Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
814123
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48281
USSR: 30515
NSČR: 104556
NSSČR: 56147
USČR: 68979
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399900
Krajské súdy (ČR): 29935
Posledná aktualizácia
19.10.2017 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: incidenčná žaloba


Približný počet výsledkov: 39 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: incidenčná žaloba
  • incidencna nájdené 54 krát v 39 dokumentoch
  • zaloba nájdené 568621 krát v 100148 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 15 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 13 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 3 dokumenty


Ak bolo o náhrade trov konania rozhodnuté podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., hradia obaja účastníci trovy štátu rovnakým dielom (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Od rozhodnutia súdu o náhrade trov konania medzi účastníkmi závisí aj rozhodnutie o náhrade trov štátu v zmysle § 148 ods. 1 veta prvá O.s.p., v ktorom je zakotvené právo štátu na náhradu trov konania, ktoré platil, proti účastníkom. Pre záver, ktorý z účastníkov je povinný nahradiť štátu jeho trovy konania, je rozhodujúci výsledok konania. V sporovom konaní sa rozumie výsledkom konania úspech účastníkov vo veci, t. j., že účastník, ktorému bola uložená povinnosť podľa § 142, § 143 a § 144 O.s.p. zaplatiť náhradu trov konania druhému účastníkovi, je povinný nahradiť i trovy konania štátu. Avša ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Možnosť procesnej ochrany proti nesprávnemu právnemu posúdeniu podriadenosti pohľadávky správcu; Záväzok podriadenosti (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: 1. Pri každej pohľadávke musí veriteľ v prihláške uviesť, ktoré poradie si prihlasuje. Pretože majetok dlžníka nestačí na uspokojenie všetkých pohľadávok, konkurzné právo podľa rôznych kritérií stanovuje pri súbehu veriteľov poradie ich uspokojovania... Prvú triedu tvoria všetky pohľadávky, okrem pohľadávok spojených so záväzkom podriadenosti, ktoré sú pohľadávkami druhej triedy... Správca, ktorý poprie poradie, musí v zozname pohľadávok uviesť uznané poradie pohľadávky. Uznané poradie pohľadávky znamená poradie, ktoré navrhuje správca. Ak veriteľ popretého poradia nepodá žalobu alebo jeho žal ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Právna vec bola posudzovaná podľa zákona č. 328/1991 Z.z. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov. Podľa § 23 ods.2 tohto zákona sa konkurzní veritelia pohľadávok, ktoré zostali sporné čo do pravosti, výšky alebo poradia, môžu domáhať určenia svojho práva v lehote určenej súdom a na jej plynutie sa uplatní režim podľa § 57 ods.3 O.s.p. Posúdenie lehoty, ktorej plynutie upravuje priamo ZoKR, teda ide o zákonnú lehotu, nemožno podriadiť režimu podľa § 57 ods.3 O.s.p. v spojení s § 196 ZoKR za primeraného použitia Občianskeho súdneho poriadku, pretože ZoKR ustanovuje a upravuje plynu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zmysle ustanovení ZoKR. Tento právny predpis v § 32 ods.6 len poukazuje na konkrétnu formu možnej ochrany práv veriteľa. Incidenčná žaloba je žalobou v zmysle § 80 písm. c/ Občianskeho súdneho poriadku, ide o klasickú formu podania na ochranu práv. preto ...
Súvisiace predpisy:
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
... zo dňa 8.12.2006 zistil, že pohľadávka žalobcu bola prihlásená do konkurzného konania, avšak správcom konkurznej podstaty popretá a incidenčná žaloba nebola žalobcom podaná. Uznesením konkurzného Krajského súdu v Bratislave pod č.k. 1K bolo oznámené, že na majetok žalovaného bol ...
Súvisiace predpisy:
513/1991, 328/1991, 136/2004, 105/2003
... dňa 26. 06. 2001 žalobu o určenie pravosti, výšky a poradia pohľadávky v celkovej sume 5.036.660,40 Sk. Incidenčná žaloba bola vedená na Krajskom súde v Banskej Bystrici pod sp. zn. 28Cbi 165/01. Po podaní incidenčnej žaloby na krajský ... dňa 26. 06. 2001 žalobu o určenie pravosti, výšky a poradia pohľadávky v celkovej sume 5.036.660,40 Sk. Incidenčná žaloba bola vedená na Krajskom súde v Banskej Bystrici pod sp. zn. 28Cbi 165/01. Po podaní incidenčnej žaloby na krajský ...
Súvisiace predpisy:
513/1991, 40/1964, 2/1996, 328/1991, 233/1995, 655/2004, 75/1999, 165/2001
... konanie 39C/81/2005 do právoplatného skončenia konania vedeného na Krajskom súde v Košiciach pod sp. zn. 15Cbi/1/2012 - incidenčná žaloba. Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť 22.9.2012. Krajský súd v Košiciach preto pokračoval v tomto konaní 15Cbi/1/2012 o ...
Súvisiace predpisy:
40/1964, 229/1991, 328/1991, 345/2012, 278/1993
... jeho návrhu vyhovel, zaplatí podľa výsledku konania alebo jeho pomernú časť odporca. Keďže predmetom sporu je určenie pravosti pohľadávky tzv. incidenčná žaloba, súd vyrubil súdny poplatok podľa položky 1 písm. b/ sadzobníka SP. Poučenie: Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 ...
Súvisiace predpisy:
71/1992
... žalobkyňa si uplatnila konkurznom konaní nárok na priznanie sumy 30.000,- Sk, ktorý bol však správcom konkurznej podstaty popretý a incidenčná žaloba pod č.k. 7Cbi/109/2006 bola zamietnutá. Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 1K/136/2004 bolo rozhodnuté ... žalobkyňa si uplatnila konkurznom konaní nárok na priznanie sumy 30.000,- Sk, ktorý bol však správcom konkurznej podstaty popretý a incidenčná žaloba pod č.k. 7Cbi/109/2006 bola zamietnutá. Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 1K/136/2004 bolo ...
Súvisiace predpisy:
513/1991
... dňa 26. 06. 2001 žalobu o určenie pravosti, výšky a poradia pohľadávky v celkovej sume 5.036.660,40 Sk. Incidenčná žaloba bola vedená na Krajskom súde v Banskej Bystrici pod sp. zn. 28Cbi 165/01. Po podaní incidenčnej žaloby na krajský ...
Súvisiace predpisy:
513/1991, 40/1964, 2/1996, 328/1991, 233/1995, 655/2004, 75/1999, 165/2001
... Kostúrska, je evidovaná a uplatnená pohľadávka vo výške 578.000,- Sk bola správcom konkurznej podstaty v celom rozsahu popretá a incidenčná žaloba nebola v predmetnej veci žalobkyňou podaná. Súd v rámci doplnenia dokazovania zistil, že uznesením pod č.k. 1K/136/2004 ...
Súvisiace predpisy:
513/1991, 40/1964, 566/2001
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.