Nájdené rozsudky pre výraz: hospodárske záujmy Slovenskej republiky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 67

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14 dokumentov
6 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V zmysle rozhodnutí správnych orgánov, ktorými bola zamietnutá žiadosť žalobcu o obnovenie prechodného pobytu žalobcu na území SR na účely podnikania, správne orgány nevzhliadli dôvod na spochybňovanie informácií získaných od Ministerstvo hospodárstva SR, či potrebu hlbšej analýzy. Je však v rozpore s postavením policajného útvaru v tomto konaní jeho postup spočívajúci v bezvýhradnom akceptovaní obsahu písomnosti, ktorá slúži ako podklad rozhodnutia. Písomnosť obsahujúcu informácie potrebné na rozhodnutie je správny orgán povinný podrobiť hodnoteniu podľa svojej úvahy, a to jednotlivo (tak ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6S/21/2020 1020200118 02. 07. 2020 JUDr. Andrea Krišková ECLI:SK:KSBA:2020:1020200118.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Kriškovej a členov senátu Mgr. Mariána Degmu a JUDr. Otílie Belavej, v právnej veci žalobcu: E. L., W..: XX.XX.XXXX, Q. XX, XXX XX F.,
Právna veta: Pokiaľ žalobca namietal neurčitosť stanoviska MH SR najmä z toho pohľadu, že nemal možnosť odstrániť nedostatky predloženého podnikateľského zámeru, tak k uvedenému je potrebné skonštatovať, že štátny príslušník tretej krajiny prikladá k žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania podnikateľský zámer, za ktorého obsah a presvedčivosť zodpovedá sám. To konkrétne znamená, že pokiaľ podnikateľský zámer neposkytuje dostatočný obraz o plánovanej podnikateľskej činnosti žiadateľa, nie je povinnosťou konajúcich orgánov verejnej správy, ani Ministerstva hospodárstva SR, vyzývať žia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/66/2018 2018200238 11. 04. 2019 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2019:2018200238.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, ako súd správny, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Lacza a sudcov JUDr. Anity Filovej a JUDr. Ľubomíra Bundzela, v právnej veci žalobcu : M. U. T., dátum narodenia : XX.XX.XXXX, adresa trvalého pobytu :
Právna veta: Súd po vyhodnotení všetkých skutočností majúcich vplyv na určenie zodpovednosti žalobkyne za uverejnenie daného článku obsahujúceho utajované skutočnosti z činnosti VOS je toho názoru, že žalovaný a aj prvostupňový správny orgán nesprávne vyhodnotili skutočnosť, či zverejnením článku došlo k takému porušeniu záujmov (v preskúmavaných rozhodnutiach bližšie neuvedeného subjektu) na ochrane utajovaných skutočností, ktoré by dosahovalo takú intenzitu, že by bolo v rozpore s právom verejnosti (zaručenou Ústavou SR a Dohovorom) na informovanie o činnosti VOS. Žalobkyňa ako osoba dotknutá rozho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5S/69/2013 1013200514 25. 04. 2019 JUDr. Renáta Janáková ECLI:SK:KSBA:2019:1013200514.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Renáty Janákovej a členiek senátu JUDr. Zuzany Mališovej a JUDr. Marty Barkovej, v právnej veci žalobkyne: E.. H. H., bytom E. pri T. XXX, XXX XX, právne zastúp
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 14S/101/2019 2019200267 17. 09. 2020 JUDr. Anita Filová ECLI:SK:KSTT:2020:2019200267.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, ako súd správny, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anity Filovej a sudcov JUDr. Pavla Lacza a JUDr. Ľubomíra Bundzela, v právnej veci žalobcu: T. J., dátum narodenia : XX.XX.XXXX, adresa trvalého pobytu
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/121/2018 1018201289 06. 02. 2020 JUDr. Zuzana Mališová ECLI:SK:KSBA:2020:1018201289.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Mališovej a členiek senátu JUDr. Marty Barkovej a JUDr. Renáty Janákovej v právnej veci žalobcu: N. S. C., nar. XX.XX.XXXX, občan M. republiky, zastúpen
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/120/2020 1020200661 18. 03. 2021 JUDr. Marta Barková ECLI:SK:KSBA:2021:1020200661.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marty Barkovej a členov senátu JUDr. Renáty Janákovej a JUDr. Michala Dzurdzíka, PhD., v právnej veci žalobcu: O. Q. M. U.-O., K.. XX.XX.XXXX, Š. V. H. Y., U., W
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 71S/1/2020 6020200238 25. 03. 2021 JUDr. Vladimír Šalamún ECLI:SK:KSBB:2021:6020200238.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Antalovej a členov senátu JUDr. Petra Molčana a JUDr. Vladimíra Šalamúna, v právnej veci žalobcu: B. J., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom ul. W.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5S/62/2017 1017200500 06. 03. 2018 JUDr. Dáša Filová ECLI:SK:KSBA:2018:1017200500.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dáši Filovej a členov senátu JUDr. Viery Šebestovej a JUDr. Otílie Belavej, v právnej veci žalobcu: V. V., A. republika, zastúpený: Dr. Miroslav Králik, advokát, Gr
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1S/257/2017 1017201773 17. 10. 2019 JUDr. Renáta Janáková ECLI:SK:KSBA:2019:1017201773.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Renáty Janákovej a členov senátu JUDr. Marty Barkovej a JUDr. Michala Dzurdzíka, PhD., v právnej veci žalobcu: G. U., nar. XX.XX.XXXX, štátna príslušnosť N. N.
MENU