Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
842419
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 51135
USSR: 30515
NSČR: 106727
NSSČR: 56931
USČR: 69946
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 402738
Krajské súdy (ČR): 31246
Posledná aktualizácia
16.01.2018 06:52

Nájdené rozsudky pre výraz: dôvodný nárok žalobcu


Približný počet výsledkov: 90 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: dôvodný nárok žalobcu
  • dovodny nájdené 144357 krát v 76964 dokumentoch
  • narok nájdené 776275 krát v 165992 dokumentoch
  • zalobca nájdené 1998267 krát v 87306 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 8 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty


Nepravdivé tvrdenia o žalobcovi o jeho údajnom podplácaní konajúceho sudcu a znalca. Úspešné uplatnenie práva na ochranu osobnosti, uloženie povinnosti ospravedlniť sa (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Neoprávneným zásahom je zásadne každé nepravdivé tvrdenie alebo obvinenie, ktoré zasahuje práva chránené § 11 a nasl. Obč.zákonníka. Bez významu je skutočnosť, či pôvodca zásahu si bol vedomý nepravdivosti svojho tvrdenia, alebo či išlo o nedbanlivé preberanie poznatkov a ich rozširovanie. Pre úspešné uplatnenie práva na ochranu osobnosti postačí zistenie, že zásah bol objektívne spôsobilý narušiť alebo ohroziť práva chránené § 11 OZ.
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Právna úprava poistnej zmluvy sa týka len súkromného poistného práva. Jeho obsahom sú záväzkové vzťahy poistenia, v ktorých na jednej strane vystupuje poistiteľ, ktorý svoju podnikateľskú činnosť odvodzuje zo zákona č. 95/2002 Zb. z. o poisťovníctve v znení neskorších právnych predpisov. Úprava poistnej zmluvy sa netýka tzv. verejného poistného práva, ktoré vzniká na základe zákona v špecifických oblastiach spoločenských vzťahov (sociálne poistenie, zdravotné poistenie, poistenie pre prípad nezamestnanosti). V poistnom vzťahu je poistiteľ vždy podnikateľský subjekt, preto ak by si súd osvojil ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 14.6.2012, t. j. po uplynutí tejto premlčacej lehoty, preto súd prihliadnuc na vznesenú námietku premlčania žalovaným ako na dôvodnú, nárok žalobcu uplatnený v tomto konaní zamietol. S poukazom na uvedené súd nepripustil ďalšie návrhy účastníkov na doplnenie dokazovania, a to výsluch ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Uplatnenie práv ručiteľa po splnení záväzku za dlžníka, ak sám ručiteľ spotreboval celý dlh dlžníka bez jeho súhlasu, teda spotreboval poskytnutý úver, sa prieči zásadám poctivého obchodného styku a nemôže požívať právnu ochranu. Splnením záväzku žalobca ako ručiteľ síce vstúpil do práv veriteľa priznávaných mu Obchodným zákonníkom, ale zneužil svoje právo, ktoré má podľa zákona, (§ 308 Obchodného zákonníka), keď nadobudol právo veriteľa. Právo ručiteľa ako veriteľa nie je neplatné, ak nebude vymáhateľné na súde, a vymáhanie sa prieči dobrým mravom, ak z protiprávneho plnenia neoprávnenéh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... peniaze prevzala. Zákon so vznesením námietky premlčania nespája žiadne uznanie. Samotnú námietku dala v súlade so zákonom a bránila sa nedôvodnému nároku žalobcu. Čo sa týka odovzdania peňazí, žalobca raz tvrdil, že odovzdal na dvakrát peniaze k jej rukám, ale na pojednávaní 12 ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 258/2001, 40/1964, 513/1991
Právna veta: Pokiaľ ide o žalovaného 1, tento vykonáva právo poľovníctva v poľovnom revíri v katastrálnych územiach obcí A. a C., teda ide o používateľa poľovného revíru. Pokiaľ žalobca sa odvoláva na § 25 zákona o poľovníctve, treba uviesť, že ide o povinnosti užívateľa poľovného pozemku a nie užívateľa poľovného revíru. Z ust. § 26 ods. 1 písm. k) a l) sa na daný prípad nevzťahuje, ide o povinnosti žalovaného 1 k iným subjektom, odlišným od žalobcu a preto zodpovednosť podľa § 69 ods. 1 zákona o poľovníctve u žalovaného 1 neprichádza do úvahy. Podľa ods. 7 toho istého ustanovenia a zákona užívateľ p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prvého stupňa 28.01.2015 uviedol, že súd prvého stupňa z vykonaného dokazovania vyvodil právny záver, že žaloba bola podaná nedôvodne. Nárok žalobcu na zaplatenie sumy 3.497,81 Eur považoval za premlčaný a zároveň neboli splnené všetky zákonom stanovené predpoklady pre vznik ...
Súvisiace predpisy:
274/2009 - Zákon o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
... banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Z vykonaného dokazovania mal súd za preukázané, že žaloba je dôvodná. Nárok žalobcu vyplýva z postúpenej pohľadávky a dohodnutého zmluvného vzťahu medzi účastníkmi. Žalovaná porušila svoje povinnosti, ku ktorým sa zmluvne zaviazala tým ...
Súvisiace predpisy:
154/2012, 40/1964, 87/1995, 655/2004
... k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Z vykonaného dokazovania mal súd za preukázané, že žaloba je v časti dôvodná. Nárok žalobcu vyplýva z postúpenej pohľadávky a dohodnutého zmluvného vzťahu medzi účastníkmi. Žalovaná nezaplatila žalobcovi poplatky za poskytnuté služby vyúčtované žalovanej faktúrami ...
Súvisiace predpisy:
154/2012, 40/1964, 87/1995
... všeobecné obchodné podmienky, ktoré žalovaný ovplyvniť nemohol, nakoľko boli pripravené už vopred a pre veľký počet spotrebiteľov. Súd považoval za nedôvodný nárok žalobcu na zaplatenie sumy 232,87 EUR, resp. po čiastočnom späťvzatí sumy 192,87 EUR s príslušenstvom, ktorú si právny predchodca ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 87/1995
... zmysle uzavretej zmluvy o dielo, dielo vykonal, v zmysle preberacieho protokolu odovzdal žalovanému, ktorý predmetné dielo prevzal bez výhrad, bol dôvodný nárok žalobcu na zaplatenie ceny tohto diela. K záveru dôvodnosti nároku žalobcu pristupuje i skutočnosť vykonania čiastočných úhrad zo strany žalovaného, ktoré ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 209/2004, 513/1991, 655/2004
... .1.2009 a preto ich súd žalobcovi priznal, avšak len zo sumy 95,52 eur, ktorá suma bola preukázaná ako dôvodný nárok žalobcu. Pokiaľ ide o zostávajúcu časť v sume 331,94 eur, ktorú si voči žalovanému žalobca uplatnil titulom zmluvnej pokuty, tak ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 87/1995, 513/1991, 233/1995
... zástupkyňa žalovaného vo svojom vyjadrení zo dňa 20.2.2012 okrem iného uviedla, že v prípade, ak súd uzná ako dôvodný nárok žalobcu , navrhuje súdu využiť moderačné právo podľa ustanovenia § 301 Obchodného zákonníka a uplatnenú zmluvnú pokutu ako neprimerane vysokú znížiť do ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 87/1995, 513/1991
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.