SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1231415
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65528
USSR: 36293
NSČR: 126262
NSSČR: 68326
USČR: 80787
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427386
Krajské súdy (ČR): 46936
Posledná aktualizácia
27.09.2020 02:27

Nájdené rozsudky pre výraz: konanie o priestupkoch


Približný počet výsledkov: 1404 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: konanie o priestupkoch
  • konanie nájdené 7066208 krát v 411488 dokumentoch
  • o nájdené 12888848 krát v 425346 dokumentoch
  • priestupok nájdené 88535 krát v 16171 dokumentochPrávna veta: Zákon o priestupkoch v ustanovení § 73 ods. 2 zakotvuje základné procesné práva a povinnosti obvineného z priestupku. V porovnaní s dotknutými ustanoveniami zákona o správnom konaní, poskytuje obvinenému z priestupku širší okruh procesných práv. Predovšetkým zakotvuje zásadu prezumpcie neviny obvineného z priestupku. Obvinený z priestupku má právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu a k dôkazom o nich uplatňovať skutočnosti a dôkazy na svoju obhajobu, podávať návrhy a opravné prostriedky. Realizácia zásady prezumpcie neviny znamená, že správny orgán je povinný doká ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6S/25/2014 7014200189 13.05.2015 JUDr. Pavol Naď ECLI:SK:KSKE:2015:7014200189.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Naďa a členov senátu JUDr. Tamary Sklenárovej a JUDr. Juraja Tymka v právnej veci žalobcu Q. K. N.. XX.XX.XXXX, A. XXX XX Q. Č.. XX, právne zastúpeného JUDr. Máriou Urbanovou, .
... Zb. o priestupkoch. Uznesenie Okresnej prokuratúry Zvolen nadobudlo právoplatnosť dňa 03. 02. 2015. Okresný úrad Zvolen po postúpení veci začal konanie o priestupku, ktorý prejednal v konaní sp. zn. OUZV-OVVS-XXXX/XXXXXX, kde dospel k záveru, že spáchanie skutku, o ktorom sa .
... priadku ako aj ostatných súvisiacich predpisov, boli v uvedenom konaní použité správne. Žalobkyňa v priebehu konania o priestupku nenavrhla vykonanie žiadneho ďalšieho dokazovania v predmetnej veci, nežiadala dokazovanie doplniť, sama nepredložila žiadne dôkazné ... miere zaoberal všetkými skutočnosťami, ako aj námietkami, návrhmi a pripomienkami vyslovenými obvinenou v celom konaní o priestupku, ktorá v konečnom dôsledku po doplnení dokazovania zo strany prvostupňového správneho orgánu a okrem iného .
... . Podľa § 51 zákona o priestupkoch, ak nie je v tomto alebo v inom zákone ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie o priestupkoch všeobecné predpisy o správnom konaní. 23. Podľa § 194 ods. 1 SSP správnym trestaním sa na účely tohto zákona rozumie .
... na základe, ktorej by bol správny orgán povinný pribrať do konania o priestupku tlmočníka. Okrem toho namietané porušenia ústavného práva účastníka konania v konaní o priestupku na právnu pomoc nebolo postupom správneho orgánu dotknuté, keďže účastník ... opatrenia vydal oprávnený orgán (správny orgán) z hľadiska vecnej, miestnej i funkčnej príslušnosti, ktorý v konaní o priestupku koná proti účastníkovi konania. Vydaniu rozhodnutia nepredchádzalo dokazovanie, nakoľko nejde o meritórne rozhodnutie, ale o .
... prejednanie priestupku. 4. Dňa 04. 01. 2018 vydal stavebný úrad (Mesto Nitra, odbor stavebného poriadku) oznámenie o začatí konania o priestupku vo veci porušenia stavebného zákona a predvolaní na ústne pojednávanie na deň 24. 01. 2018, vo veci priestupku podľa ... § 51 vyššie citovaného zákona, ak nie je v tomto alebo v inom zákone ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie o priestupkoch všeobecné predpisy o správnom konaní. Podľa § 77 vyššie citovaného zákona, výrok rozhodnutia o priestupku, ktorým je obvinený .
... povinnosti nie je možné stotožňovať s trestnoprávnou, resp. priestupkovou zodpovednosťou príslušníka PZ. Skutočnosť, že personálne konanie je nezávislé (oddelené) od konania o priestupku alebo o trestnom čine znamená, že správny orgán nemusí počkať na závery trestného konania, a to ani vtedy, ak je .
... ako často dochádza k overovaniu svetelného signalizačného zariadenia a ako sa vykonáva žalovaný uvádza, že tieto informácie sú nepodstatné pre konanie o priestupku, ktorého sa dopustil žalobca, nakoľko toto svetelné signalizačné zariadenie bolo v čase dopravnej nehody plne funkčné. 3. Voči rozhodnutiu žalovaného .
... o vine na základe odvolania neoprávnenej osoby - poškodenej. Bolo teda potrebné zaoberať sa tým, či poškodená má v konaní o priestupkoch právo podať voči výroku o vine odvolanie. 12. Osoba, ktorej bola v súvislosti s prejednávaným priestupkom spôsobená majetková ... nie je v tomto alebo v inom zákone ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie o priestupkoch všeobecné predpisy o správnom konaní.4) Podľa § 72 citovaného zákona v konaní o priestupku sú účastníkmi konania a) obvinený z priestupku, b) poškodený, ak ide .
... za účelový a vykonštruovaný, pod tlakom na nich podanej žaloby o odstránenie stavby. Obaja žalovaní sa už v skôr vedenom konaní o priestupku voči stavebnému poriadku (podľa predložených listinných dôkazov) vyjadrili, že majú vedomosť o tom, že predmetný plot, ktorý v minulosti postavili .
... rozhodnutie správneho orgánu bolo následne zrušené rozhodnutím správneho súdu (sp. zn. 3So/2/2007 z 13.05.2008), pričom následné konanie o priestupku bolo z dôvodu uplynutia prekluzívnej lehoty na jeho prejednanie zastavené (upovedomenie z XX.XX.XXXX, č. S.-XXX-X/DI .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.