SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1160692
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64395
USSR: 35578
NSČR: 123923
NSSČR: 66933
USČR: 79856
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424466
Krajské súdy (ČR): 43643
Posledná aktualizácia
04.06.2020 04:26

Nájdené rozsudky pre výraz: dokazovanie v správnom konaní


Približný počet výsledkov: 155 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dokazovanie v správnom konaní
  • dokazovanie nájdené 550350 krát v 167635 dokumentoch
  • v nájdené 21172805 krát v 424338 dokumentoch
  • spravny nájdené 1596148 krát v 310465 dokumentoch
  • konanie nájdené 6949769 krát v 408595 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 141 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 15 dokumentov


Právna veta: Čo sa týka námietky nedostatočne zisteného skutkového stavu, navrhovateľ nešpecifikoval, ktoré konkrétne skutkové zistenia boli nedostatočne zistené. Nestačí citovať paragrafy, ako tomu bolo v prípade navrhovateľa (keď citoval ustanovenia § 32 ods. 1, § 46 Správneho poriadku) a opätovne výrok napadnutého rozhodnutia. Tiež nestačí, aby odôvodnil túto námietku všeobecným výkladom zákonných noriem, napr. čo má obsahovať odôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu. Keďže navrhovateľ konkrétne neuviedol, v čom vidí nedostatočne zistený skutkový stav, táto námietka je nedôvodná. Čo sa týka námiet ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 22Sp/41/2011 5010200688 16.03.2012 JUDr. Jana Martinčeková ECLI:SK:KSZA:2012:5010200688.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v konaní pred samosudkyňou JUDr. Janou Martinčekovou, v právnej veci navrhovateľa: DAJAN s.r.o., so sídlom Belá č. 939, Terchová, IČO: 30 222 869, právne zastúpený Mgr. Róbertom Kučerom, advokátom so sídlom S. P. XX, R., .
Právna veta: Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 27.02.2008 č. sp. zn. 6Sžo/61/2007-121 a v rozsudku zo dňa 18.05.2011 sp. zn. 2Sžo/132/2010, čo vyplýva ako z prvostupňového, tak aj druhostupňového rozhodnutia žalovaného správneho orgánu, ktorý po doplnení dokazovania v správnom konaní o určenie dobývacieho priestoru „B. A.“ inej organizácii zvážil proporcionalitu ochrany legitímneho cieľa a intenzitu zásahu do práv žalobcu garantovaných zákonov, preukázal verejný záujem spočívajúci v dobývaní výhradných ložísk. Z obsahu týchto rozhodnutí súd zistil, že bolo preukázané, že žalobca dobývací p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sp. zn. 2Sžo/132/2010, čo vyplýva ako z prvostupňového, tak aj druhostupňového rozhodnutia žalovaného správneho orgánu, ktorý po doplnení dokazovania v správnom konaní o určenie dobývacieho priestoru „B. A.“ inej organizácii zvážil proporcionalitu ochrany legitímneho cieľa a intenzitu zásahu do práv žalobcu garantovaných .
Právna veta: Predmetom súdneho prieskumu v tomto konaní je preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu o nároku navrhovateľa na úrazovú rentu podľa § 88 zákona č. 461/2003 Z. z.. Úlohou súdu pri výkone správneho súdnictva nie je nahradzovať činnosť správnych orgánov, ale len preskúmavať zákonnosť ich postupov a rozhodnutí, teda to, či oprávnené a príslušné správne orgány pri riešení konkrétnych otázok vymedzených navrhovateľom rešpektovali príslušné hmotnoprávne a procesnoprávne predpisy. Pri kontrole zákonnosti napadnutých rozhodnutí správnych orgánov, ako aj konaní im predchádzajúcich, správny súd preveru ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... posudok (lekárska správa) o poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, súd skúma, či taký posudok je úplný, logický a presvedčivý, či dokazovanie v správnom konaní bolo vykonané v dostatočnom rozsahu. Keďže z posudku posudkovej lekárky sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredie, vysunuté pracovisko Prešov zo dňa .
... bude úlohou odporkyne po zabezpečení si posudku posudkového lekára za uvedené obdobie vydať nové rozhodnutie, v ktorom podľa výsledku doplneného dokazovania v správnom konaní odôvodní prečo za rozhodujúce zdravotné postihnutie považujú duševné poruchy a poruchy správania navrhovateľa odo dňa spísania žiadosti o invalidný dôchodok .
... skutkového stavu oproti predchádzajúcim konaniam. V nadväznosti na toto žalobcovo tvrdenie bolo správnemu orgánu navrhnuté dokazovanie o psychickom stave žalobcu. Dokazovanie v správnom konaní vykonáva správny orgán, v ktorého právomoci je tiež rozhodnúť, či vykoná navrhovaný dôkaz, v tomto prípade znalecký posudok z odboru .
... úpravou, pričom odvolacie dôvody súd nepovažoval za také, ktoré by mohli mať za následok zrušenie napadnutého rozhodnutia. Na základe vykonaného dokazovania v správnom konaní dospel odporca k záveru, že navrhovateľ nespĺňa jednu zo zákonom stanovených podmienok pre priznanie nároku na poskytnutie právnej pomoci zo .
... hliadky, ktorá predmetný priestupok zistila a náležitým spôsobom zadokumentovala. V danom prípade sa súd stotožňuje s konštatovaním žalovaného, že na dokazovanie v správnom konaní možno použiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočný stav veci, a ktoré sú v súlade s platnými právnymi .
... úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti. Účastníci konania navrhujú alebo predkladajú dôkazy, pričom dokazovanie v správnom konaní vykonáva správny orgán. V danom prípade, vzhľadom na koncentračnú zásadu, je správny orgán v rámci vykonávania dokazovania viazaný návrhmi na .
... trestnej veci ublíženia na zdraví. Správny orgán sa nezaoberal obsahom ich svedeckých výpovedí, prípadne doplnením dokazovania v správnom konaní o ich výpovede ohľadne skutočnosti, či žalobca požíval pred jazdou alkoholické nápoje. Ako vyplynulo z priložených ... trestnej veci ublíženia na zdraví. Správny orgán sa nezaoberal obsahom ich svedeckých výpovedí, prípadne doplnením dokazovania v správnom konaní o ich výpovede ohľadne skutočnosti, či žalobca požíval pred jazdou alkoholické nápoje. Ako vyplynulo z .
... obsahové náležitosti rozhodnutia. Uvedené rozhodnutie vyplýva z dostatočne zisteného skutkového stavu, ktoré je logicky vyhodnotené a riadne právne posúdené. Vykonaným dokazovaním v správnom konaní mali správne orgány spoľahlivo zistené, že žalobca nezastavil na značke „Stop, daj prednosť v jazde!“, teda neposlúchol pokyn vyplývajúci z .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.