Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1034202
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62720
USSR: 34284
NSČR: 119045
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 418542
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
18.09.2019 05:27

Nájdené rozsudky pre výraz: dohodnutá výška úrokov z omeškania


Približný počet výsledkov: 44 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dohodnutá výška úrokov z omeškania
  • dohodnuty nájdené 290501 krát v 74435 dokumentoch
  • vyska nájdené 2165026 krát v 287622 dokumentoch
  • urok nájdené 910601 krát v 98727 dokumentoch
  • z nájdené 9315103 krát v 414711 dokumentoch
  • omeskanie nájdené 1027056 krát v 102332 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 13 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty


Právna veta: Zákonným dôsledkom omeškania so splnením peňažného záväzku je podľa Obchodného zákonníka povinnosť dlžníka zaplatiť s poukazom na § 369 ods. 1 Obch. zák. úrok z omeškania, s platením ktorého vopred súhlasil. Ak dlžník pri splatnosti svojho záväzku neuhradí veriteľovi dlžnú sumu nastáva situácia, ako by bol tento dlžník veriteľom úverovaný. Možnosť zmluvne dohodnúť výšku úrokovej sadzby pre prípad omeškania je obmedzená požiadavkou, aby dohodnutá výška nebola v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku. Výška úrokovej sadzby preto závisí od okolností, za akých boli úroky dohodnuté, najmä o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/161/2015 6713207891 12.08.2015 JUDr. Drahomíra Dibdiaková ECLI:SK:KSBB:2015:6713207891.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej, členiek senátu JUDr. Evy Kmeťovej a JUDr. Márie Jamriškovej, PhD. v právnej veci navrhovateľa TRANSMEDIC SLOVAKIA .
Právna veta: Medzi žalobcom a žalovaným došlo platne k uzatvoreniu zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, v rámci ktorej si zmluvné strany dobrovoľne dohodli 90-dňovú lehotu splatnosti. Návrh zmluvy o dielo bol predložený žalobcovi žalovaným a žalobca navrhnutú 90-dňovú lehotu splatnosti len akceptoval.Pokiaľ žalovaný mal v úmysle dojednať so žalobcom splatnosť odlišným spôsobom, ako bola v zmluve o dielo zakotvená, nič mu v negociačnom procese nebránilo, aby v rámci verejnosúťažných podmienok takto zmluvu nastavil. Napriek tomu po prebehnutí verejnej súťaže uzatvoril zmluvu v intenc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 41Cob/114/2016 6615200702 30. 11. 2016 JUDr. Miroslava Púchovská ECLI:SK:KSBB:2016:6615200702.1 Rozhodnutie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Miroslavy Púchovskej a členiek senátu JUDr. Aleny Križanovej a JUDr. Miriam Boborovej Sninskej, v právnej veci žalobcu EURO-BUILDING, a.s. so sídlom Podunajská .
... .2011 iba v sadzbe 1 % ročne /z akých dôvodov iba v tejto časti a nie v celom rozsahu účastníkmi Zmluvy dohodnutej výšky úroku z omeškania nebolo súdu v konaní uvádzané, pričom vzhľadom na vyjadrenie úrokov z omeškania v prílohe zmluvy o postúpení pohľadávok v konkrétnej .
... časť takto vzniknutého dlhu, preto podal žalobca žalobný návrh a okrem istiny žiadal, aby ju súd zaviazal na zaplatenie zmluvnej dohodnutej výšky úroku z omeškania vo výške 0,024 % denne, čo ročne predstavuje 8,76 %. Súd na základe návrhu žalobcu vydal platobný rozkaz 7C 78 .
... 8,70 eur. Súd prvého stupňa urobil záver o neprijateľnosti zmluvnej pokuty vzhľadom na jej výšku i záver o neprijateľnosti dohodnutej výšky úrokov z omeškania s odkazom na aplikáciu noriem občianskeho práva. Žalobca sa v odvolacích námietkach domáha, aby tento nárok bol posúdený výlučne podľa .
... prvého stupňa vo zvyšku uplatňovaných nárokov prijal záver o neprijateľnosti zmluvnej pokuty vzhľadom na jej výšku i záver o neprijateľnosti dohodnutej výšky úrokov z omeškania s odkazom na aplikáciu noriem občianskeho práva. Žalobca sa v odvolacích námietkach domáhal, aby tento nárok bol posúdený podľa obchodného .
... hospodárskym dôvodom, čo by malo za následok rozpor dojednania so zásadami poctivého obchodného styku. Nakoľko v danom prípade neprimeranosť účastníkmi dohodnutej výšky úroku z omeškania nevyplýva zo žiadnych okolností sporu, pričom v súlade so stanoviskom žalobcu je aj podľa poznatkov odvolacieho súdu v obchodných vzťahoch .
... . 2 O.s.p. a Nar. vl. č. 87/1995 Z.z. Žalobca sa podľa bodu 10. VOP nedomáhal priznania dohodnutej výšky úroku z omeškania a to 0,3% denne za každý deň omeškania so splatením splátky úveru alebo jej časti. Súd zamietol žalobu v .
... , v súvislosti s rozhodnutiami Najvyššieho súdu SR z rokov 2004 a 2005 na ktoré žalovaný poukazoval vo vzťahu k dohodnutej výške úroku z omeškania súd uvádza, že tieto, odhliadnuc od skutočnosti, že pre súd v tejto veci nie sú záväzné nemožno v prejednávanom ... súd so žalobou na určenie neplatnosti Zmluvy o úvere zo dňa 14.9.2004 aj v časti týkajúcej sa dohodnutej výšky úrokov z omeškania, prípadne zmluvných pokút spojených s omeškaním, keď platnosť tejto časti zmluvy by mohla obstáť len v prípade, že .
... Eur, ako aj úroku z omeškania z dlžných splátok, ale nie vo výške 326,34 Eur. Žalobca vychádza z nezákonne dohodnutej výšky úrokov z omeškania 0,1 % denne. V tejto časti je zmluva neplatná z hľadiska charakteru spotrebiteľskej zmluvy. Výška úrokov z omeškania nemôže prekročiť .
... poplatok za odoslanie upomienky vo výške podľa platného cenníka. Medzi účastníkmi bola dohodnutá úroková sadzba 18,90% ročne a pri dohodnutej výške úroku z omeškania podľa uvedenej podmienky by takto predstavoval úrok z omeškania výšku 23,90% ročne /18,90 + 5/. S poukazom na charakter .
... nepriznal. Súd s poukazom na hore uvedené dôvody o nepreukázaní započítania platieb zo strany žalovaného, neprijateľnosti účtovaných poplatkov a neplatne dohodnutej výšky úroku z omeškania pri rozhodovaní o uložení povinnosti žalovanej zaplatiť nesplatenú vyčíslenú istinu úveru 1.929,50 eur, od ktorej odpočítal vyčíslené poplatky .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.