SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1191164
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65693
USSR: 37251
NSČR: 126659
NSSČR: 68554
USČR: 80915
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427804
Krajské súdy (ČR): 47259
Posledná aktualizácia
20.10.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: Inštitút predbežného opatrenia


Približný počet výsledkov: 447 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Inštitút predbežného opatrenia
  • institut nájdené 45982 krát v 23918 dokumentoch
  • predbezny nájdené 188107 krát v 32743 dokumentoch
  • opatrenie nájdené 208580 krát v 43392 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 70 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 95 dokumentov
Odborné články 2 dokumenty


Právna veta: Predbežné opatrenie je procesný inštitút slúžiaci na okamžitú, avšak dočasnú úpravu pomerov účastníkov do rozhodnutia vo veci samej. V konaní starostlivosti o maloleté deti je preto nariadenie predbežného opatrenia namieste najmä, ak výživa dieťaťa je vážne ohrozená (§ 76 ods. 1 písm. a/ O.s.p.), a ak si vyžaduje záujem dieťaťa jeho odovzdanie do starostlivosti druhého rodiča, alebo do starostlivosti toho, koho označí súd, alebo do striedavej osobnej starostlivosti (§ 76 ods. 1 písm. b/ O.s.p.). Starostlivosť treba opäť chápať ako procesný nástroj, pričom jeho úprava potvrdzuje provizórnosť ak ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11CoP/155/2013 1413201393 03.04.2013 JUDr. Katarína Štrignerová ECLI:SK:KSBA:2013:1413201393.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave, vo veci starostlivosti súdu o maloleté deti A.:, A., nar. XX.XX.XXXX a J., nar. XX.XX.XXXX, zastúpené kkolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, so sídlom Bratislava, Vazovova 7/A, deti rodičov: F.. Q. A., bytom Ľ. X, .
Právna veta: Základnou podmienkou predbežného opatrenia je existencia zákonného dôvodu vedúceho k jeho nariadeniu. Podľa zákona je to taký stav právnych vzťahov medzi účastníkmi, ktorý vyžaduje dočasnú a rýchlu súdnu úpravu alebo existencia nároku, ktorého realizácia aj prostredníctvom výkonu súdneho rozhodnutia je ohrozená. Zároveň sa musia ponúknuť dôkazné prostriedky na osvedčenie ohrozeného stavu vzťahov medzi účastníkmi alebo ohrozenia nároku, ako aj osvedčenie nároku žalobcu aspoň v základných skutočnostiach potrebných pre záver o pravdepodobnosti nároku ako aj záveru, či je predbežné opatrenie potre ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Cob/117/2013 1212232358 25.04.2013 JUDr. Oľga Bahníková ECLI:SK:KSBA:2013:1212232358.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: ISTROENERGO GROUP, a.s. skrátene: IEG, a.s., Rozmarínová 4, 934 01 Levice, IČO: 36 518 531, zast.: GRMAN & PARTNERS, s. r. o., Landererova 1, 811 09 Bratislava, proti odporcovi: TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica, .
Právna veta: Predbežné opatrenie predstavuje procesný zabezpečovací prostriedok dočasného a provizórneho charakteru, ktorého účelom je zabezpečiť podmienky na poskytnutie reálnej, účinnej a efektívnej súdnej ochrany účastníkom konania, najmä z hľadiska zaručenia nerušeného rozhodovania vo veci samej, avšak za predpokladu aspoň osvedčenia nároku. Keďže vlastníctvo navrhovateľa k relevantným nehnuteľnostiam nie je osvedčené, nemožno konštatovať ani osvedčenie hmotnoprávneho nároku na zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu súdom a preto tomuto uplatňovanému nároku v danom štádiu nemožno poskytnúť pre ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Co/203/2013 1513203798 30.04.2013 JUDr. Valéria Kleinová ECLI:SK:KSBA:2013:1513203798.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: J. X., bytom O., O. X, zast. advokátskou kanceláriou Legal Counsels, s.r.o., so sídlom Bratislava, Tallerova 10, proti odporcovi: B., U..W.., so sídlom O., Č. XX, IČO: XX XXX XXX, subjekt zaviazaný predbežným .
Právna veta: Zásah do práv účastníka predbežného opatrenia musí byť primeraný osvedčeniu porušenia práv navrhovateľa predbežného opatrenia a odvolací súd nepovažuje absolútny zásah do vlastníckych práv žalovaného k jeho nehnuteľnému majetku za kvalitatívne primeraný a prijateľný. Naviac absolútnym zákazom nakladania s nehnuteľným majetkom, teda aj zákazom jeho užívania samotnému odporcovi, je rozsah nariadeného predbežného opatrenia zjavne neprimeraný akémukoľvek porušeniu práva žalobcu a súčasne porušuje právo žalovaného na podnikanie. Zásah súdu do práva odporcu ako podnikateľa v oblasti stavebníctva, k ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1Cob/153/2013 1313201275 10.05.2013 JUDr. Danica Michalková ECLI:SK:KSBA:2013:1313201275.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu: KB Stavmonta Lučenec, s. r. o., Športová 38, 985 59 Vidiná, IČO: 44 109 237, zast. JUDr. Danielom Přibylom, advokátom, Ul. Dr. Vodu č. 18, 984 01 Lučenec, proti žalovanému: BH Site Management, s. r. o., Považská 23, .
Právna veta: Zákon v záujme ochrany zdravia a priaznivého vývoja maloletého dieťaťa v prípade, ak je tento vážne ohrozený, umožňuje súdu urýchlený zásah a to formou predbežných opatrení. Podľa § 76 ods. 1 písm. b) O.s.p. predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkovi najmä, aby odovzdal dieťa do starostlivosti druhého z rodičov, alebo do starostlivosti toho, koho označí súd.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 14CoP/45/2013 6112228711 15.05.2013 JUDr. Mária Podhorová ECLI:SK:KSBB:2013:6112228711.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci starostlivosti o maloletého: C. R. K., nar. XX.XX.XXXX trvale bytom Y. F., XXXXX H. zastúpeného Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Z., dieťa matky: R. G., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Y., H., H. XX, t.č. Ústav na .
Právna veta: V prípade, ak sa predbežné opatrenie týka dočasnej úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu (čo je i v tomto prípade), je potrebné starostlivo zvážiť, či dočasná ochrana subjektívneho práva rodiča nie je v rozpore s objektívnym záujmom maloletého dieťaťa, ktorý musí byť pri rozhodovaní dominantný. Podľa § 36 ods. 1 ZR rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí m ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13CoP/43/2013 6813201794 15.05.2013 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2013:6813201794.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v právnej veci starostlivosti o maloletého U. T., nar. XX. XX. XXXX, bytom ako otec, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Revúcej, dieťaťa rodičov - matky U. T., nar. XX. .
Právna veta: Ustanovenia Nariadenia Brusel II bis umožňujú súdom členského štátu, ktoré nemajú právomoc rozhodovať vo veci samej, prijať predbežné opatrenia, vrátane ochranných opatrení, s ohľadom na osoby alebo majetok v tomto štáte. Pri výklade článku 20 nariadenia vychádzal odvolací súd z ustálenej judikatúry ESD, predovšetkým z rozsudku vydaného vo veci „Detiček“ C-403/09 z 23. decembra 2009. Článok 20 ods. 1 nariadenia stanovuje, že súdy členského štátu, kde sa nachádza dieťa, sú oprávnené za určitých podmienok prijať predbežné alebo ochranné opatrenia stanovené zákonom tohto štátu, napriek tomu, že u ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13CoP/41/2013 6612213696 16.05.2013 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2013:6612213696.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v právnej veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: R. N., nar. XX. XX. XXXX, bytom ako matka, zastúpený kolíznym opatrovníkom: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec, dieťa rodičov: B. N., nar. XX. XX. .
Právna veta: Odvolací súd poukazuje, že pokiaľ ide o predbežné opatrenie pre obavu, že by výkon súdneho rozhodnutia (exekúcia) bol ohrozený, aj keď rozhodnutie zatiaľ nebolo vydané, ale prebieha konanie, v ktorom by mohlo byť vydané, tak v takom prípade ide o celkom výnimočné opatrenie, ktoré musí byť odôvodnené mimoriadnymi okolnosťami prípadu, takže o to viac musia byť dané alebo aspoň osvedčené skutočnosti, ktoré odôvodňujú obavu, že by výkon rozhodnutia (exekúcia) bol ohrozený a kumulatívne, že žalobca má pohľadávku, alebo iný nárok a že mu tento nárok bude priznaný súdnym rozhodnutím. Ide teda o poži ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 14Cob/92/2013 5911206314 09.05.2013 JUDr. Ivana Nemčeková ECLI:SK:KSZA:2013:5911206314.2 Uznesenie Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v právnej veci žalobcu: STOLAMED, s.r.o., so sídlom Hollého 367, 034 95 Likavka, IČO: 44 876 530, proti žalovanému: Mário Droppa DROP STAV, s miestom podnikania 034 71 Ludrová 311, IČO: 40 934 390, v konaní o zaplatenie 29.572,76 Eur s .
Právna veta: V súvislosti s rozhodovaním o predbežných opatreniach v konaní starostlivosti o maloleté deti treba uviesť, že zmyslom právnej úpravy formou predbežného opatrenia v uvedených konaniach je ochrana práv detí v prípade konkrétneho ohrozenia, kedy možno nariadiť odovzdať dieťa do starostlivosti druhého rodiča alebo inej osoby, alebo do striedavej starostlivosti (§ 76 ods. 1 písm. b/ O.s.p.), prípadne určiť výživné v nevyhnutnej miere, ak je výživa dieťaťa vážne ohrozená (§ 76 ods. 1 písm. a/ O.s.p.). Ďalej treba uviesť, že inštitút predbežného opatrenia v uvedených konaniach má slúžiť k ochrane pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11CoP/222/2013 1413203434 31.05.2013 JUDr. Bianka Gelačíková ECLI:SK:KSBA:2013:1413203434.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave, vo veci starostlivosti súdu o maloleté dieťa: F. X. X., I.. XX.XX.XXXX, zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, Vazovova 7/A, Bratislava, bytom u matky, dieťa rodičov: matka - E. X., bytom Z., X. .
Právna veta: Účinky predbežného opatrenia nesmú neprimerane zasahovať do právnych vzťahov účastníkov. Je tu zásada primeranosti zásahu, kde takéto predbežné opatrenie nemá nad mieru primeranú veci obťažovať účastníka, proti ktorému smeruje. Aj keď je teda nesporné, že predbežným opatrením možno zasiahnuť do vlastníckeho práva účastníka konania, je to však možné len v nevyhnutnej miere a v takom rozsahu, aby toto obmedzenie nebolo v rozpore s ustanovením § 123 Občianskeho zákonníka, ako aj článku 20 ods. 1 Ústavy SR a čl. 11 Listiny základných práv a slobôd.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 5Co/126/2013 5113200987 18.04.2013 JUDr. Dagmar Cabadajová ECLI:SK:KSZA:2013:5113200987.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľa: KBGAS, s.r.o. so sídlom Centrum 28/33, Považská Bystrica, IČO: 44 443 226, právne zastúpený Advokátska kancelária GOLIAŠOVÁ GABRIELA s.r.o., Trenčín, Piaristická 707/25, IČO: 47 234 679, proti odporcom: .
Právna veta: Inštitút predbežného opatrenia je systematicky zaradený do druhej časti Občianskeho súdneho poriadku, ktorej ustanovenia sa však pre správne súdnictvo nemôžu použiť ani primerane (§ 246c ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku), keďže zákonodarca v právnej úprave ustanovenej v právnej norme § 246c ods. 1, veta prvá stanoví, že pre riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v piatej časti Občianskeho súdneho poriadku ( upravujúcej správne súdnictvo), sa použijú primerane ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti tohto zákona. Z uvedenej právnej úpravy vyplýva záver, súd, konajúci podľa pia ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ohľadu na jeho označenie, avšak súd nemá dostatok právomoci nahrádzať vôľu účastníka prejavenú v jeho podaní. Inštitút predbežného opatrenia je systematicky zaradený do druhej časti Občianskeho súdneho poriadku, ktorej ustanovenia sa však pre správne súdnictvo nemôžu ... dňa 15. novembra 2012. Z odôvodnenia uvedeného rozhodnutia vyplýva, že krajský súd dospel k záveru, že inštitút predbežného opatrenia je v konaní podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku vylúčený. Krajský súd, poukazom na právnu úpravu .
Právna veta: Podľa § 76 ods. 1 písm. a/ O.s.p. predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkovi najmä, aby platil výživné v nevyhnutnej miere. Inštitút predbežného opatrenia v konaní starostlivosti o maloleté dieťa má slúžiť k ochrane práv dieťaťa v situáciách, keď sú práva dieťaťa zjavne ohrozené, do doby, keď o výchove a výžive dieťaťa, ktoré sú inštitútom hmotného práva, nebude rozhodnuté podľa príslušných ustanovení Zákona o rodine vo veci samej. Predbežné opatrenie podľa ustanovenia § 76 ods. 1 písm. a/ O.s.p. možno nariadiť a zaistiť tak len nároky dovtedy právoplatne nepriznané a len v nevyhnutnej ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... potreby dočasnej úpravy. V konaní o nariadenie predbežného opatrenia sa dokazovanie nevykonáva, predbežným opatrením nemožno navodiť trvalý stav do budúcnosti. Inštitút predbežného opatrenia v konaní starostlivosti o maloleté dieťa má slúžiť k ochrane práv dieťaťa v situáciách, keď sú práva dieťaťa zjavne ohrozené .
Právna veta: Účelom predbežného opatrenia v konaní o výchove maloletého dieťaťa je dočasná úprava pomerov budúcich účastníkov konania, resp. ochrana potenciálneho výkonu rozhodnutia, ktorý by mohol v budúcnosti byť ohrozený. Osobitosť inštitútu spočíva v skutočnosti, že ide o súdnu úpravu, avšak pred vydaním rozhodnutia vo veci samej. Toto opatrenie má mať výnimočný charakter, v prípade rozhodnutí o výchove maloletých detí má svojim spôsobom smerovať k ich „prežitiu“. Z tohto hľadiska právna úprava zodpovedá Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý zaraďuje právo na prežitie medzi právami dieťaťa na popredné mies ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rozsudkom, ktorý je záväzný a je potrebné ho rešpektovať, pokiaľ nebude odôvodnená zmena úpravy práv a povinnosti rodičov k maloletému. Inštitút predbežného opatrenia v zmysle § 76 ods. 1 písm. b/ O.s.p., ktorým je možné uložiť rodičovi povinnosť odovzdať dieťa do .
Právna veta: Jedným zo zabezpečovacích prostriedkov v občianskom súdnom konaní je inštitút predbežného opatrenia. Predbežné opatrenie slúži dočasnému zabezpečeniu ochrany porušených alebo ohrozených práv účastníkov práv konania a je na mieste ho použiť tam, kde sa vyžaduje okamžitý zásah súdu. Z charakteru predbežného opatrenia vyplýva, že pred jeho nariadením nemusí súd zistiť všetky skutočnosti, ktoré sú potrebné pre vydanie konečného rozhodnuti a pri ich zisťovaní nemusí vždy byť dodržaný formálny postup stanovený na dokazovanie, čo pre krátkosť času zvyčajne ani nie je dobre možné. Je však nutné, aby ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ktorom býva osoba vo vzťahu, ktorej je dôvodne podozrivý z násilia. Jedným zo zabezpečovacích prostriedkov v občianskom súdnom konaní je inštitút predbežného opatrenia. Predbežné opatrenie slúži dočasnému zabezpečeniu ochrany porušených alebo ohrozených práv účastníkov práv konania a je na mieste ho použiť tam .
Právna veta: Pri nariadení predbežného opatrenia prevláda požiadavka rýchlosti nad požiadavkou úplnosti skutkových zistení. V dôsledku toho sa tu nezisťujú všetky tie skutočnosti, ktoré má súd zistené pred vydaním konečného rozhodnutia vo veci samej, a skutočnosti, z ktorých sa vyvodzuje dôvodnosť nároku na nariadenie predbežného opatrenia, nemusia byť preukázané dôkazmi. Zákon z tohto dôvodu ani nepredpokladá, že by pri rozhodovaní o predbežnom opatrení mal súd dokazovanie vykonávať. Keďže sa procesné predpoklady pre nariadenie predbežného opatrenia iba osvedčujú, a to z pravidla listinami, nie je súd pre ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16CoP/85/2013 6313204038 22.10.2013 JUDr. Ivica Hanusková ECLI:SK:KSBB:2013:6313204038.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci starostlivosti súdu o maloletého F. S., nar. XX. XX. XXXX, bytom ako matka, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca, dieťa rodičov - matky O.. I. S., .
Právna veta: K majetkovým právam výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov, ktorých uplatňovanie a ochrana je zverená navrhovateľovi, patrí právo udeliť súhlas na použitie umeleckého výkonu a zvukového záznamu a právo na primeranú odmenu za ich použitie. Používateľ predmetov ochrany je oprávnený na ich použitie buď na základe zmluvy (zmluvná licencia) alebo splnomocnenia zákona (zákonná licencia). Použitie predmetov ochrany bez súhlasu alebo bez úhrady dohodnutej odmeny, predstavuje výrazný zásah a porušenie majetkových práv, v danom prípade výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov, ktor ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... platnej zmluvy, ktorou organizácia kolektívnej správy udelila súhlas na použitie spravovaných predmetov ochrany. Inštitút predbežného opatrenia, ktoré plní zabezpečovaciu a preventívnu funkciu, predstavuje prostriedok na dočasné riešenie situácie, ktorá ... poslednej platnej zmluvy, ktorou organizácia kolektívnej správy udelila súhlas na použitie spravovaných predmetov ochrany. Inštitút predbežného opatrenia, ktoré plní zabezpečovaciu a preventívnu funkciu, predstavuje prvej vety nedohodnú, určí ju súd .
Právna veta: Pre rozhodnutie súdu o predbežnom opatrení je rozhodujúci stav v čase vydania rozhodnutia súdu prvého stupňa. Stavom v čase rozhodovania je skutkový a právny stav veci, v ktorej sa má rozhodovať o návrhu na predbežné opatrenie. Skutkový a právny stav veci sa posudzuje podľa náležitostí návrhu vyžadovaných v § 75 ods. 2 O.s.p., preto sa súd vyrovná len s tými okolnosťami, ktoré vyplývajú z návrhu a z použiteľného, spravidla hmotného práva. Toto pravidlo súvisí aj s tým, že účastníci nemusia byť vypočutí, súd nie je povinný vykonávať ani iné dokazovanie. Aby súd mohol vyhovieť návrhu na vydanie ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 8CoKR/3/2013 3113204261 28.06.2013 JUDr. Natália Čekanová ECLI:SK:KSTN:2013:3113204261.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci žalobcu SKKS, k.s., so sídlom Námestie Matice slovenskej 1713/8, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 868 671, správcu majetku úpadcu TSinvest, s.r.o. v konkurze, so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO 36 818 062, právne zastúpeného W. .
Právna veta: Ak stanovy spoločnosti určujú, že menom spoločnosti musia konať spoločne najmenej dvaja členovia predstavenstva, nie je prípustné, aby dvaja členovia predstavenstva udelili generálnu plnú moc iba jednému z nich. Pokiaľ je teda neprípustné, aby kolektívny štatutárny orgán, majúci v zmysle spoločenskej zmluvy (resp. rozhodnutia najvyššieho orgánu spoločnosti) konať len spoločne, splnomocnil na takého konanie iba jedného svojho člena, o to viac je neprípustné, aby kolektívny štatutárny orgán splnomocnil na výkon svojho generálneho konateľského oprávnenia jedinú tretiu osobu, ktorá ani nie je čle ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... O. G. a F. G.; napriek uvedenému sa Ing. W. nevie zmieriť so svojím odvolaním z funkcie konateľa a zneužíva inštitút predbežného opatrenia na dosiahnutie svojich osobných cieľov, čoho výsledkom sú i uznesenia Okresného súdu Trnava č. k. 36Cb/541/2015-180 a .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.