Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
842764
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 51135
USSR: 30515
NSČR: 106785
NSSČR: 56972
USČR: 69997
EUR-LEX (sk): 11140
EUR-LEX (cz): 11178
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 402740
Krajské súdy (ČR): 31287
Posledná aktualizácia
16.01.2018 06:52

Nájdené rozsudky pre výraz: dokazovanie listinnými dokladmi


Približný počet výsledkov: 839 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dokazovanie listinnými dokladmi
  • dokazovanie nájdené 457931 krát v 149971 dokumentoch
  • listinnymi nájdené 63762 krát v 44825 dokumentoch
  • doklad nájdené 212197 krát v 63334 dokumentochKonanie o ochranu osobnosti. Neadekvátne správanie pracovníka kontrolnej skupiny pri výkone kontroly. Zamietnutie návrhu pre nedostatok pasívnej legitimácie odporcov (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Otázku, kto je v tom - ktorom prípade subjektom ochrany a kto je subjektom zásahu, musí súd v konaní o ochranu osobnosti riešiť vždy medzi prvými. Pokiaľ súd nemá vyriešenú otázku, do práv koho bolo zasiahnuté, a kto sa dopustil (mal dopustiť tvrdeného) zásahu, nie je (ešte) opodstatnené riešenie otázky nedovolenosti zásahu, jeho intenzity a dôsledkov, existencie príčinnej súvislosti medzi zásahom a spôsobenou nemajetkovou ujmou, adekvátnosti požadovanej formy nápravy spôsobenej ujmy, splnenia podmienok pre priznanie náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, primeranosti výšky priznávaného zadosť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z ceny v čase poškodenia. Táto zásada podľa ktorej sa pri určení ceny vychádza z ceny v čase poškodenia, však neznamená, že poškodený dostane náhradu škody vždy v takej výške, akú predstavuje cena poškodenej novej veci v čase poškodenia. Tak by sa poškodený bezdôvodne obohatil na úkor škodcu, najmä ak bola poškodená vec, ktorá sa užívala už niekoľko rokov, vec opotrebovaná alebo dokonca už pred tým poškodená. Výška náhrady škody môže byť totožná s cenou veci v čase jej poškodenia iba vtedy, ak bola poškodená celkom nová vec. Pri všetkých ostatných ve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... diskov taký, že nebránil ich ďalšiemu využitiu. Súd vychádzal pri rozhodovaní zo skutkového stavu zisteného vykonaným dokazovaním, listinnými dokladmi založenými v spise, pričom prihliadol na ďalší obsah spisového materiálu (§ 120 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku ... výške 983,30 eur a preto návrhu Súd vychádzal pri rozhodovaní zo skutkového stavu zisteného vykonaným dokazovaním, listinnými dokladmi založenými v spise, pričom prihliadol na ďalší obsah spisového materiálu (§ 120 ods. 1 Občianskeho súdneho ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Predmetná úverová zmluva podľa ustanovenia § 9 zákona č. 129/2010 neobsahuje všetky obligatórne náležitosti, a to údaj o dobe trvania zmluvy a termíne jej konečnej splatnosti, neobsahuje jasné a presné vyjadrenie termínov jednotlivých splátok a je v nej nesprávne uvedená ročná percentuálna miera nákladov (§ 9 ods. 2 písm. f), j) a k) zákona č. 129/2010 Z.z.), v dôsledku čoho je nutné úver poskytnutý odporkyni zo strany navrhovateľa posúdiť v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z.z. ako úver bezúročný a bez poplatkov. Z obsahu zmluvy nie je možné zistiť údaj o jej trvaní a termín konečnej spl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pojednávania v zmysle § 115a zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“). Súd vykonal dokazovanie listinnými dokladmi obsiahnutými v spise tunajšieho súdu, a to oboznámením sa s návrhom na začatie konania, Zmluvou o spotrebiteľskom úvere č. XXXXXXXXX ...
Súvisiace predpisy:
129/2010 - Zákon o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Podľa § 129 ods. 1 O.s.p. dôkaz listinou sa vykoná tak, že predseda senátu alebo samosudca na pojednávaní listinu alebo jej časť prečíta alebo oznámi jej obsah. To neplatí, ak súd vo veci nenariaďuje pojednávanie. Podľa ustálenej judikatúry musí byť tento spôsob vykonania dôkazov zrejmý zo zápisnice o pojednávaní, pričom vykonávanie dôkazov celým spisov súhrne nie je správne, lebo z takéhoto postupu nemožno posúdiť, ktorý konkrétny dôkazný prostriedok z trestného, prípadne iného spisu súd využil, keď spravidla nedochádza k tomu, aby bol v občianskom súdnom konaní čítaný alebo oboznamovan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozsudku číslo konania 7C 948/1998-392 zo dňa 03.11.2010 súd uviedol toto: Súd vykonal v predmetnej veci dokazovanie listinnými dokladmi založenými v spise ako i oboznámením sa so spismi Okresného súdu Dolný Kubín sp. zn. 5C 336/91, 8C/832 ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
... pojednávania, keďže hodnota navrhovateľom uplatnenej pohľadávky bez príslušenstva neprevyšuje 1 000,- Eur. Pri rozhodovaní prihliadol na obsah spisu. Súd vykonal dokazovanie listinnými dokladmi tvoriacimi obsah súdneho spisu - hlásením o porušení tarifných a prepravných podmienok č. 1145627, výzvou na zaplatenie zo dňa 19. 12 ...
Súvisiace predpisy:
655/2004, 168/1996, 52/2013, 99/1963
... konania, súd prejednal vec bez nariadenia pojednávania (§ 115a ods.1 a 2 O.s.p.). Vo veci bolo vykonané dokazovanie listinnými dokladmi predloženými navrhovateľom, na základe ktorých súd zistil tento skutkový stav: Z Hlásenia o porušení tarifných a prepravných podmienok zo dňa ...
Súvisiace predpisy:
655/2004, 87/1995, 40/1964, 71/1992
... potrebné, aby súd zvýšil výživné od tohto dátumu sumou 50,- až 60,- eur. Okrem výsluchu účastníkov súd vo veci vykonal dokazovanie listinnými dokladmi založenými v spise, spisom tunajšieho súdu 7C/126/2009 a zistil tento skutkový stav: Naposledy bolo rozhodované o výživnom na ...
Súvisiace predpisy:
233/1995, 36/2005
... pojednávania, keďže hodnota navrhovateľom uplatnenej pohľadávky bez príslušenstva neprevyšuje 1 000,- Eur. Pri rozhodovaní prihliadol na obsah spisu. Súd vykonal dokazovanie listinnými dokladmi tvoriacimi obsah súdneho spisu - hlásením o porušení tarifných a prepravných podmienok č. 1131262, výzvou na zaplatenie, lustráciou občianskeho preukazu odporcu ...
Súvisiace predpisy:
655/2004, 168/1996, 99/1963
... konania, súd prejednal vec bez nariadenia pojednávania (§ 115a ods.1 a 2 O.s.p.). Vo veci bolo vykonané dokazovanie listinnými dokladmi predloženými navrhovateľom, na základe ktorých súd zistil tento skutkový stav: Z Hlásenia o porušení tarifných a prepravných podmienok zo dňa ...
Súvisiace predpisy:
655/2004, 87/1995, 40/1964, 168/1996, 71/1992
... konania, súd prejednal vec bez nariadenia pojednávania (§ 115a ods.1 a 2 O.s.p.). Vo veci bolo vykonané dokazovanie listinnými dokladmi predloženými navrhovateľom, na základe ktorých súd zistil tento skutkový stav: Z Hlásenia o porušení tarifných a prepravných podmienok zo dňa ...
Súvisiace predpisy:
655/2004, 87/1995, 40/1964, 168/1996, 71/1992
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.