodičov o úprave ich rodičovských práv a povinností
  • dohoda nájdené 589381 krát v 110532 dokumentoch
  • rodic nájdené 916238 krát v 64375 dokumentoch
  • o nájdené 12602624 krát v 421353 dokumentoch
  • uprava nájdené 396624 krát v 104280 dokumentoch
  • ich nájdené 1010244 krát v 259243 dokumentoch
  • rodicovsky nájdené 201026 krát v 39256 dokumentoch
  • prav nájdené 379841 krát v 105923 dokumentoch
  • a nájdené 20059072 krát v 423360 dokumentoch
  • povinnost nájdené 1824807 krát v 279833 dokumentochPrávna veta: Rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Súčasťou rodičovských práv a povinností sú najmä sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu, všestranný vývoj maloletého dieťaťa, zastupovanie maloletého dieťaťa a správa majetku maloletého. Do úpravy výkonu rodičovských práv a povinností patrí aj úprava styku s dieťaťom. Ak sa rodičia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11CoP/75/2013 2513206739 08.07.2013 Mgr. Fedor Benka ECLI:SK:KSTT:2013:2513206739.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté deti: S. J., nar. XX.XX.XXXX a F. J., nar. XX.XX.XXXX, v konaní zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Piešťanoch, deti rodičov: matka - C. J., nar. XX.XX.XXXX, bytom F. C. XXX/ .
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na to, že podľa § 25 ods. 1,2 Zákona o rodine, rodičia sa môžu dohodnúť o úprave styku s maloletým dieťaťom pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo; dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom sa stane súčasťou rozhodnutia o rozvode. Ak sa rodičia nedohodnú o úprave styku s maloletým dieťaťom podľa ods. 1, súd upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom v rozhodnutí o rozvode; to neplatí, ak rodičia úpravu styku žiadajú neupraviť. Citované zákonné ustanovenie dáva rodičom možnosť dohodnúť sa na úprave styku s maloletým dieťaťom. Úprava styku rodičov s di ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 2CoP/37/2013 8613202712 20.01.2014 JUDr. Mariana Muránska ECLI:SK:KSPO:2014:8613202712.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Mariany Muránskej a sudcov JUDr. Jozefa Angeloviča a JUDr. Daniely Babinovej v právnej veci mal. F. A., nar. XX.XX.XXXX, zastúpenej opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a .
... úpravu rodičovských práv a povinností, dňa 24.6.2013 takto rozhodol: S c h v a ľ u j e dohodu rodičov o úprave ich rodičovských práv a povinností ku maloletému Y. Č., Q.. X.XX.XXXX, v tomto znení: Maloletý Y. Č., Q.. X.XX.XXXX sa z .
... o rodine. Preto manželstvo rozviedol a podľa § 24 ods. 1, 3 a § 25 ods. 1 citovaného zákona schválil dohodu rodičov o úprave ich rodičovských práv a povinností na čas po rozvode k deťom, považuje ju za zodpovedajúcu veku a odôvodnením potrebám detí i osobným a zárobkovým pomerom .
... výšku výživného navrhol upraviť po 60 eur mesačne na jedno mal. dieťa. Kolízny opatrovník v prípade rozvodu manželstva doporučil schváliť dohodu rodičov o úprave ich rodičovských práv a povinností, nakoľko táto je v záujme maloletých detí. Podľa § 22 Zákona o rodine k zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len .
... vyhovel a manželstvo rozviedol. Zároveň súd podľa § 24 ods. 1, 2, 3 citovaného zákona schválil dohodu rodičov o úprave ich rodičovských práv a povinností na čas po rozvode k maloletým deťom Petrovi a Veronike, lebo ju považuje za zodpovedajúcu veku a odôvodneným ... vyhovel a manželstvo rozviedol. Zároveň súd podľa § 24 ods. 1, 2, 3 citovaného zákona schválil dohodu rodičov o úprave ich rodičovských práv a povinností na čas po rozvode k maloletým deťom Petrovi a Veronike, lebo ju považuje za zodpovedajúcu veku a .
... iba predmet konania a ustanovenia zákona, podľa ktorých rozhodol. Na základe takto zisteného skutkového stavu súd dospel k záveru, že dohoda rodičov o úprave ich rodičovských práv a povinností k malol. dieťaťu sa neprieči zákonu ani záujmu dieťaťa, zodpovedá odôvodneným potrebám dieťaťa, ako aj možnostiam a schopnostiam oboch rodičov .
... viac ako 5 rokov. Odporca s návrhom súhlasil. Kolízny opatrovník v prípade rozvodu manželstva doporučil schváliť dohodu rodičov o úprave ich rodičovských práv a povinností, nakoľko táto je v záujme maloletých detí. Podľa § 22 Zákona o rodine k zrušeniu ... 19 Zákona o rodine. Odporca s návrhom súhlasil. Kolízny opatrovník v prípade rozvodu manželstva doporučil schváliť dohodu rodičov o úprave ich rodičovských práv a povinností, nakoľko táto je v záujme maloletých detí. Podľa § 22 Zákona o rodine k zrušeniu .
... súdu č.k. 7C/13/2008-37 zo dňa 28.04.2008 bolo manželstvo rodičov rozvedené a zároveň súd schválil dohodu rodičov o úprave ich rodičovských práv a povinností k mal. W. K., nar. XX.XX.XXXX, na čas po rozvode, na základe ktorej bol maloletý zverený do osobnej .
... trov konania. Prvostupňový súd rozhodol rozsudkom zo dňa 29. 6. 2012 o rozvode manželstva navrhovateľky a odporcu a súčasne schválil dohodu rodičov o úprave ich rodičovských práv a povinnosti k ich maloletej dcére L.. Styk odporcu s maloletou dcérou L. súd neupravil. Súčasne rozhodol o trovách konania. Proti rozsudku .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.