Nájdené rozsudky pre výraz: dublinské transfery

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 321

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

43 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Za účelom zabezpečenia prípravy alebo prevozu cudzinca podľa dublinského nariadenia je potrebné, aby žalovaný zaujal stanovisko jednak k tomu, či je krajina zodpovedná za účastníka konania v zmysle Dublinského nariadenia III ochotná a schopná cudzinca prijať, pretože od postoja tejto krajiny závisí samotný účel zaistenia, nakoľko jeho reálnosť (realizovateľnosť) je vždy nevyhnutnou podmienkou zákonnosti zaistenia a taktiež je povinnosťou žalovaného skúmať aj podmienky, do akých má byť zaistená osoba vrátená a či takýmto vrátením (odovzdaním) osoby nedôjde k porušeniu princípu non-refoule ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 5Saz/9/2018 7018200056 28. 03. 2018 JUDr. Marek Kotora ECLI:SK:KSKE:2018:7018200056.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, sudcom JUDr. Marekom Kotorom, v právnej veci žalobkyne: Z. T. R., nar. XX.XX.XXXX alias Z. R. T., štátna príslušnosť N. republika, bez cestovného dokladu, toho času miesto pobytu v Ú. L. Z. L. S. U., X. XX, U., z
Právna veta: S poukazom na najlepší záujem dieťaťa (zakotvený v článku 3 odsek 1 Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý zaručuje dieťaťu právo na posúdenie jeho alebo jej najlepších záujmov a ich prvoradé zohľadnenie pri akýchkoľvek krokoch alebo rozhodnutiach, ktoré sa ho týkajú, tak vo verejnej, ako aj v súkromnej sfére), postupovať obozretne pri umiestňovaní detí spolu s rodičom v útvare policajného zaistenia a pri úvahe o ich umiestnení by nemal opomenúť, že najlepší záujem dieťaťa, ktorý je vyjadrením hodnôt, na ktorých je postavený systém ochrany práv dieťaťa nie je možné účinne dosiahnuť bez reflek ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2Sa/32/2016 7016201228 23. 11. 2016 JUDr. Marek Kotora ECLI:SK:KSKE:2016:7016201228.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, sudcom JUDr. Marekom Kotorom, v právnej veci žalobcu: X. U. H., narodený XX.XX.XXXX, trvale bytom N. G., štátna príslušnosť N. G., bez cestovného dokladu a jeho maloletých detí: 1. T. H., nar. XX.XX.XXXX, T. - di
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 10Sa/26/2020 7020200685 29. 09. 2020 JUDr. Marek Kotora ECLI:SK:KSKE:2020:7020200685.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, sudcom JUDr. Marekom Kotorom, v právnej veci žalobcu: V. O. G., nar. XX.XX.XXXX, štátna príslušnosť V. W. Ľ. F., bez dokladov totožnosti, trvalý pobyt: Z. N., V., toho času miesto pobytu Ú. A.É. R. A. Y., N. XX,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 5Sa/64/2020 7020200733 09. 10. 2020 JUDr. Ondrej Hvišč, PhD. ECLI:SK:KSKE:2020:7020200733.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, sudcom JUDr. Ondrejom Hviščom, PhD., v právnej veci žalobcu: Z. V. P., nar. XX.XX.XXXX, štátna príslušnosť Y. G. republika, bez cestovného dokladu, trvale bytom Y. G. republika, toho času umiestnený v Útvar
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 5Sa/8/2021 7021200155 17. 03. 2021 JUDr. Tamara Sklenárová ECLI:SK:KSKE:2021:7021200155.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, sudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci žalobcu: W. S., E.. XX. XX. XXXX, štátna príslušnosť: S.X. W. X., bez cestovného dokladu, trvale bytom S., toho času umiestnený v Útvare policajného zaisteni
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 5Sa/61/2020 7020200720 06. 10. 2020 JUDr. Marek Kotora ECLI:SK:KSKE:2020:7020200720.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, sudcom JUDr. Marekom Kotorom, v právnej veci žalobcu: Z. H., nar. XX.XX.XXXX, štátna príslušnosť P. C. Š., bez dokladu totožnosti, toho času miesto pobytu Ú. P. K. P. N., V. XX, F., zastúpený Centrum právnej pomo
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 5Sa/9/2021 7021200157 17. 03. 2021 JUDr. Tamara Sklenárová ECLI:SK:KSKE:2021:7021200157.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, sudkyňou JUDr. Tamarou Sklenárovou, v právnej veci žalobcu: M. N., nar. XX. XX. XXXX, štátna príslušnosť: M. F. L., bez cestovného dokladu, trvale bytom M., toho času umiestnený v Útvare policajného zaistenia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2Sa/25/2020 7020200736 13. 10. 2020 JUDr. Petra Vysaníková ECLI:SK:KSKE:2020:7020200736.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach sudkyňou JUDr. Petrou Vysaníkovou v právnej veci žalobcu: T. F., nar. XX.XX.XXXX, štátna príslušnosť: Q. T.Á. J., bez dokladov totožnosti, toho času umiestnený v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov Q.,
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2Sa/39/2020 7020200912 18. 12. 2020 JUDr. Tatiana Sabadošová ECLI:SK:KSKE:2020:7020200912.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, sudkyňa JUDr. Tatiana Sabadošová, v právnej veci žalobcu: G. X., nar. XX.XX.XXXX, štátna príslušnosť U. U.Á. X., bez dokladov totožnosti, trvale bytom U. U. X., toho času umiestnený v Ú. Z. Y. Z. T. S., I.
MENU