Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1079416
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63682
USSR: 34759
NSČR: 121671
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421605
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
23.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: konanie o dodatočnom prejednaní dedičstva


Približný počet výsledkov: 22 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: konanie o dodatočnom prejednaní dedičstva
  • konanie nájdené 6839580 krát v 405734 dokumentoch
  • o nájdené 12484734 krát v 419592 dokumentoch
  • dodatocny nájdené 69229 krát v 34122 dokumentoch
  • prejednani nájdené 8287 krát v 6744 dokumentoch
  • dedicstva nájdené 24881 krát v 7109 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 8 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 6 dokumentov


Právna veta: V konaní o dodatočnom prejednaní dedičstva (§ 175x Občianskeho súdneho poriadku) nemožno meniť výsledky pôvodného dedičského konania. Týka sa to tak majetku a dlhov, ako aj okruhu účastníkov konania a dedičských práv. Všetky rozhodnutia v konaní podľa § 175x O. s. p., sa preto môžu týkať len novo zisteného majetku. Dôvodom dodatočného dedičského konania podľa § 175x O. s. p. nie je vadné skutkové zistenie, ktoré mohlo mať vplyv na rozhodnutie, ktorým bolo pôvodné dedičské konanie skončené, ani porušenie procesných zásad pri konaní a rozhodovaní veci, ale neúplnosť skutkových podkladov týkajúci ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Co/116/2013 8111235011 09.10.2013 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2013:8111235011.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrankovej a z členov senátu JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD. a JUDr. Viery Kandrikovej v právnej veci žalobcov: 1. S. X., rod. A., nar. XX. XX. XXXX, bytom F. XXXX/XX, K. K. - .
Právna veta: Smrť fyzickej osoby je v majetkových veciach právnou skutočnosťou, s ktorou je spojená univerzálna sukcesia práv a povinností a to na základe hmotnoprávnych ustanovení upravujúcich oblasť dedičského práva. Ide predovšetkým o ustanovenia § 460 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej aj OZ), podľa ktorého sa dedičstvo nadobúda smrťou poručiteľa. Právna úprava dedičského práva vychádza z princípu ingerencie štátu pri nadobúdaní dedičstva (§ 175a a nasl. OSP) a predpokladá aj to, že po každom poručiteľovi musí byť dedičstvo súdom prejednané a o ňom rozhodnuté. Samotné dedičské kon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pôvodného dedičského konania nadväzuje, vychádza z nich, ale v ničom do stavu nimi vytvoreného nezasahuje. V konaní o dodatočnom prejednaní dedičstva je preto okruh účastníkov (s výnimkou prípadu, keď bolo pôvodné dedičské konanie zastavené pre nemajetnosť alebo ... dodatočné dedičské konanie, nedosiahol by žiadnu zmenu jeho právneho postavenia vo vzťahu k žalovanej pretože v konaní o dodatočnom prejednaní dedičstva je okruh účastníkov ten istý ako v pôvodnom konaní a to bez rozdielu na prípadný úspech .
... potrebné schválenie súdu, súd ho schváli, ak je to v záujme maloletého. Vzhľadom na predmet dedičského konania (konania o dodatočnom prejednaní dedičstva) ešte k majetku, ktorý bol zistený po skončení pôvodného dedičského konania a skutočnosť, že tento majetok je ... dedičov po poručiteľovi uzavrela ich zástupkyňa a to opatrovníčka ustanovená pre konanie o vyporiadanie dedičstva C. I. v konaní o dodatočnom prejednaní dedičstva po poručiteľovi vedenom na tunajšom súde pod sp. zn. 3D/73/2013. Súd uznesením č.k. .
... 60 a 61. Funkcia kolízneho opatrovníka zaniká ukončením konania alebo vykonaním právneho úkonu, na ktorého účely bol ustanovený. Pretože v konaní o dodatočnom prejednaní dedičstva by mohlo dôjsť k stretu záujmov medzi matkou a maloletým synom, súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto .
... reštitučných predpisov platných začiatkom 90. rokov minulého storočia, a namiesto toho zvolili cestu nesporového dedičského konania o dodatočnom prejednaní dedičstva, vyhli sa preukazovaniu svojho tvrdeného nároku, čím bol celkom evidentne sledovaný neprípustný zámer k obchádzaniu ... sa objaví nejaký poručiteľov nový, doposiaľ v dedičskom konaní neznámy majetok). Zdôraznil, že súd v konaní o dodatočnom prejednaní dedičstva je ex offo povinný zistiť, či v medziobdobí, ktoré uplynulo od smrti poručiteľa do doby .
... po poručiteľke J. A. rod. U., nar. XX. XX. XXXX, ktorá zomrela dňa XX. XX. XXXX, a to na základe konania o dodatočnom prejednaní dedičstva, vydaného osvedčenia o dedičstve JUDr. Annou Švachovou, notár so sídlom v S., ako súdny komisár na základe poverenia Okresného súdu .
... 2012, Dnot 162/2012 vyplynulo, že povinný nezanechal žiaden majetok a podľa zistenia súdu nebolo do dnešného dňa začaté konanie o dodatočnom prejednaní dedičstva po povinnom, súd konštatuje, že je daný dôvod pre zastavenie exekúcie podľa ust. § 57 ods. 1 ... 2012, Dnot 162/2012 vyplynulo, že povinný nezanechal žiaden majetok a podľa zistenia súdu nebolo do dnešného dňa začaté konanie o dodatočnom prejednaní dedičstva po povinnom, súd konštatuje, že je daný dôvod pre zastavenie exekúcie podľa ust. § 57 ods. 1 .
... , v konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod spis. zn. 25D/320/20013. Matka uviedla, že maloletú zastupovala v konaní o dodatočnom prejednaní dedičstva po poručiteľovi otcovi maloletej. Za maloletú uzavrela dohodu o vyporiadaní dedičstva po poručiteľovi, na základe ktorej má maloletá nadobudnúť svoj .
... prejednaní dedičstva sú len tí dedičia, ktorí nimi boli v pôvodnom konaní, prípadne ich právni nástupcovia. V konaní o dodatočnom prejednaní dedičstva (§ 175x Občianskeho súdneho poriadku) nemožno meniť výsledky pôvodného dedičského konania. Týka sa to tak majetku a ... majetku poručiteľa už bolo riešené vo viacerých rozhodnutiach NS SR, kde NS SR zaujal názor, že v konaní o dodatočnom prejednaní dedičstva je okruh účastníkov ten istý, ako bol v pôvodnom konaní, v ktorom bolo vydané rozhodnutie, ktorým sa .
... to uznesením Okresného súdu Rimavská Sobota č.k. 2D/93/2005-11 zo dňa 05.04.2009. Ani v rámci konania o dodatočnom prejednaní dedičstva sp. zn. 4D/275/2009, Dnot/147/2009 nebol zistený žiaden majetok zomrelého povinného. Podľa § 235 zákona č. 233 .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.