SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1204139
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65215
USSR: 36154
NSČR: 125344
NSSČR: 67710
USČR: 80388
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426364
Krajské súdy (ČR): 46135
Posledná aktualizácia
08.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: evidencia uchádzačov o zamestnanie


Približný počet výsledkov: 5240 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: evidencia uchádzačov o zamestnanie
  • evidencia nájdené 69955 krát v 27771 dokumentoch
  • uchadzac nájdené 23791 krát v 8503 dokumentoch
  • o nájdené 12810673 krát v 424304 dokumentoch
  • zamestnanie nájdené 117370 krát v 42908 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 178 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 68 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument


Právna veta: Súd zdôrazňuje, že bez podrobného a bezprostredného vypočutia žiadateľa o dávku v nezamestnanosti nie je možné určiť tzv. centrum záujmov dotknutej osoby podľa čl. 11 Nariadenia č. 987/2009 a pokiaľ žalovaný v tomto smere vyvodil skutkové a právne závery, tieto nie sú založené na riadne zistenom skutkovom stave veci. Otázku rodinných väzieb nie je možné posúdiť na základe formalizovaného tlačiva, ktorého vyplnenie len požadovaných údajov môže byť bez uvedenia súvislostí aj na ujmu žiadateľa. Podľa názoru súdu na základe doterajšieho dokazovania nemožno sa teda bez akýchkoľvek pochybnost ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/96/2012 5012200745 24.04.2013 JUDr. Veronika Poláčková ECLI:SK:KSZA:2013:5012200745.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Veroniky Poláčkovej a členov senátu JUDr. Eriky Šobichovej a Juraja Krupu, v právnej veci žalobcu: Ing. D. V., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom ul. U. XXX, L. pod Q. XXX XX, právne .
Právna veta: Z teleologického výkladu totiž jednoznačne vyplýva, že účelom zákona je vytvorenie podmienok občanom pre využívanie aktívnych opatrení na podporu zamestnania a aktivačnej činnosti uchádzačov pri hľadaní zamestnania. Dlhodobým cieľom tejto právnej úpravy je umožniť čo najväčšiemu počtu občanov zamestnať sa na trhu práce, či už svojou aktívnou činnosťou alebo aktivačnými opatreniami vykonávanými úradmi práce. Zmyslom a účelom právnej úpravy teda nie je evidovať takých občanov, u ktorých nie sú základné predpoklady na aktívne si hľadanie zamestnania, ani ktorých nie je možné ich zaradiť do ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 20S/13/2013 5013200125 27.08.2013 JUDr. Erika Čanádyová ECLI:SK:KSZA:2013:5013200125.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Čanádyovej a členov senátu JUDr. Jany Martinčekovej a JUDr. Martiny Nemravovej, v právnej veci navrhovateľa: U. M., nar. XX. XX. XXXX, bytom G. XXX/XX, XXX XX Q., právne .
Právna veta: Otázku vzdialenosti ponúkaného zamestnania od miesta bydliska uchádzača o zamestnanie správny orgán neposudzuje iba v právnom režime ustanovenia § 36 ods. 4 písm. a) zákona o službách zamestnanosti, t.j. iba vtedy, ak nutnosť dochádzania koliduje s potrebou zabezpečenia sprevádzania maloletého dieťaťa do a zo školského zariadenia v mieste bydliska. Ak rodinné pomery uchádzača o zamestnanie nevedú v procese subsumpcie k aplikácii právnej normy vyjadrenej ustanovením § 36 ods. 4 písm. a) zákona o službách zamestnanosti, t.j. ak uchádzač o zamestnanie nemá dieťa, pri ktorom je potrebné zabezpečiť ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 15Sa/28/2017 3017200290 30. 04. 2018 JUDr. Rastislav Dlugoš, PhD. ECLI:SK:KSTN:2018:3017200290.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne, sudcom JUDr. Rastislavom Dlugošom, PhD., v právnej veci žalobkyne: J. R., bytom T. XXX, XXX XX M. nad Q., právne zastúpená: JUDr. Matej Valjent, advokát so sídlom Jesenského 232, 958 01 Partizánske, proti .
Právna veta: Z citovaného ustanovenia vyplýva, že pre určenie vyživovacej povinnosti rozvedených manželov platia iné pravidlá, ako pre vyživovaciu povinnosť medzi manželmi. Vyživovacia povinnosť rozvedeného manžela je podmienená tým, že jeho bývalý manžel nie je schopný sám sa živiť. Pre posúdenie toho, či rozvedený manžel môže svoje potreby uhradiť, je nutné prihliadať na jeho zárobkové a majetkové možnosti.Vykonaným dokazovaním dospel súd k záveru, že nie sú splnené podmienky pre priznanie príspevku na výživu rozvedenej navrhovateľky. Absentuje tu totiž podmienka, že navrhovateľka nie je schopná sa ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Svidník 2P/3/2012 8612200183 28.03.2012 JUDr. Mária Tvrdíková ECLI:SK:OSSK:2012:8612200183.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Svidník, samosudca JUDr. Mária TVRDÍKOVÁ, v právnej veci navrhovateľky V. S., nar. XX.X.XXXX, bytom R., J. Z. XXXX/XX, proti odporcovi J. S., nar. XX.X.XXXX, bytom R., Za jarkom XX, o určenie príspevku na výživu rozvedenej manželky, .
Právna veta: Otázka bydliska je v prípadoch, keď žiadateľ o dávku v nezamestnanosti bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nedosiahol dobu poistenia v nezamestnanosti v zmysle platnej slovenskej legislatívy, zásadná. Účelom uvedeného je zabrániť zneužívaniu sociálneho systému v podobe výberu členského štátu Európskej únie, v ktorom si nezamestnaný uplatní nárok na dávku v nezamestnanosti (napr. z dôvodu možnosti priznania vyššej výšky dávky v nezamestnanosti). Nezamestnané osoby, ktoré dosiahli doby poistenia v nezamestnanosti len na území štátu pôvodu nemajú právo výberu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 25Sa/14/2019 5019200289 21. 11. 2019 Mgr. Nora Tomková ECLI:SK:KSZA:2019:5019200289.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v konaní vedenom pred sudkyňou Mgr. Norou Tomkovou, v právnej veci žalobkyne: V. T., nar. XX.XX.XXXX, bytom H. G. XX, XXX XX A., adresa na doručovanie: F. XX, XXX XX Y., proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, .
Právna veta: Príspevok na dochádzku sa poskytuje občanovi v dĺžke zodpovedajúcej obdobiu jeho ostatného vedenia v evidencii uchádzačov o zamestnanie, najviac počas 12 mesiacov od jeho nástupu do zamestnania alebo od začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti; občanovi vedenému v evidencii uchádzačov o zamestnanie menej ako 6 mesiacov sa príspevok na dochádzku poskytuje počas šiestich mesiacov. Príspevok na dochádzku sa občanovi podľa odseku 1 opätovne poskytuje po uplynutí dvoch rokov od nástupu do ostatného zamestnania alebo od ostatného začatia prevádzkovania alebo vykonáva ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Rimavská Sobota 14C/346/2012 6912208053 29.11.2012 JUDr. Viera Kvetková ECLI:SK:OSRS:2012:6912208053.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Rimavská Sobota sudkyňou JUDr. Vierou Kvetkovou v právnej veci navrhovateľa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote, Čerenčianska 18, IČO: 37949608 proti odporcovi: R. K., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom W. F. .
Právna veta: Podľa § 36 ods. 2 písm. d) zák. č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom zistenia nespolupráce s úradom. Podľa ods. 5 písm. e) cit. zák. ustanovenia za nespoluprácu uchádzača o zamestnanie s úradom podľa ods. 2 písm. d) sa okrem iného považuje aj nepreukázanie splnenia povinností podľa § 34 ods. 5 a podľa písm. e) cit. zák. ustanovenia nedostavenie sa na úrad alebo miesto určené úradom na účely podľa § 34 ods. 5 a 7.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7S/13856/2010 1010200973 22.05.2013 JUDr. Tamara Sklenárová ECLI:SK:KSKE:2013:1010200973.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tamary Sklenárovej a členov senátu JUDr. Judity Jurákovej a JUDr. Jozefa Kuruca, v právnej veci žalobcu O.. A. D. F. K. Á. Č. W. , bytom B. Z. G., A.. K. I. Č.. XXX/X, proti .
Právna veta: Podľa § 49 ods. 8 zákona č. 5/2004 Z.z. podmienkou uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku podľa odseku 7 je absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, ktorú uchádzačovi o zamestnanie zabezpečí úrad, a predloženie podnikateľského zámeru uchádzača o zamestnanie spolu s predpokladanými nákladmi na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti. Náležitosti podnikateľského zámeru určí ústredie vnútorným predpisom. Na základe regionálneho projektu môže úrad zabezpečiť aj praktickú prípravu uchádzačov o zamest ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 17C/112/2011 2111206590 22.03.2012 JUDr. Marta Ďumbalová ECLI:SK:OSTT:2012:2111206590.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trnava, samosudkyňou JUDr. Martou Ďumbalovou, v právnej veci navrhovateľa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava, J. Bottu č. 4, 917 01 Trnava, IČO: 37 847 562, zastúp.: JUDr. Darina Kurňavová, advokátka so sídlom v Trnave, .
Právna veta: Pre posúdenie existencie resp. medzi účastníkmi sporného času zániku zákonnej vyživovacej povinnosti navrhovateľa voči odporkyni je v nadväznosti na všeobecnú právnu úpravu v ust. § 62 ods.1 Zákona o rodine rozhodujúcim posúdenie, či a ak áno tak dokedy odporkyňa spĺňa charakteristiky osoby sústavne sa pripravujúcej na povolanie i v súlade s platnou osobitnou právnou úpravou (zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, upravujúci pojem sústavnej prípravy na povolanie v § 35 ods.1, ods.2 písm. a/, b/ cit. zákona - ako štúdium na strednej škole alebo štúdium ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Čadca 13P/14/2012 5312201810 20.06.2012 Mgr. Richard Golis ECLI:SK:OSCA:2012:5312201810.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Čadca v konaní pred samosudcom Mgr. Richardom Golisom, v právnej veci navrhovateľa: S. K., nar. XX.X.XXXX, bytom O. XXXX, XXX XX Č., toho času v Ústave na výkon trestu odňatia slobody, Dukelská štvrť 941/10, 018 41 Dubnica nad Váhom, .
Právna veta: Diskriminácia na základe náboženstva a viery predstavuje v súčasnosti v slovenskom pracovnom práve neznámu oblasť. Hoci zákonník práce uvádza náboženstvo a vieru ako diskriminačné dôvody, nevymedzuje ich obsah a ani nekonkretizuje ich vzájomný vzťah. Navyše Smernica č. 2000/78/S zakotvuje len pojem náboženstvo. Bližšie vymedzenie pojmov a ich praktická aplikácia nie je však predmetom slovenskej judikatúry. Silnejúci príliv nekresťanských náboženských spoločností prináša však potrebu, aby sa do Európskych národných právnych úprav takéto podnety dostávali. Právo na rovnaké zaobchádzanie v pracov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dôvodov podľa odseku 2 úrad znovu zaradí uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie po uplynutí troch mesiacov odo dňa jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Podľa § 46 Správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so ... účastníkovi oznámené, že z dôvodu nespolupráce spočívajúcom v odmietnutí vhodného pracovného miesta bude vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Následne až 31.7.2013 bolo žalobcovi doručené rozhodnutie. Žalovaný uviedol, že prvostupňový správny orgán .
Právna veta: Nájomná zmluva sa uzaviera medzi prenajímateľom (t.j. osobou ktorá vec prenajíma, odovzdáva do nájmu), a nájomcom (t.j. osobou ktorá vec najíma), podstata nájomnej zmluvy a z nej vyplývajúceho nájomného pomeru spočíva v tom že prenajímateľ prenecháva vec nájomcovi do dočasného užívania za odplatu, predmetom nájmu môže byť akákoľvek vec ktorá môže byť predmetom právneho vzťahu. Občiansky zákonník nevyžaduje pre nájomnú zmluvu určitú formu - možno ju teda uzavrieť v hocijakej forme. Nájom bytu vzniká nájomnou zmluvou uzavretou medzi prenajímateľom a nájomcom, nájomnou zmluvou prenajímateľ prenec ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Trnava zo dňa 15. 1. 2014 vyplýva, že navrhovateľka bola od 4. 3. 2013 do 1. 12. 2013 vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Podľa ustanovenia § 120 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, ods. 2 .
Právna veta: Judikatúra súdov v otázke priznávania úrokov z omeškania spolu s náhradou mzdy prešla vývojom, čo vyplýva napr. z uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6 Cdo 246/2010, v ktorom Najvyšší súd Slovenskej republiky dospel k záveru, že k omeškaniu na strane zamestnávateľa s plnením náhrady mzdy pri neplatnom skončení pracovného pomeru dochádza u jednotlivých náhrad mzdy spravidla za ten ktorý mesiac podľa toho, kedy u nich nastala splatnosť a nie až právoplatnosťou rozsudku o určení neplatnosti skončenia pracovného pomeru. V odôvodnení tohto uznesenia Najvyšší súd SR o.i. uviedol, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... do úvahy, že navrhovateľ bol po obdržaní okamžitého skončenia pracovného pomeru nezamestnaný, od 1. 12. 2008 bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie , z ktorej bol vyradený dňa 15. 11. 2009, keďže počnúc 16. 11. 2009 nastúpil na výkon práce v ... bol určité obdobie, a to od 9. 12. 2008 do 15. 11. 2009 vedený na úrade práce v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Keďže toto obdobie, trvajúce približne rok, mal navrhovateľ pokles príjmu, súd odporcovi nariadil uhradiť navrhovateľovi náhradu mzdy za 12 .
Právna veta: Ust. § 79 Zákonníka práce upravuje práva a povinnosti účastníkov pracovného pomeru v období, v ktorom sú ich vzťahy sporné, v dôsledku rozviazania pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým zrušením alebo zrušením v skúšobnej dobe, ktoré učinil zamestnávateľ a jeho platnosť zamestnanec neuznáva (podal preto na súd žalobu o určenie jej neplatnosti) a v ktorom panuje (až do rozhodnutia súdu o žalobe o určenie neplatnosti rozviazania pracovného pomeru alebo do doby, než dôjde k platnému rozviazaniu pracovného pomeru inak) neistota, či pracovný pomer skutočne skončil (podľa zamestnávateľom učineného r ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... preukázané, že žalobkyňa bola od 02. 05. 2012, t. j. okamžite po skončení práceneschopnosti, ktorá trvala 13 mesiacov, zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie (č. l. 22 spisu). Uvedené preukazuje, že sa žalobkyňa uchádzala na úrade práce o pracovné miesto, a to v mieste .
Právna veta: Podľa § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí. Koncentrácia konania má podľa zákonodarcu predstavovať efektívny nástroj racionálneho a odôvodneného zrýchlenia sporového konania. Sudca so znalosťou konkrétnej veci vie podľa zákonodarcu najlepšie posúdiť adekvátnosť a včasnosť uplatnenia prostriedkov procesného útoku a prostriedkov procesnej obrany, preto je nóvum spočívajúce v zavedení inštitútu sudcovskej koncentrácie podľa neho plne odôvodnené a žiaduce. Prostriedky procesného útoku a ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nájmu. V tomto smere vo vzťahu k nej žalobca neuniesol dôkazné bremeno a poukázala na to, že je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie, býva v podnájme a jej mesačný príjem sú mesačné dávky vo výške 117,80 eura. Z dedičstva po otcovi vyrovnala .
Právna veta: Žalobca bol rozhodnutím ÚPSVaR vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu, že odmietol ponuku vhodného zamestnania bez vážnych dôvodov. Rozsudkom Najvyššieho súdu č. k. 9 Szšo 24/2010 zo dňa 25. 5. 2011 bol potvrdený rozsudok Krajského súdu v Košiciach č. k. 7S 36/2009, ktorým bolo zrušené rozhodnutie ÚPSVaR, ktorým predmetný úrad zamietol odvolanie žalobcu proti predmetnému rozhodnutiu o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie. V odôvodnení predmetných rozsudkov sa okrem iného uvádza, že žalovaný v 1. rade nepostupoval správne pri vyradení žalobcu z evidencie nezamestna ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... č. AA/2009/769/3419/OISS, ktorým predmetný úrad zamietol odvolanie žalobcu proti predmetnému rozhodnutiu o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie. V odôvodnení predmetných rozsudkov sa okrem iného uvádza, že žalovaný v 1. rade nepostupoval správne pri vyradení ... v 1. rade ukončil dohodu o výkone aktivačných prác so žalobcom nie z dôvodu jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie, ale z dôvodu, že predmetný úrad ukončil dohodu o zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti s firmou STEZ SNV .
Právna veta: V ustanovení § 36 zákona č. 5/2004 Z.z. sú ustanovené dôvody na vyradenie uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie, vážne dôvody, ktoré exkulpujú (oslobodzujú) uchádzača od inak povinného vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie, ako aj skutočnosti, pri ktorých je možné opätovné zaradenie uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Dôvody pre vyradenie uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie sú taxatívne vymedzené, pričom podľa § 36 ods. 2 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. (v nadväznosti na § 36 ods. 5 písm. a) cit. zákona) ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zaradí občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie najskôr po uplynutí troch mesiacov odo dňa jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie. V prípade vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodov podľa odseku 2 úrad znovu zaradí občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie. 22.10. Podľa .
Právna veta: Pri určení výživného súd prihliada na odôvodnené potreby oprávneného, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného. Výška výživného vzhľadom na pomery povinného však nesmie mať likvidačný charakter a nemožno tiež od povinného požadovať, aby sa za účelom plnenia výživného v prospech oprávneného zadlžoval, prípadne vystavoval právnym následkom z dôvodu neschopnosti plnenia si vyživovacej povinnosti.

Úryvok z textu:
... , bol okresným súdom nesprávne vyhodnotený, keď uviedol, že ide o priemerný čistý mesačný príjem otca. Otec maloletých detí je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, evidovaný od 25. 04. 2012, pričom naposledy rozhodnutím Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, mu bola od 01. 10 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.