Nájdené rozsudky pre výraz: faktický pracovný pomer

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 62

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

22 dokumentov
5 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: (...) Pokiaľ absentuje voľba do funkcie hlavného kontrolóra, nemohol žalobkyni vzniknúť ani nárok na uzavretie pracovnej zmluvy na druh práce hlavný (miestny) kontrolór. Podľa § 18 zákona č. 368/1990 Zb. hlavnému (miestnemu) kontrolórovi vzniká nárok na uzavretie pracovnej zmluvy až po zvolení. Ak bola so žalobkyňou uzavretá pracovná zmluva na druh práce, funkcia miestneho kontrolóra, bol tento postup v rozpore so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Pre posúdenie platnosti uzavretia pracovnej zmluvy žalobkyne so žalovaným je potrebné subsidiárne použiť ustanovenie § 1 odsek 4 Zákonník ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2CoPr/3/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1316213361 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 08. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michaela Králová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:1316213361.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Mi
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Neobstojí a nie je daný uplatnený výpovedný dôvod podľa § 63 ods. 1 písm. a/ ZP, ktorým je zrušenie časti zamestnávateľa. Tento výpovedný dôvod je totiž naplnený len vtedy, ak organizačná zmena spočíva v zrušení organizačnej jednotky, útvaru alebo inej zložky zamestnávateľa, ktorá predstavuje časť zamestnávateľa, zároveň musí dôjsť k tomu, že zamestnávateľ prestane naďalej vyvíjať činnosť, ktorú doposiaľ vykonávala zrušená časť.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2CoPr/5/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7516203142 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zuzana Matyiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2021:7516203142.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany M
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj v prípade ak mu zamestnávateľ nevyplatil v lehote 15 dní po uplynutí splatnosti časť mzdy (platu) alebo náhradu mzdy (platu). Na úroveň týchto plnení, aj keď nie sú mzdou, zákonodarca kladie aj iné plnenia. Aj čiastočné nevyplatenie splatnej mzdy, resp. náhrady mzdy môže byť dôvodom pre okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom podľa § 69 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR č. 2Cdo/43/1999). Povinnosť poskytovať mzdu za vykonanú prácu je základnou povinnosťou zamestnávateľa, ktorá súčasne tvorí súča ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prievidza 7C/68/2009 3809203444 08.06.2012 JUDr. Danka Lauková ECLI:SK:OSPD:2012:3809203444.15 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prievidza sudcom JUDr. Dankou Laukovou v právnej veci navrhovateľa JUDr. Vladimír Herich, ul. Dončová č. 13, Ružomberok, správca konkurznej podstaty, Tatra nábytkárne Martin, a.s ., ul. Bernoláka 6, Martin, IČO: 36 623 280,
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: V zmysle § 9 ods. 1 Zákonníka práce robí v pracovnoprávnych vzťahoch právne úkony za zamestnávateľa, ktorý je právnickou osobou, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu. Namiesto nich môžu robiť právne úkony aj nimi poverení zamestnanci. Iní zamestnanci zamestnávateľa, najmä vedúci jeho organizačných útvarov, sú oprávnení ako orgány zamestnávateľa robiť v mene zamestnávateľa právne úkony vyplývajúce z ich funkcií určených organizačnými predpismi. Za právnickú osobu, bez ohľadu na jej právnu formu, v pracovnoprávnych vzťahoch zásadne koná štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 24CoPr/3/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2213212558 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 09. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Dudášová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2014:2213212558.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea D
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1CoPr/2/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7614216070 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 05. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2017:7614216070.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu JUDr.Ladislava Cakociho
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 4CoPr/2/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1117229640 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 07. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Kleinová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2021:1117229640.2 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Valérie Kleinovej a členov senátu M
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 11Co/456/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5808203616 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 11. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Malíková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2014:5808203616.2 Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľa: V. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom G., B. XXX, p
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5Co/565/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1710211274 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 09. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Juraj Považan ECLI: ECLI:SK:KSBA:2015:1710211274.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Po
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 8Co/69/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4210201413 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 12. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Novotný ECLI: ECLI:SK:KSNR:2012:4210201413.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Novotn
MENU