Nájdené rozsudky pre výraz: invalidný dôchodok

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 23364

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2722 dokumentov
210 dokumentov
42 dokumentov
51 dokumentov
10 dokumentov
17 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 71 ods. 1, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, má pokles schopností vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 40% v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 23Sd/25/2014 4014200100 10.03.2014 JUDr. Dana Kálnayová ECLI:SK:KSNR:2014:4014200100.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v právnej veci navrhovateľa: E. B., bytom K. G., M. XX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie v Bratislave, Bratislava, Ul. 29. augusta 8, o invalidný dôchodok, samosudkyňou JUDr. Danou Kálnayovou, takto ro
Právna veta: Podľa § 71 ods. 3 citovaného zákona - pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Sd/5/2014 8014200053 18.02.2014 Mgr. Magdaléna Želinská ECLI:SK:KSPO:2014:8014200053.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou Mgr. Magdalénou Želinskou v právnej veci navrhovateľky W. P., nar. XX.O. XXXX, bytom D. č. XX proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu v Bratislave, Ul. 29.augusta č. 8, o invalidný dôchodok takt
Právna veta: Okrem uvedeného ošetrujúci lekár jednoznačne konštatuje, že ochorenie žalobkyne je závažné a vyžaduje trvalú doživotnú psychiatrickú liečbu a starostlivosť pričom jej pracovný potenciál je podstatne významne redukovaný. V tejto súvislosti správny súd dáva do pozornosti, že nie je podstatné, či psychické problémy sú alebo nie sú zadokumentované z obdobia dlhšieho ako jeden rok počítaného ku dňu vydania rozhodnutia žalovaného. Podľa ustanovenia § 71 ods. 2 zákona sa nevyžaduje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť po dobu minimálne jeden rok, ale postačuje, že podľa odborného lekárskeho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 18Sa/14/2020 3020200186 28. 01. 2021 JUDr. Milan Straka ECLI:SK:KSTN:2021:3020200186.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne sudcom JUDr. Milanom Strakom v právnej veci žalobkyne: R. A., bytom ul. X. L. XXX/XX, Q. nad Q. proti žalovanému: Sociálna poisťovňa, Generálny riaditeľ, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8-10, Bratislava, o preskúman
Právna veta: Rozhodnutie o odňatí invalidného dôchodku je rozhodnutím, ktorým sa významnou mierou zasahuje do nadobudnutých sociálnych práv poistenca. Rozhodnutie o odňatí invalidného dôchodku musí byť preto založené na takých podkladoch, ktoré sú postačujúce pre presné a úplné zistenie skutočného stavu veci. Podľa názoru súdu zdravotný stav navrhovateľa musí byť preverený a posúdený tak, aby bez akýchkoľvek pochybností mohol byť vyslovený záver, že navrhovateľ už nespĺňa medicínske podmienky pre priznanie plnej invalidity.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 20Sd/89/2013 6013201210 10.09.2013 JUDr. Jarmila Badíková ECLI:SK:KSBB:2013:6013201210.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v konaní samosudkyňou JUDr. Jarmilou Badíkovou v právnej veci navrhovateľa M. O., nar. XX. A. XXXX, bytom Z. XXX/X, XXX XX Z. proti odporkyni Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8,
Právna veta: Nárok na invalidný dôchodok je podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení je podmienený okrem iného invaliditou poistenca, teda tým, že poistenec pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Pre posúdenie nároku na invalidný dôchodok je podstatnou otá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 3Sd/20/2015 7015200357 22.04.2015 JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI:SK:KSKE:2015:7015200357.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v právnej veci navrhovateľky: Ing. M. U. I. Y. C. P. S. Á., bytom N. XXXX/XX, G., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ú s t r e d i e, ul. 29. augusta č. 8, Bratisla
Právna veta: Ak teda posudková lekárka Sociálnej poisťovne, ústredia so sídlom v Košiciach konštatovala, že navrhovateľ nie je invalidný, súd s takýmto záverom vzhľadom na nedostatočne a nepresvedčivo odôvodnený posudok sa stotožniť nemôže, pretože v napadnutom rozhodnutí odporkyňa poukazuje na to, že posudok je súčasťou odôvodnenia rozhodnutia. Vzhľadom na uvedené skutočnosti potom musí spĺňať kritéria kladené zákonodarcom v zákone č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov na odôvodnenie rozhodnutia a to v ustanovení § 209 ods. 4. Podľa tohto ustanovenia v odôvodnení rozhod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Sd/15/2016 8016200173 20. 09. 2016 Mgr. Magdaléna Želinská ECLI:SK:KSPO:2016:8016200173.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove samosudkyňou Mgr. Magdalénou Želinskou v právnej veci navrhovateľa I. A., zastúpeného opatrovníčkou C. A., obaja bývajúci vo C. nad T., Ul. K. č. XXXX/XXX, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu v Bratis
Kľúčové slová: dokazovanie §196žiadosť o invalidný dôchodok
Právna veta: Priznávanie sociálnych práv, ich odnímanie, znižovanie či zväčšovanie ich rozsahu je výrazným zásahom do sféry života každého občana. Takéto rozhodnutia musia byť preto založené na presnom a spoľahlivom zistení skutočného stavu veci, pričom výsledky takéhoto zistenia nájdu odraz v odôvodnení rozhodnutí. Za týmto účelom musí odporkyňa vykonať dokazovanie podľa § 196 zákona. Účastník správneho konania pritom má možnosť a právo navrhovať sám dôkazy, má právo byť vypočutý, má právo sa vyjadrovať k dôkazom zabezpečeným v rámci takéhoto konania. U bežného občana nie je možné predpokladať, že bude ma ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 14Sd/2/2016 3016200071 12. 07. 2016 JUDr Eva Vékonyová ECLI:SK:KSTN:2016:3016200071.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v konaní pred sudkyňou JUDr. Evou Vékonyovou v právnej veci navrhovateľky: U.. W. N., bytom H. XXX, XXX XX H., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, o pres
Právna veta: Invalidita sa definuje ako dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, v dôsledku ktorého dochádza u poistenca k poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou o viac ako 40%. Invaliditu zakladá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 40%, ktorý sa podľa § 71 ods. 3 zákona posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. 13. Podľa § 71 ods. 4 zákona pokles schopnost ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 24Sa/85/2016 5016200906 02. 05. 2017 JUDr. Zuzana Jančárová ECLI:SK:KSZA:2017:5016200906.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline - ako správny súd, v konaní pred sudkyňou JUDr. Zuzanou Jančárovou, v právnej veci žalobcu: O. W., nar. XX.XX.XXXX, bytom N. XXX, XXX XX I. O., proti žalovanému: Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne, Bratislav
Právna veta: Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, od ktorého priamo závisí výška invalidného dôchodku, sa posudzuje na základe lekárskych správ s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja a liečby a komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov ( § 71, ods. 6 ZSP). Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe 4 zákona (§ 71 ods. 5). Ak je táto určená percentuálnym rozpätím, potom posudkový lekár v konaní o dávke, podmienenej dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, musí v posudku o zdravotnom postihnutí a miere poklesu schopnosti vyko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 10Sd/178/2013 1013201973 30.05.2014 JUDr Janka Richterová ECLI:SK:KSBA:2014:1013201973.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, sudca JUDr. Janka Richterová, v právnej veci navrhovateľky: T. Q., Z.. X.X.XXXX, B. O. X., č. 3, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa- ústredie, Ul. 29. augusta č. 8-10, Bratislava, o invalidný dôchodok, o
Právna veta: Vzhľadom na to, že žiadateľ o invalidný dôchodok získal pred vznikom invalidity celkovo 0 rokov a 13 dní obdobia dôchodkového poistenia, čím nesplnil zákonom stanovenú podmienku na vznik nároku na invalidný dôchodok podľa ust. § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, Sociálna poisťovňa, ústredie správne jeho žiadosť o invalidný dôchodok zamietla.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7Sd/46/2013 6013200488 16.01.2015 JUDr. Pavol Naď ECLI:SK:KSKE:2015:6013200488.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach samosudcom JUDr. Pavlom Naďom v právnej veci navrhovateľa: W. X., N.. XX.XX.XXXX, A. K. XXX, XXX XX N. V., t. č.: Ú. A. A. - K., B. XX, XXX XX A. A., zastúpený opatrovníčkou V.. P. K., zamestnankyňou Okresného súdu Koš
MENU