SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1153209
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64308
USSR: 35477
NSČR: 123767
NSSČR: 66812
USČR: 79796
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424267
Krajské súdy (ČR): 43621
Posledná aktualizácia
26.05.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: dôvod pre nariadenie predbežného opatrenia


Približný počet výsledkov: 65 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dôvod pre nariadenie predbežného opatrenia
  • dovodit nájdené 244114 krát v 96916 dokumentoch
  • pre nájdené 1673296 krát v 304410 dokumentoch
  • nariadenie nájdené 414977 krát v 125963 dokumentoch
  • predbezny nájdené 186196 krát v 32125 dokumentoch
  • opatrenie nájdené 202406 krát v 42141 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 3 dokumenty
Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument


Právna veta: Pred začatím konania môže byť dôvod pre nariadenie predbežného opatrenia v skutočnostiach: 1. ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov a 2. ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. Súd však môže nariadiť predbežné opatrenie iba v tom prípade, ak je aspoň osvedčená danosť práva. Pod potrebou dočasnej úpravy pomerov treba rozumieť stav vzťahov účastníkov, ktorý neznesie odklad. Aj vtedy, ak by inak boli splnené formálne predpoklady pre nariadenie predbežného opatrenia musí súd zvažovať, či v prípade jeho nariadenia nedôjde k nevyváženému zásahu do vzťahov úča ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23CoP/11/2013 2512212861 04.02.2013 JUDr. Iveta Jankovičová ECLI:SK:KSTT:2013:2512212861.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci starostlivosti o maloleté deti B.: N., nar. XX.XX.XXXX a H., nar. XX.XX.XXXX, obe zastúpené Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany, pracovisko Hlohovec ako kolíznym opatrovníkom, deti rodičov A.. M. B., nar. XX.XX.XXXX, trvale .
Právna veta: Zásah do práv účastníka predbežného opatrenia musí byť primeraný osvedčeniu porušenia práv navrhovateľa predbežného opatrenia a odvolací súd nepovažuje absolútny zásah do vlastníckych práv žalovaného k jeho nehnuteľnému majetku za kvalitatívne primeraný a prijateľný. Naviac absolútnym zákazom nakladania s nehnuteľným majetkom, teda aj zákazom jeho užívania samotnému odporcovi, je rozsah nariadeného predbežného opatrenia zjavne neprimeraný akémukoľvek porušeniu práva žalobcu a súčasne porušuje právo žalovaného na podnikanie. Zásah súdu do práva odporcu ako podnikateľa v oblasti stavebníctva, k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1Cob/153/2013 1313201275 10.05.2013 JUDr. Danica Michalková ECLI:SK:KSBA:2013:1313201275.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: KB Stavmonta Lučenec, s. r. o., Športová 38, 985 59 Vidiná, IČO: 44 109 237, zast. JUDr. Danielom Přibylom, advokátom, Ul. Dr. Vodu č. 18, 984 01 Lučenec, proti žalovanému: BH Site Management, s. r. o., Považská 23, .
Právna veta: V tomto prípade (u predbežných opatrení slúžiacich zamedzeniu obavy z ohrozenia výkonu rozhodnutia) zabezpečením reálnej vykonateľnosti súdneho rozhodnutia treba rozumieť opatrenia spôsobilé odvrátiť stav, pri ktorom by v dôsledku možného počínania z rozhodnutia povinnej osoby (ďalej tiež „povinný“), mohlo dôjsť buď k úplnému vylúčeniu možnosti osoby z rozhodnutia oprávnenej (ďalej tiež „oprávnený“) úspešne sa domôcť núteného splnenia uloženej povinnosti, alebo prinajmenšom k podstatnému sťaženiu prístupu oprávneného k uplatneniu takejto možnosti (oboje za predpokladu, že navzdory existencii v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11Co/224/2013 2312232204 26.06.2013 Mgr. Fedor Benka ECLI:SK:KSTT:2013:2312232204.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľa: S. Z., nar. XX.XX.XXXX, bytom H. XXX, zastúpený: Mgr. Ladislav Švaňo, advokát, AK so sídlom Veľká Okružná 39, Žilina, proti odporcovi: P. K., nar. XX.XX.XXXX, bytom M. XXXX/X, K., zastúpený: JUDr. Darina Kurňavová, advokátka, AK .
Právna veta: V súvislosti s rozhodovaním o predbežných opatreniach v konaní starostlivosti o maloleté deti treba uviesť, že zmyslom právnej úpravy formou predbežného opatrenia v uvedených konaniach je ochrana práv detí v prípade konkrétneho ohrozenia, kedy možno nariadiť odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča alebo inej osoby, prípadne do striedavej starostlivosti oboch rodičov ( § 76 ods. 1 písm. b/ O.s.p. ), prípadne určiť výživné v nevyhnutnej miere, ak je výživa dieťaťa vážne ohrozená ( § 76 ods. 1 písm. a/ O.s.p. ). Ďalej treba uviesť, že inštitút predbežného opatrenia v uvedených konaniach ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11CoP/322/2013 1613202521 10.07.2013 JUDr. Katarína Štrignerová ECLI:SK:KSBA:2013:1613202521.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave, vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti Š.: Z., E.. XX.XX.XXXX W. L., E.. XX.XX.XXXX, bytom u matky, deti rodičov: U.. B. Š., E.. XX.XX.XXXX, bytom A., X. XX, zast. JUDr. Vladimírou Hrebíkovou, advokátkou, AK Malacky, Duklianskych .
Právna veta: Iba domnienka, že bol porušený zákon, neodôvodňuje nariadenie predbežného opatrenia. Súd pri poskytovaní ochrany predbežným opatrením môže rozhodnúť o úprave styku rodiča s maloletým dieťaťom. Pri nariadení predbežného opatrenia musí byť osvedčená potrebnosť dočasnej úpravy. Odvolací súd má za to, že predbežné opatrenie svojou povahou predstavuje dočasnú úpravu pomerov účastníkov (nie s konečnou platnosťou), a to len v rozsahu nevyhnutne potrebnom na poskytnutie ochrany ohrozeným vzťahom alebo nárokom účastníkov, ktoré si v dôsledku bezprostredne hroziacej ujmy a naliehavosti situácie vyžad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4CoP/78/2013 3813204228 16.07.2013 JUDr. Oľga Lichnerová ECLI:SK:KSTN:2013:3813204228.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne vo veci starostlivosti o mal. G. F., nar. XX.XX.XXXX a mal. G. F., nar. XX.XX.XXXX, obe zastúpené Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi, deti rodičov C. F., bytom G., C. XXX/X, t.č. G., Q. XX/X, zastúpenej JUDr. Ing. Michalom Mladým, .
Právna veta: Predbežné opatrenie je zabezpečovacím civilno-procesným prostriedkom. Nie je konečným rozhodnutím a jeho účelom je dočasná úprava pomerov účastníkov. Podmienkou pre jeho nariadenie je osvedčenie, že bez okamžitej, aj keď len dočasnej úpravy právnych pomerov, by bolo právo účastníka ohrozené. Nariadením predbežného opatrenia sa nenadobúdajú práva, o ktorých bude rozhodnuté až rozhodnutím vo veci samej. Z uvedeného charakteru predbežného opatrenia vyplýva, že pred jeho nariadením nemusí súd zisťovať všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné pre vydanie konečného rozhodnutia, a pri zisťovaní nemusí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3CoP/22/2013 8113222552 13.08.2013 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2013:8113222552.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove vo veci starostlivosti o mal. Y. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom XX. X. XX, J., mal. B. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom XX. X. XX, J., mal. C. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom XX. X. XX, J., zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, .
Právna veta: Ustanovenie § 102 ods. 1 O.s.p. umožňuje, aby súd po začatí konania dočasne upravil pomery medzi účastníkmi, pričom podľa súdnej judikatúry pod dočasnú úpravu pomerov možno zahrnúť aj obavu, že výkon súdneho rozhodnutia bude ohrozený. Inak o predpokladoch pre nariadenie predbežného opatrenia a jeho dôsledkoch platia ustanovenia § 74 až § 77. Predbežné opatrenie je výnimočným opatrením. Navrhovateľ predbežného opatrenia musí osvedčiť, že protistrana koná tak, že v konečnom dôsledku môže dôjsť k zmareniu, sťaženiu alebo znemožneniu núteného výkonu rozhodnutia, teda, že obava z ohrozenia je reáln ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vydanie predbežného opatrenia je nedôvodné. Samotná výška pohľadávky navrhovateľa a skutočnosti preukazujúce prevod nehnuteľností a obchodných podielov odporcov nepostačujú ako dôvod pre nariadenie predbežného opatrenia. Bez osvedčenia, že odporcovia konajú spôsobom, z ktorého vyplýva bezprostredné ohrozenie práva navrhovateľa na zaplatenie dlžnej istiny, nie je prevod .
Právna veta: Základným predpokladom pre vydanie predbežného opatrenia je potreba dočasnej úpravy pomerov účastníkov (§ 74 ods. 1 O.s.p.). Z dočasného charakteru predbežných opatrení vyplýva, že pred ich nariadením nemusí súd zisťovať všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné pre vydanie konečného rozhodnutia vo veci, avšak ani predbežné opatrenie nie je možno vydať len na základe tvrdenia jedného z účastníkov bez toho, aby boli osvedčené aspoň základné skutočnosti umožňujúce záver o pravdepodobnosti nároku, ktorému sa má poskytnúť predbežná ochrana a bez osvedčenia, že je tu nebezpečenstvo bezprostredne hrozia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... platnosťou. V prejednávanej veci je odvolací súd zhodne so súdom prvého stupňa toho názoru, že je tu dôvod pre nariadenie predbežného opatrenia, na základe ktorého bude maloletý L. dočasne zverený tvrdenia jedného z účastníkov bez toho, aby boli ... platnosťou. V prejednávanej veci je odvolací súd zhodne so súdom prvého stupňa toho názoru, že je tu dôvod pre nariadenie predbežného opatrenia, na základe ktorého bude maloletý L. dočasne zverený do osobnej starostlivosti otca. V prejednávanej veci je preukázané .
... dospel k záveru, že návrh navrhovateľa na nariadenie predbežného opatrenia je dôvodný, keď navrhovateľ ako dôvod pre nariadenie predbežného opatrenia uviedol potrebu dočasnej úpravy pomerov, nakoľko nezákonným konaním odporcu v 2. rade mu preukázateľne hrozí ... k záveru, že návrh navrhovateľa na nariadenie predbežného opatrenia je dôvodný, keď navrhovateľ ako dôvod pre nariadenie predbežného opatrenia uviedol potrebu dočasnej úpravy pomerov, nakoľko nezákonným konaním odporcu v 2. rade mu preukázateľne hrozí .
... veci samej v konaní o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Pokiaľ sa jedná o druhý uplatnený dôvod pre nariadenie predbežného opatrenia - obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený, predpokladom pre nariadenie takéhoto predbežného opatrenia ... , ak má zabezpečovať výkon exekučného titulu na úrovni súdneho rozhodnutia. Pokiaľ sa jedná o druhý dôvod pre nariadenie predbežného opatrenia (dočasnú úpravu pomerov), v tomto prípade pred nariadením predbežného opatrenia súd zisťuje, či bola osvedčená .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.