Nájdené rozsudky pre výraz: dokazovanie listinnými dokladmi

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 207

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Predmetná úverová zmluva podľa ustanovenia § 9 zákona č. 129/2010 neobsahuje všetky obligatórne náležitosti, a to údaj o dobe trvania zmluvy a termíne jej konečnej splatnosti, neobsahuje jasné a presné vyjadrenie termínov jednotlivých splátok a je v nej nesprávne uvedená ročná percentuálna miera nákladov (§ 9 ods. 2 písm. f), j) a k) zákona č. 129/2010 Z.z.), v dôsledku čoho je nutné úver poskytnutý odporkyni zo strany navrhovateľa posúdiť v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z.z. ako úver bezúročný a bez poplatkov. Z obsahu zmluvy nie je možné zistiť údaj o jej trvaní a termín konečnej spl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Brezno 2C/72/2015 6314208732 29. 01. 2016 JUDr. Stanislava Padúchová ECLI:SK:OSBR:2016:6314208732.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Brezno, sudkyňou JUDr. Stanislavou Padúchovou, v právnej veci navrhovateľa TELERVIS PLUS a.s., IČO: 35 717 769, so sídlom Staré Grunty 7, 841 04 Bratislava, právne zastúpený JUDr. Vratislavom Šteffekom, advokátom, AK s
Právna veta: Podľa § 129 ods. 1 O.s.p. dôkaz listinou sa vykoná tak, že predseda senátu alebo samosudca na pojednávaní listinu alebo jej časť prečíta alebo oznámi jej obsah. To neplatí, ak súd vo veci nenariaďuje pojednávanie. Podľa ustálenej judikatúry musí byť tento spôsob vykonania dôkazov zrejmý zo zápisnice o pojednávaní, pričom vykonávanie dôkazov celým spisov súhrne nie je správne, lebo z takéhoto postupu nemožno posúdiť, ktorý konkrétny dôkazný prostriedok z trestného, prípadne iného spisu súd využil, keď spravidla nedochádza k tomu, aby bol v občianskom súdnom konaní čítaný alebo oboznamovan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Dolný Kubín 7C/948/1998 5498899819 26.09.2012 JUDr. Rastislav Plutinský ECLI:SK:OSDK:2012:5498899819.17 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Dolný Kubín samosudcom JUDr. Rastislavom Plutinským v právnej veci navrhovateľa: 1. I. Z., rod. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom B. D., O.E. XXXX/XX, 2. J. L., rod. Z., nar. XX.XX.XXXX, bytom B. D., A. XXXX/X-XX, 3. Y. Z
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/266/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7109229968 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oto Jurčo ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7109229968.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ota Jurča a člen
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5Co/92/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1513200711 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 06. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Juraj Považan ECLI: ECLI:SK:KSBA:2015:1513200711.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Cha
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5Co/142/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1513206549 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 06. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Chalupka ECLI: ECLI:SK:KSBA:2015:1513206549.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana C
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 15Cob/231/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4110201596 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 01. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Hritzová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2014:4110201596.5 Uznesenie Krajský súd v Nitre v právnej veci právnickej osoby - obchodnej spoločnosti, ktorá je zapísaná v Obchodnom regis
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 13Co/697/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6312208481 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 11. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI: ECLI:SK:KSBB:2014:6312208481.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zložen
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 7Co/301/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5411204117 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 12. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Katarína Beniačová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2013:5411204117.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľa: Československá obchodná banka, a.s., Mic
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 16Cb/1/2008 Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2011 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Juraj Sopoliga ECLI: ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach samosudcom JUDr. Jurajom Sopoligom v právnej veci navrhovateľa: V. F., nar. XX.XX.XXXX,. P. X,. XXX. XX. K., zastúpeného advokátko
MENU