SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1207522
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65264
USSR: 36161
NSČR: 125516
NSSČR: 67752
USČR: 80449
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426489
Krajské súdy (ČR): 46247
Posledná aktualizácia
15.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: kolízny opatrovník maloletého dieťaťa


Približný počet výsledkov: 551 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: kolízny opatrovník maloletého dieťaťa
  • kolizny nájdené 45597 krát v 27884 dokumentoch
  • opatrovnik nájdené 252952 krát v 94948 dokumentoch
  • malolety nájdené 1537016 krát v 98984 dokumentoch
  • dieta nájdené 1017714 krát v 67303 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 19 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 5 dokumentov


Právna veta: Odvolací súd poznamenáva, že špecializovaný orgán štátnej správy, ktorý na základe rozhodnutia súdu bol ustanovený za kolízneho opatrovníka mal. U. podľa § 31 ods. 1 Zákona o rodine, zastupuje maloleté dieťa v predmetnom konaní, podáva správy o prejednávanej veci a výsledku šetrenia výchovných pomerov na základe žiadosti procesného súdu. Správa kolízneho opatrovníka je jedným z dôkazných prostriedkov slúžiacim súdu na zistenie potrebného skutkového stavu, ako podkladu pred súdne rozhodnutie o uplatnenom nároku, pričom rodičia majú právo vyjadriť sa k správe vypracovanej ustanoveným kolíznym op ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 8CoP/180/2013 7713205616 19.06.2013 JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI:SK:KSKE:2013:7713205616.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci mal. U. Q. nar. X.X.N. dieťaťa rodičov U. Q. nar. X.XX.N. bývajúcej v E. F. Z. Č.. XX/B a D. Q. nar. X.X.N. bývajúceho v E. Q. Č.. XX v konaní o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu o odvolaní otca .
Právna veta: Pre platnosť právneho úkonu vykonaného za maloletého sa vyžaduje schválenie tohto právneho úkonu súdom. Prvoradým kritériom pri rozhodovaní o schválení právneho úkonu vykonaného za maloletého je predovšetkým sledovanie záujmu maloletého dieťaťa, pretože ak právny úkon, ktorý vykonal za neplnoletého jeho zástupca nie je v jeho záujme, s poukazom na ustanovenie § 179 O.s.p. súd tento právny úkon neschváli. Súd je však povinný pred schválením vykonaného právneho úkonu v mene maloletého skúmať, či nebránia schváleniu tohto právneho úkonu iné zásadné a právne relevantné okolnosti - v danom prípade ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 14CoP/78/2013 6612221035 17.12.2013 JUDr. Mária Podhorová ECLI:SK:KSBB:2013:6612221035.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Podhorovej a členov senátu JUDr. Petra Priehodu a Mgr. Dušana Ďuriana v právnej veci starostlivosti o maloleté dieťa: U. T., narodeného XX. XX. XXXX, .
Právna veta: Odvolací súd poukazuje na to, že podľa § 25 ods. 1,2 Zákona o rodine, rodičia sa môžu dohodnúť o úprave styku s maloletým dieťaťom pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo; dohoda o styku rodičov s maloletým dieťaťom sa stane súčasťou rozhodnutia o rozvode. Ak sa rodičia nedohodnú o úprave styku s maloletým dieťaťom podľa ods. 1, súd upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom v rozhodnutí o rozvode; to neplatí, ak rodičia úpravu styku žiadajú neupraviť. Citované zákonné ustanovenie dáva rodičom možnosť dohodnúť sa na úprave styku s maloletým dieťaťom. Úprava styku rodičov s di ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 2CoP/37/2013 8613202712 20.01.2014 JUDr. Mariana Muránska ECLI:SK:KSPO:2014:8613202712.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Mariany Muránskej a sudcov JUDr. Jozefa Angeloviča a JUDr. Daniely Babinovej v právnej veci mal. F. A., nar. XX.XX.XXXX, zastúpenej opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a .
Právna veta: Nariadením ústavnej starostlivosti, sa dieťa odníma z doterajšieho výchovného prostredia a podrobuje sa ústavnému režimu, do ktorého rodičia nemôžu zasahovať. Ide teda o faktické obmedzenie výkonu rodičovských práv a povinností. Právnym následkom nariadenia ústavnej starostlivosti teda je, že rodičia sa nemôžu o svoje dieťa osobne, teda každodenne starať a túto starostlivosť zabezpečuje ústavné zariadenie. Rodičom však zásadne zostáva zachované právo stretávať sa so svojim dieťaťom a prostredníctvom práva styku, realizovať aj svoje výchovné pôsobenie. Toto právo sa však spravuje prevádzk ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a 15P 48/2013 na spoločné konanie s tým, že konanie sa bude viesť pod spis. zn. 16P 24/2013. Kolízny opatrovník maloletého dieťaťa, po vykonanom dokazovaní navrhol nad maloletou nariadiť ústavnú starostlivosť, a to z dôvodu, že matka bola opakovane hospitalizovaná z dôvodu .
Právna veta: Odlučné ako náhrada cestovných výdavkov, ktoré patria zamestnancovi s miestom výkonu práce v zahraničí, patrí zamestnancovi vo výške upravenej v zákone číslo 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách (§ 19 zákona). Tieto náhrady cestovných výdavkov, ktoré patria zamestnancovi pri plnení pracovných úloh a ktoré sú mu vyplácané v súlade s § 145 Zákonníka práce, sa nezahrňujú do čistého príjmu povinného rodiča za účelom určenia, či zmeny výšky výživného podľa zásad uvedených v ustanoveniach § 62 a § 75 ods. 1 Zákona o rodine (Rc 55/1992). Prihliadať k takto získanej mzdovej zložke je možné len ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... toho názoru, že rozsudok je vecne správny, vychádza z vykonaného dokazovania, pričom súd sa s námietkami otca náležitým spôsobom vysporiadal. Kolízny opatrovník maloletého dieťaťa sa k podanému odvolaniu nevyjadril. Odvolací súd na nariadenom pojednávaní po zopakovaní dokazovania vykonaného súdom prvého stupňa a po jeho .
Právna veta: Spolupôsobenie druhého rodiča na výchove maloletého dieťaťa je dôležité. Nemožno pritom zabudnúť na potrebu udržiavania vzťahu medzi rodičom a maloletým dieťaťom v zmysle chápania ho ako vzoru a autority, ktorý s rastúcim vekom dieťaťa bude nadobúdať širšie rozmery (porov. Nález Ústavného súdu Českej republiky sp.zn. II. ÚS 363/03 zo dňa 20.1.2005). Na dôvažok odvolací súd poznamenáva, že rodič domáhajúci sa úpravy styku v čo najširšom rozsahu si takisto nemôže svojou snahou privodiť rozhodnutie vo svoj neprospech. Je to dané tým, že zostáva rodičom so všetkými práva a povinnosťami vyplývajúci ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... osobnej starostlivosti a prostredia, v ktorom je maloletý vychovávaný. Poukazuje na to, že maloletého pravidelne viackrát denne podľa potreby dojčí. Kolízny opatrovník maloletého dieťaťa navrhol potvrdiť napadnutý rozsudok ako vecne správny. Podľa jeho názoru otec má upravený styk nie na celý víkend a celý .
Právna veta: Podstatnou požiadavkou pri rozhodovaní o návrhu zveriť dieťa do osobnej starostlivosti oboch rodičov je relevancia hľadiska (ne)schopnosti toho ktorého rodiča dohodnúť sa na výchove dieťaťa s druhým rodičom. Striedavá starostlivosť kladie na rodičov vysoké ľudské a osobnostné požiadavky, a ak ju rodičia dokážu kultivovane zvládnuť, výrazne sa zvyšuje predpoklad, že láskyplný a produktívny vzťah dieťaťa k obom rodičom zostane zachovaný aj po zrušení spoločnej domácnosti, pričom zachovanie takéhoto vzťahu je prvoradým záujmom dieťaťa, ktorý môže byť potlačený len inými vážnejšími záujmami dieťať ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sp.zn. II. ÚS 363/03, I. ÚS 2482/13, II. ÚS 437/2014, ako i emailovú komunikáciu účastníkov konania. Kolízny opatrovník maloletého dieťaťa navrhol rozhodnutie súdu prvého stupňa v napadnutej časti ako vecne a právne správne potvrdiť poukazujúc na to, že prijaté rozhodnutie .
Právna veta: Ustanovenie § 55 ods. 3 Zákona o rodine je ustanovením, ktoré precizuje všeobecnú úpravu rozhodovania o úprave práv a povinností k maloletým deťom, ktorá možnosť zmeny skoršieho rozhodnutia viaže na kritérium zmeny pomerov (§ 26 Zákona o rodine). To znamená, že dôvodom zrušenia ústavnej starostlivosti je buď nástup možnosti niektorej formy náhradnej osobnej starostlivosti, alebo zánik dôvodov, pre ktoré bola ústavná starostlivosť nariadená. Za zánik dôvodov, pre ktoré bola ústavná starostlivosť nariadená, treba rozumieť odstránenie nedostatkov vo výchovnej spôsobilosti tých, ktorým starostlivo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dôkazy, nesprávne vyhodnotil vykonané dôkazy, v dôsledku čoho rozsudok okresného súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia. Otec maloletého dieťaťa ani kolízny opatrovník maloletého dieťaťa sa k podanému odvolaniu nevyjadrili. Podľa § 219 ods. 1 O. s. p. odvolací súd rozhodnutie potvrdí, ak je vo .
Právna veta: Zákon o rodine v právnych vzťahoch medzi rodičmi a ich maloletými deťmi obsahuje vlastnú, špeciálnu úpravu pre prípad kolízie záujmov. Vychádza sa zo zvýšenej miery ochrany, ktorú poskytuje právo maloletému dieťaťu, ako zastúpenému. Hmotnoprávnou podmienkou na ustanovenie kolízneho opatrovníka je potencionálna možnosť kolízie záujmov rodičov a dieťaťa. Potencionálna možnosť kolízie záujmov medzi rodičom a dieťaťom stačí pre vznik povinnosti ustanovenia kolízneho opatrovníka na zastupovanie pri hmotnoprávnom úkone. Ak teda nastane prípad, že pre existenciu uvedeného potencionálneho dôvodu nemô ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... otcom detí sa vzdali všetkého majetku v prospech detí, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov vlastnia len drevenicu vo Východnej a úspory. Kolízny opatrovník maloletého dieťaťa nenavrhol schváliť právny úkon darovacej zmluvy. Chápem záujem rodičov na vysporiadaní spoločného majetku. V predmetnej darovacej zmluve nie je ošetrené .
Právna veta: Súčasná moderná právna úprava plne rešpektuje záujem dieťaťa ako prvoradé hľadisko a akceptuje, že dieťa si môže vytvárať citové väzby aj ku svojich starým rodičom alebo iným príbuzným a tieto osoby môžu pomáhať pri jeho výchove už odmalička, čo by malo v prvom rade viesť k duševnému a citovému rozvoju dieťaťa. Súd pri takejto úprave styku musí prihliadať na vek, zdravotný stav a pod. tak maloletého dieťaťa ako aj príbuzných. Odvolací súd poukazuje na ust. § 26 Zákona o rodine, podľa ktorého, ak sa zmenia pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dospeje do veku, že bude vedieť rozhodnúť o sebe a starej matke, nech sa samé rozhodne“. Kolízny opatrovník maloletého dieťaťa navrhol napadnutý rozsudok okresného súdu potvrdiť s odôvodnením, že matka maloletej na pojednávaní súhlasila s návrhom starej ... dospeje do veku, že bude vedieť rozhodnúť o sebe a starej matke, nech sa samé rozhodne“. Kolízny opatrovník maloletého dieťaťa navrhol napadnutý rozsudok okresného súdu potvrdiť s odôvodnením, že matka maloletej na pojednávaní súhlasila s návrhom starej .
Právna veta: Úlohou súdu starostlivosti o maloleté deti aj v prípade rozhodovania o návrhu niektorého z rodičov pre udelenie súhlasu na podanie žiadosti o zmenu priezviska je prvoradou a dôležitou skutočnosťou zistenie súdu, či udelenie takéhoto súhlasu bude v záujme maloletého dieťaťa. Znamená to predovšetkým či to bude prospievať zdravému vývoju dieťaťa, aký je vzťah medzi biologickým rodičom a dieťaťom, či si tento rodič voči dieťaťu plní svoje rodičovské povinnosti a pod. K nahradeniu súhlasu rodičia s podaním žiadosti o zmenu priezviska sa musí pristupovať vždy citlivo a súd musí zvažovať všetky okol ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... názor vyjadrený dcérou je pod nátlakom matky, tieto tvrdenia v konaní pred súdom neboli ničím preukázané. Tieto skutočnosti nezistil ani kolízny opatrovník maloletého dieťaťa. Odvolací súd ich považuje za neopodstatnené. Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody, predovšetkým s poukazom na záujem maloletej rozsudok prvostupňového súdu .
Právna veta: Právo rozhodovať o záležitostiach maloletého dieťaťa zásadne patrí obom rodičom. Tieto sa môžu týkať nie len podstatných vecí ohľadne majetku dieťaťa, ale aj určenia mena a priezviska. Pokiaľ sa rodičia nedohodnú o mene alebo priezvisku dieťaťa, určí to súd aj bez návrhu v zmysle ustanovenia § 40 ods. 3 Zákona o rodine. Právo rozhodovať o záležitostiach dieťaťa parí zásadne len rodičovi, ktorý nebol výkonu rodičovských práv a povinností obmedzený alebo pozbavený. Bežné záležitosti týkajúce sa maloletého dieťaťa je oprávnený rozhodnúť ten z rodičov, u ktorého sa dieťa momentálne nachádza. Bežný ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . O dieťa sa nezaujíma, neinformuje sa o neho ani písomne ani telefonicky. Nie je medzi nimi vytvorený žiadny citový vzťah. Kolízny opatrovník maloletého dieťaťa návrh odporúčal zamietnuť z dôvodu, že zmena priezviska nie je v záujme maloletého dieťaťa. Podľa § 35 Zákona o rodine .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.